Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zdravé svačiny

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Dagmar Bydžovská
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Tento materiál se zaměřuje na získání znalostí o zdravém stravování. Zábavnou formou se děti seznamují se zdravými potravinami. Součástí se stala rovněž samotná příprava svačiny s využitím zdravých potravin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: 1 pracovní list s křížovkou pro každého žáka, suroviny na přípravu svačiny: bílé jogurty, salátové okurky, papriky, celozrnné bagety, šunka, sýry, mandarinky, hrušky, piškoty, potřebné nádobí
Klíčová slova: zdravý životní styl, zdravý způsob života, stravovací a výživové návyky, zdravá strava
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák se seznámí se zdravými potravinami a jídly.

Určeno pro 2. ročník

Motivace (3 minuty)

Učitel/ka: Jaké druhy ovoce a zeleniny znáte? Jak často byste je měli jíst? Proč jsou pro naše zdraví důležité?

Hlavní část (40 minut)

Každé dítě dostane pracovní list s křížovkou, kterou vyplní. Společně ve třídě diskutují, jaká jídla je možné z jimi vyluštěných potravin připravit. Učitel/ka děti směřuje k tomu, aby vymyšlená jídla byla ze zdravých surovin.

Ukázka jedné křížovky (všechny v příloze)

Poté se rozdělí do skupin po maximálně 6 dětech. Každá skupina si vybere jedno jídlo, které připraví. Děti mohou kromě potravin, jejichž názvy odhalily v křížovkách, použít i další suroviny. Ty si mohou podle pokynů učitele nebo učitelky přinést z domu nebo je zajistí pedagog.

Po skončení přípravy jídla děti naaranžují lavice nebo stoly ke společnému stolování. Svačiny mohou vzájemně ochutnávat.

Závěr (2 minuty)

Děti společně zhodnotí, jak jim připravené svačiny chutnaly, zda je jejich příprava složitá a proč je důležité se zdravě stravovat.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf28999 kBZdravé svačiny
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 06. 2013
Zobrazeno: 15469krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Zdravé svačiny. Metodický portál: Články [online]. 07. 06. 2013, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17541/ZDRAVE-SVACINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 06. 2013 08:44
Aktivita na seznámení se se zdravými potravinami
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.