Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Závěrečná konference projektu Kariérní s...

Závěrečná konference projektu Kariérní systém

Informativní příspěvek
Autor Jiří Zajíc

Jedním z nejvýznamnějších projektů, které za poslední roky řeší NIDV, je tvorba Kariérního systému učitelů. Nyní se konala jeho závěrečná konference.


Ve čtvrtek 5. března 2015 se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila závěrečná konference individuálního projektu národního Kariérní systém, jehož realizátorem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)ve spolupráci s MŠMT.
Konferenci zahájila Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV, která ve svém projevu shrnula význam projektu, jehož smyslem je vypracovat motivační a současně i hodnotící nástroj pro lidský a profesní rozvoj učitelů. Poděkovala také všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Poté vystoupil Doc. PaeDr. Ivan Pavlov, PhD., z pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se zajímavými zkušenostmi z fungování kariérního systému na Slovensku. Zvlášť přínosná byla jeho reflexe chyb a jejich následků. Pro české kolegy pak bylo potěšitelné jeho konstatování, že jejich návrh pokládá za důležité východisko revize slovenského systému.
Do problematiky vlastního projektu pak účastníky uvedl hlavní manažer Ing, Stanislav Karabec, Ph. D. Na něj navázali podobným referátem Kariérní systém učitelů klíčoví spolupracovníci RNDr. Jiří Khun, ředitel Gymnázia Nymburk, PhDr. Milan Adamec, ředitel SOŠ Liberec, a PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka ZŠ Černošice. Cenné bylo, že se neomezili jen na suchý popis, ale své vystoupení doplnili řadou postřehů z praxe.

Odpolední program zahájil proděkan Univerzity Hradec Králové Mgr. Václav Víška, PhD. Ve svém příspěvku na téma Kariérní systém a pregraduální příprava budoucích pedagogů nabídl účastníkům konference řadu důležitých faktů z výzkumu o reálné situaci budoucích pedagogů. Současně poskytl důležitý korektiv fám o tom, že odborná vysokoškolská veřejnost kariérní systém odmítá.
Následující dvojice referátů poskytla ilustraci toho, do jakého terénu kariérní systém přichází. RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla v Praze ve svém příspěvku Reflexe přípravy učitelů na fakultách vzdělávajících učitele se zaměřila na prezentaci výsledků šetření, které se zabývalo pozitivy i negativy v kompetencích začínajících učitelů. Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ředitel ZŠ Londýnská, Praha se věnoval tématu Zkušenosti ZŠ s plánováním profesního rozvoje a s hodnocením učitelů dle Standardu učitele s důrazem na vytvoření příznivého klimatu pro součinnost mezi vedením a učiteli jeho školy.

Do problematiky kariérního systému ředitelů, který má na rozdíl od systému pro učitele hlavní práci teprve před sebou, uvedl přítomné Mgr. Jiří Bakončík, ředitel ZŠ Šeříková v Ostravě. Z východisek, která představill, se jeví jako zvlášť důležitý důraz na to, že prioritou ředitele je pedagogické vedení školy a že ředitel musí do své funkce nastupovat připraven.
Konference potvrdila jak důležitost vytvořeného systému pro zkvalitňování našeho školství, tak nezbytnost návazného projektu Implementace kariérního systému (IMKA), který připravené nástroje promítne do reálné praxe.
Bohatý zdroj informací k projektu Karierní systém je k dispozici zde.

Text: Jiří Zajíc a Svatava Šimková
Foto: Svatava Šimková

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek