Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Let´s dance!

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Tento materiál se zaměřuje na častý volnočasový pohyb dětí. Jako možnou alternativu tradičních pohybových aktivit nabízí moderní tanec. Děti jsou aktivně zapojeny prostřednictvím výuky základních kroků dvou tanečních stylů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: interaktivní tabule nebo počítač, komiksy popisující taneční kroky, čisté listy papíru pro každou skupinu (v jedné skupině jsou maximálně 4 děti), tužky, pastelky.
Klíčová slova: pravidelný pohyb
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák se o přestávkách či po škole věnuje pohybu.

Určeno pro 5. ročník

Motivace (7 minut)

Učitel/ka: Co děláte o přestávce nebo po škole? Věnujete se nějakému pohybu? Pokud ano, co děláte nejčastěji? Je pravděpodobné, že se žáci zmíní o jízdě na kole, běhu, plavání, chůzi, tenisu atd. Pokud někdo začne mluvit o tanci, je vhodné směřovat hovor k jednoduchým tancům, které si může vyzkoušet každý. Jeden takový tanec si mohou ukázat i vyzkoušet.

Učitel/ka dětem pustí video (druhá lekce house dance – krok Jack in the box) – http://www.youtube.com/watch?v=IpwI-p3Lz3Q. Poté rozdá každému komiks s těmito kroky.

Komiksové zpracování tanečního kroku poslouží dětem jako inspirace, neboť budou samy tvořit něco podobného.

Hlavní část (30 minut)

Učitel/ka dětem prostřednictvím videa představí základní kroky dvou jednoduchých tanců. Jeden z tanců je pro dívky, druhý pro hochy.

House dance pro dívky – krok Pas de bourre – http://www.youtube.com/watch?v=IpwI-p3Lz3Q.

Hip hop pro hochy – krok  Happy feet – http://www.youtube.com/watch?v=rjmDu1IGvFw.

Po druhém zhlédnutí videa si mohou dívky i chlapci jednotlivé kroky vyzkoušet přímo ve třídě nebo při hodině tělocviku.

Děti se rozdělí do skupin maximálně po 4 lidech. Důležité je, aby v každé z nich byly jen dívky nebo chlapci. Každá skupina obdrží prázdný papír libovolné velikosti. Úkolem je nakreslit naučené taneční kroky. Nejlepší výtvory mohou být ve třídě vystaveny.

Závěr (8 minut)

Hodnocení výtvorů a výběr nejlepších pro případné umístění na viditelné místo ve třídě.

Na závěr učitel/ka pustí hudbu house dance a hip hop, aby si mohly děti zopakovat kroky (viz předchozí odkazy).


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf726 kBLet´s dance!
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 05. 2013
Zobrazeno: 9591krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Let´s dance!. Metodický portál: Články [online]. 28. 05. 2013, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17525/LET´S-DANCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 05. 2013 09:12
(Nejen) přestávková aktivita pro podporu pohybu
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.