Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kvíz o cukru

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Seriál se zaměřuje především na zdravé stravování. Děti si zábavnou formou upevní znalosti o tom, kolik některé potraviny a nápoje obsahují cukru.
Tento článek vede žáky k uvědomění si množství cukru v různých potravinách a praktickou formou je vede k omezení jeho spotřeby.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: obrázky potravin pro každou skupinu, 102 kostek cukru pro každou skupinu (v jedné krabici kostkového cukru, tj. 1 kg, je přibližně 400 kostek cukru).
Klíčová slova: zdravý životní styl, zdravá strava
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák si uvědomí množství cukrů obsažených v potravinách.

Dlouhodbý cíl: Žák bude regulovat množství cukru v jídlech, která jí.

Motivace (5 minut)

Děti se rozdělí do skupin po 3 až 4. Každá skupina dostane obrázky potravin. Učitel musí dětem zdůraznit, o jaké množství potravin se jedná (1 litr colového nápoje, sklenička džusu, 1 čokoládová tyčinka, 1 banán, miska jahod, 1 kobliha, 1 jablko, ¼ melounu, 1 porce kečupu, 1 čokoládové vajíčko, 1 jogurt, 1 čokoládový koktejl).

Učitel: Na zadní stranu každého obrázku každý z vás napíše, kolik té určité potraviny sní (vypije) za týden.

Hlavní část (30 minut)

Každá skupina dostane 102 kostek cukru.

Učitel: Ke každému obrázku dejte tolik kostek cukru, kolik podle vás obsahuje.

Diskuse

Učitel: Myslíte, že je dobré jíst velké množství cukru? Proč ano/proč ne?

Děti by měly diskusí dospět k tomu, že určité množství cukru je potřebné, ale velké množství škodí. Cukr by se neměl konzumovat místo jídla, ale po jídle. Je lepší cukr v ovoci než čokoláda atd.

Kvíz (viz příloha)

Dětem přečtěte odpovědi z tabulky. Děti si opravují hromádky cukru podle správných odpovědí.

Závěr (10 minut)

Diskuse o tom, zda děti něco překvapilo.

Děti by měly být motivovány k tomu, aby jedly méně cukru. Je vhodné za nějakou dobu zmapovat, kolik snědí za týden cukru a porovnat jejich odpovědi s odpověďmi na této hodině (mělo by nastat zlepšení a měl by tak být naplněn cíl).

Užitečné odkazy: www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf367 kBKvíz o cukru
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 12. 2012
Zobrazeno: 7213krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Kvíz o cukru. Metodický portál: Články [online]. 23. 12. 2012, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16947/KVIZ-O-CUKRU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.