Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Teplo

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Teplo bylo ověření teoretických znalostí z kapitoly „Teplo v praxi\", vytvoření grafů, zopakování pravidel tvorby grafů, posílení jemné motoriky u žáků při sestavování aparatury, posílení logického myšlení, zpracování a požadovaná úprava na PC.

Metody práce:

Práce v čtyřčlenném týmu. Zařazujeme ji po procvičení jednodušších výpočtů na teplo a před výpočty kalorimetrické rovnice. Žákům už musí být jasný význam měrné tepelné kapacity. Jedna dvojice ze čtveřice zpracovává úkol č. 1 a druhá dvojice úkol č. 2. Žáci uskuteční měření, sestaví tabulku naměřených hodnot a tu potom poskytnou druhé skupině k opsání. Společně ve dvojici provedou požadované výpočty. Grafy vypracují doma na milimetrový papír a odevzdávají následující hodinu společně se správně vyplněným pracovním listem.

Hodina vedená tímto způsobem učí žáky práci v týmech, plánování práce a hlavně nutí zapojit všechny členy týmu, tj. i jedince odolné vůči jakékoliv práci. A hlavně se práce dá klasifikovat (spravedlivá klasifikace v rámci týmu činí zpravidla učiteli problémy).

Časová náročnost:

Práce je určena pro jednu vyučovací hodinu fyziky. Je dost časově náročná, a proto je potřebná dobrá příprava. Žáci již musí mít na začátku hodiny vše připraveno.

Způsob hodnocení:

Hodnotíme provedení práce, správnost výpočtů a úvah, provedení grafů, celkovou úpravu práce, vlastní zhodnocení v závěru.

Poznámky:

V pracovním listu je v bodě 1.4 a 2.4 po žácích požadována poměrně náročná úvaha. Je určena k otestování talentovaných žáků, kterým poskytne prostor se nad prací důkladně zamyslet a zjistit všechny možné druhy tepelných ztrát. Proto také před prací tento bod nevysvětlujeme.

Průměrný žák se této úvaze v protokolu záměrně vyhne nebo uvažuje nesprávně. Za záměrné vynechání hodnotíme o stupeň horší známkou, jakýkoliv pokus o vysvětlení oceníme a po klasifikaci společně se žáky rozebereme. Je dobré si zajímavé odpovědi žáků poznamenat a v následující hodině je použít jako téma k diskuzi.

Správná úvaha: Jestliže cglyc je asi poloviční než cvody, přijme glycerol proti vodě asi polovinu tepla, aby se ohřál o 1 °C. Bude se tedy ohřívat dvakrát tak rychle než voda. Žáci zjistí, že průběh tomu přesně neodpovídá hlavně z důvodu tepelných ztrát a ne úplně stejného množství přijímaného tepla – kahan nemusel být přesně uprostřed mezi kádinkami, plamen mohl být skloněn k jedné straně, např. při větrání...

Podobně vysvětlíme i úvahu v úkolu č. 2. Dvojnásobný objem kapaliny se zahřívá o polovinu pomaleji. Pokud tomu průběh měření neodpovídá, lze to uspokojivě vysvětlit tepelnými ztrátami a větší plochou hladiny ve větší kádince, kde dochází k větším tepelným ztrátám.

Glycerol je látka poměrně bezpečná a poměrně dobře dostupná v lékárnách. 1 kg stojí 350 Kč.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc461 kBTeplo ML
doc451 kBTeplo PL
doc468 kBTeplo TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek