Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Zdravé luštění - sudoku

Ikona prakticky

Zdravé luštění - sudoku

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Seriál se zaměřuje na pravidelný pohyb a jeho důležitost v životě člověka. Dětem představuje sporty, kterým se mohou věnovat.
Tento článek se podrobněji věnuje diskuzi o sportovních aktivitách a jejich významu pro zdravý životní styl.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
  3. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 1. období » spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: 4 kusy sudoku pro každého žáka, pracovní list pro každého žáka.
Klíčová slova: zdravý životní styl, sportovní činnosti, pravidelný pohyb
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák napíše 2 důvody, proč je důležité sportovat a vyjmenuje 5 konkrétních příkladů, jaké sporty může on sám provozovat (dlouhodobější cíl: žák se denně pohybuje, věnuje se různým sportům).

Motivace (5 minut)

  • Jakému sportu se věnujete?
  • Proč je sport důležitý?
  • Pokud nesportujete, jaký sport byste chtěli začít provozovat?

Diskuse ve dvojicích.

Hlavní část (35 minut)

Učitel každému žákovi rozdá čtyři kusy speciálního sudoku. Žáci doplňují stejným způsobem jako číselné sudoku (v každém řádku i sloupci musí být slovo označující určitý sport pouze jednou). Po kontrole sudoku následuje diskuse. Sudoku by mělo žákům posloužit jako inspirace pro výběr dalšího sportu. Během diskuse je vhodné zmínit některé známé osobnosti českého sportu (například tenista Berdych, veslař Synek). Pro děti je v tomto věku vzor velmi důležitý.

Učitel: Jakého sportovce obdivujete? Proč právě jeho/ji?

Dále by diskuse měla směřovat k tomu, proč je důležité sportovat. Děti by s pomocí učitele měly dojít diskusí k názoru, že sport a pohyb je nezbytný pro zdravý život. Pokud jen budou sedět u počítače, hrozí jim nadváha nebo obezita a s nimi související zdravotní obtíže.

Závěr (5 minut)

Učitel se zeptá, co všechno můžeme dělat pro své zdraví kromě sportu. Děti by měly jmenovat zdravou stravu, dostatek spánku, vyhýbání se kouření a alkoholu, duševní pohodu atd.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf480 kBZdravé luštění_sudoku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 12. 2012
Zobrazeno: 7013krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Zdravé luštění - sudoku. Metodický portál: Články [online]. 23. 12. 2012, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16911/ZDRAVE-LUSTENI---SUDOKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.