Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mícháme koktejly

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Dagmar Bydžovská
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Tento materiál se zaměřuje na seznámení dětí s rčeními o zdraví. Dětem zábavnou formou představuje nejznámější přísloví spojené se zdravým životním stylem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy pro každého žáka, nůžky
Klíčová slova: zdravá výživa, zdravý životní styl, stravovací a výživové návyky, zdravá strava
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák se seznámí se rčeními o zdraví a naučí se je vysvětlit.

Určeno pro 2. a 3. ročník – český jazyk

Motivace (5 minut)

Učitel/ka: Znáte nějaké lidové rčení, které se týká zdraví, nemocí nebo zdravého jídla? Pokud ano, dokážete vysvětlit, co znamená?

Hlavní část (20 – 35 minut)

Učitel/ka dětem rozdá pracovní listy. Děti si slova mohou vystříhat samy nebo je již obdrží rozstříhané. U každého slova řekne učitel/ka, které písmeno si mají vybrat, například ze slova ovoce vyberete druhou hlásku (v). Děti zapisují písmena do připravených pracovních listů. Jakmile je mají všechna zapsána, společně si přečtou vyluštěná rčení a případně opraví chyby. Také si vysvětlí, co jednotlivá rčení znamenají.

Závěr (5 – 10 minut)

Děti se zamyslí, zda znají i další rčení týkající se zdravého životního stylu, zdraví, pohybu nebo stravy.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf89 kBMícháme koktejly
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 05. 2013
Zobrazeno: 6529krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Mícháme koktejly. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2013, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17527/MICHAME-KOKTEJLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 05. 2013 08:46
Aktivita rozvíjející přísloví spjatá se zdravím
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.