Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pru...

Ikona prakticky

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Ikona inspirace
Autor: Jaroslav Reichl
Spoluautor: Jaroslav Skala
Anotace: Tlumené kmitavé pohyby nás provázejí jak v praktickém životě, tak při studiu fyziky a dalších předmětů. Proto je nutné, aby žáci zejména technicky zaměřených škol pochopili základní principy tlumeného kmitání a byli schopni vysvětlit, na čem útlum závisí. S využitím dataloggeru firmy Vernier lze experiment zaměřený na tlumené mechanické kmitání provést, proměřit a analyzovat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Fyzikální veličiny a jejich měření » měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Matematika a její aplikace
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pružina, těleso, které na ní bude dobře kmitat, datalogger LabQuest a čidlo polohy firmy Vernier, program LoggerPro
Klíčová slova: odporová síla, tlumené kmitání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Kmitavý pohyb patří mezi relativně důležité jevy spadající nejen do fyziky, protože pomocí tohoto typu pohybu je možné modelovat řadu dalších fyzikálních jevů. V praxi ovšem žádný oscilátor (ať už mechanický nebo elektromagnetický) nekmitá stále (není-li buzen vnější silou). Po určitém čase se oscilátor zastaví, protože na něj v běžných podmínkách působí odporové síly, které jeho pohyb tlumí. Proto by se žáci (resp. studenti) měli seznámit také s tlumeným kmitavým pohybem, neboť s ním se v běžném životě i v technických aplikacích setkají velmi často.

Průběh tlumeného kmitání lze poměrně dobře sledovat s využitím dataloggerů, kterých je na trhu poměrně dost. Jedním z nich je i datalogger LabQuest firmy Vernier, který spolu s čidlem polohy dokáže zobrazit průběh tlumeného kmitání. Naměřená data je poté možné v programu LoggerPro analyzovat a matematicky popsat.

Popis experimentu je uveden v příloze tohoto článku v souboru ve formátu PDF. Ve formě textu pro internetový prohlížeč je poměrně komplikované zadávat matematické vztahy, číslovat je,… Proto jsem zvolil formát souboru PDF, který lze otevřít na většině počítačů a u něhož je zaručeno, že všechny jeho prvky zůstanou v původní podobě.

Citace a použitá literatura:
[1] - Firma Vernier v České republice. [cit. 2012-01-23]. Dostupný z WWW: [http://www.vernier.cz/].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 01. 2012
Zobrazeno: 5767krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2012, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13363/TLUMENE-KMITANI-TELESA-ZAVESENEHO-NA-PRUZINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 01. 2012 11:02
Autor opět nabízí velmi efektivní a potřebné využití digitálních technologií při realizaci fyzikálního experimentu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.