Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Na nákupu

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Dagmar Bydžovská
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Tento materiál se zaměřuje na seznámení dětí se zdravými potravinami a jídly. Informace jsou propojeny i s výukou počítání, kdy si děti v rámci svého přiděleného kapesného „nakupují“ zdravé potraviny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: obrázky potravin vystřižených z reklamních letáků nebo namalované obrázky, fixy, čtvrtky tvrdého papíru na cenovky, magnety nebo lepící plastelína.

Obrázky potravin si děti mohou namalovat v hodinách výtvarné výchovy nebo prvouky.
Klíčová slova: zdravá výživa, stravovací a výživové návyky, zdravá strava
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák se seznámí se zdravými potravinami a jídly. Současně zjistí, kolik zdravých jídel si může za své kapesné koupit.

Určeno pro 2. ročník – matematika

Motivace (5 minut)

Učitel/ka: Dostáváte kapesné? Co si za něj nejčastěji kupujete? Kupujete si za něj také něco k jídlu? Co to nejčastěji bývá?

Hlavní část (20 – 35 minut)

Učitel/ka určí sumu (číslo do 100), za kterou budou děti „nakupovat“. Vyvolá první dvojici žáků. Ti společně vybírají zdravé potraviny a jídla mezi obrázky. Lepí je pomocí magnetů nebo lepící plastelíny na tabuli a sčítají jejich ceny, dokud nedosáhnou stanovené sumy (ceny jednotlivých potravin jsou buď přímo u vystřiženého obrázku, nebo je děti domalují). Současně musí „nakupovat“ jen zdravé potraviny a jídla. Ostatní děti počítají s nimi do svých sešitů.

Podle rychlosti první dvojice je možné vystřídat i více žáků.

Závěr (5 - 10 minut)

Hodnocení jednotlivých nákupů nejen z hlediska počtů, ale i z pohledu složení, podílu zeleniny, ovoce a minima sladkostí. Každé dítě si spočítá, kolik stála jeho svačina.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf47 kBNa nákupu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 05. 2013
Zobrazeno: 6911krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Na nákupu. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2013, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17529/NA-NAKUPU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 05. 2013 08:56
aktivita kombinující početní úlohy při nakupování s seznámením se se zdravými potravinami
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.