Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Zdravá a nezdravá jídla

Ikona prakticky

Zdravá a nezdravá jídla

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Seriál se zaměřuje především na zdravé stravování u dětí. Umožňuje dětem zábavnou formou poznat zdravé a nezdravé potraviny a jídla.
Tento článek vede žáky k identifikaci potravin a využití znalostí u zdravých a nezdravých potravinách/jídlech.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: 25 obrázků zdravých a nezdravých potravin a jídel pro každou dvojici.
Klíčová slova: zdravý životní styl, zdravá strava, zdravá potravina, nezdravá potravina
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák identifikuje zdravé jídlo a nezdravé jídlo.

Motivace (10 minut)

Učitel: Jaké jídlo máte nejraději? Je to, co máte nejraději, zdravé?

Pokud ne, lze dětem navrhnout, aby kombinovaly zdravá a nezdravá jídla. Například pokud mají rády čokoládu, doporučit jim fondue – nakrájet na kousky jablka, hrušky, banán a namáčet je v rozpuštěné čokoládě.

Diskuse.

Hlavní část (20 minut)

Děti dostanou do dvojic učitelem rozstříhané obrázky, na kterých jsou zdravá i nezdravá jídla. Rozdělí je na dvě hromádky. Pokud chtějí, mohou obrázky vybarvit.

Kontrola, diskuse. Děti by měly jmenovat další příklady zdravých a nezdravých potravin.

Závěr (15 minut)

Na závěr si děti upevní získané znalosti. Učitel vysloví název potraviny a děti podle toho, zda je zdravá, či není, buď vyskočí, nebo si dřepnou, např. jablko – vyskočí, hamburger – dřepnou si, voda – vyskočí, sladká limonáda – dřepnou si.


Užitečné odkazy:

www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf646 kBZdravá a nezdravá jídla
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 12. 2012
Zobrazeno: 11686krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Zdravá a nezdravá jídla. Metodický portál: Články [online]. 23. 12. 2012, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16919/ZDRAVA-A-NEZDRAVA-JIDLA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.