Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zdravé vaření

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Seriál se zaměřuje především na zdravé stravování. Nabízí aktivní zapojení dětí do procesu přípravy jídla, poznávání zdravých a nezdravých potravin.
Tento článek inspiruje k aktivní tvorbě receptu s využitím znalostí o zdravém stravování.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: recepty, které vytvořili žáci, 7 komiksových receptů.
Klíčová slova: zdravý životní styl, prezentace žáků, zdravá strava
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák vytvoří recept na zdravý pokrm, posléze pokrm uvaří.

1. Příprava receptu

Motivace (5 minut)

Učitel: Co doma jíte? Jakou svačinu si připravujete nebo vám připravují rodiče? Chodíte do restaurací?

Diskuse o tom, zda je lepší chodit do restaurací nebo jíst jídlo doma, jaké suroviny jsou zdravé.

Hlavní část (30 minut)

Děti se rozdělí do skupin po 3 až 4.

Učitel: Zkuste vytvořit recept. Jako suroviny použijte zdravé potraviny, například ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, celozrnné pečivo apod. Recept byste měli zvládnout připravit sami.

Závěr (10 minut)

Až děti úkol dokončí, přichází na řadu prezentace receptů. Každou skupinu ostatní děti poslouchají a poté podaj konstruktivní zpětnou vazbu (první by měla být pochvala a potom připomínka, co by mohlo být na receptu lepší).

2. Prezentace jídla

Úvod (15 minut): 

Děti pokračují v prezentaci a hodnocení receptů z minulé hodiny.

Hlavní část (27 minut):

Děti se rozdělí do skupin podle počtu tak, aby bylo celkově 7 skupin. Každá skupina dostane jiný recept (1. Ovocné kouzlo, 2. Pirátský oběd, 3. Ranní posilnění, 4. Sendvič drsný slečny, 5. Shake it, 6. Sladká ňamka, 7. Vajíčková míchanice). Každá skupina si recept prostuduje a poté recept prezentuje ostatním. Diskuse o tom, v čem jsou tyto recepty lepší/horší než jejich vlastní výtvory.

Závěr (3 minuty):

Učitel dětem zadá domácí úkol – vybrat si jeden z mnoha odprezentovaných receptů a připravit ho doma. (Pozor! U mnoha receptů je nutné zdůraznit, že jim musí pomoci někdo dospělý, např. při vaření brambor, pečení ryby, práci s mikrovlnnou troubou, mixérem, pečení v troubě, přípravě míchaných vajíček.) Na další hodině budou děti vyprávět, jak jim pokrm chutnal.


Užitečné odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1436 kBZdravé vaření
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 12. 2012
Zobrazeno: 7125krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Zdravé vaření. Metodický portál: Články [online]. 23. 12. 2012, [cit. 2020-08-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16943/ZDRAVE-VARENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.