Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dramatika v mateřské škole: Hry na potlačení...

Dramatika v mateřské škole: Hry na potlačení agresivity a rozvoj prosociálních vztahů

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Inspirativní seriál článků Dramatika v mateřské škole nabízí učitelkám mateřských škol zásobník dramatických her, jednoduše aplikovatelných v každodenní vzdělávací nabídce.

Hry na potlačení agresivity

  1. „Boj o území“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 5+

Počet dětí: 2 děti + aktivní diváci

Motivace: Myslíte si, že se spory dají vyřešit také jinak než násilím? Pojďme si to teď vyzkoušet, zda se nám povede najít nějaké vhodné řešení.

Cíl: kompromis, tolerance

Popis hry: V dávných dobách žily dva indiánské kmeny a každý z nich měl rozsáhlá území plná úrodné půdy, zvěře a velkých jezer. Uprostřed mezi těmito územími byla však část půdy, která nepatřila nikomu. Od jiných území se ničím nelišila, nebyla ani lepší ani horší než ostatní. Na tuto neutrální půdu si však kladly nárok oba zmiňované kmeny. Jelikož se mezi sebou nemohly rozumně domluvit, navrhl jeden z náčelníků, že o toto území svedou oba kmeny mezi sebou souboj. Myslíte, děti, že to bylo rozumné řešení, nebo byste našly jiné, takové, aby k souboji nemuselo dojít a oba kmeny byly spokojené? Děti rozdělíme do dvou skupin, které mezi sebou diskutují a snaží se najít kompromisní řešení ke spokojenosti všech zúčastněných.

  1. „Indiáni a zajatci“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Indiánské kmeny mezi sebou po staletí bojovaly. Myslíte, že to bylo správné, anebo mohly své spory vyřešit jinak? 

Cíl: potlačení agresivity

Popis hry: Nejprve se děti posadí po obvodu kruhu a paní učitelka jim bude vyprávět, jaké to bylo v dobách, kdy v Americe volně žili indiáni. Poté, co děti seznámíme s příběhem, je rozdělíme do dvou skupin (indiánských kmenů), kdy každý kmen se snaží zajmout indiány druhého soupeřícího kmene. Zajmou je tak, že se jich dotknou. Ten, kdo je zajat, odchází do soupeřova území, kde se posadí. Hru přerušíme v okamžik, kdy každý kmen má dva až tři zajatce. Pak se všichni zbylí indiáni posadí ve svém území a rozhodují se, co se zajatci udělají. Učitelka klade otázky: „Chtěli byste být také zajatci? Jaké navrhujete řešení, co se zajatci udělat? Myslíte, že je správné brát zajatce?“ Postupně tak děti nenásilnou formou směrujeme k nejlepšímu řešení bez použití agresivních prvků a metod.

  1. „Středověký poklad“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Na starých hradech mohli jejich majitelé kdysi dávno zakopat poklady proto, aby je ukryli před loupežníky, žoldáky nebo cizími vojáky. Zkusíme si nějaký poklad společně najít?

Cíl: rozvoj komunikace, kooperace, hledání optimálního řešení

Popis hry: Kdysi dávno žili na jednom starém hradě král s královnou. Byli docela bohatí, a protože jejich zemi napadla cizí vojska, rozhodli se, že svůj poklad někam na hradě zakopou, aby se nedostal vojákům do rukou. Uběhlo mnoho let a na poklad se úplně zapomnělo. Až jednou se skupina měšťanů rozhodla, že pojedou na výlet, a vybrala si právě tento hrad s pokladem. Na hradě byla spousta místností. Měšťané si je procházeli, až si v jedné místnosti povšimli malé díry ve zdi. Strčili do díry ruku a zatáhli za předmět umístěný v díře. Najednou se zeď rozevřela a před nimi se objevila komnata plná zlata, stříbra a diamantů. Všichni měli obrovskou radost, že jsou bohatí, a začali se dohadovat, kdo si co z pokladu odnese. Ale vůbec se nemohli dohodnout. Pomůžete jim, děti, aby si spravedlivě rozdělili poklad? Teď děti rozehrají improvizační scénku.

 

Hry na rozvoj prosociálních vztahů

  1. „Na rodinu“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 5+

Počet dětí: 5 na skupinu

Motivace: Máma, táta, babička, děda a děti tvoří rodinu. Co má taková rodina na starosti, si teď můžeme zahrát.

Cíl: rozvoj komunikativních dovedností, improvizace, kooperace

Popis hry: Děti rozehrají situační scénku na rodinu. Kolik bude mít členů, je čistě na jejich rozhodnutí. Do hry jim nezasahujeme a jen tiše pozorujeme. Po skončení situační scénky si s dětmi sedneme a necháme děti, aby vysvětlily, co se ve scénce odehrávalo, jak se jim líbila jejich role, ale i role ostatních dětí, v jaké roli by chtěly vystupovat příště, jak to probíhá u nich doma apod.

  1. „Na doktora“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 5+

Počet dětí: 8-10

Motivace: Jsme nemocní a potřebujeme lékařskou pomoc. Zajdeme si tedy k panu doktorovi do ordinace.

Cíl: rozvoj komunikativních dovedností, improvizace

Popis hry: Jedno dítě bude v roli lékaře a ostatní děti v rolích pacientů. Pacienti postupně vstupují z čekárny do ordinace a svěřují se lékaři, jaký zdravotní problém je trápí. Pan doktor nebo paní doktorka pak určí diagnózu a zvolí léčebné metody na uzdravení pacienta. Děti se v rolích lékaře střídají. Na závěr se s dětmi posadíme a povídáme si o scénce. Paní učitelka klade otázky: „Proč doktor určil tento způsob léčby, jak se u pacientů projevovaly jejich obtíže, byli jste někdy v opravdové nemocnici s nějakými potížemi, jak jste se tam cítili?" apod.

  1. „Příběh od moře“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Když jsme někde s rodiči u vody, tak i když umíme plavat, nesmíme nikdy přeceňovat svoje síly. Povíme si teď jeden poučný příběh.

Cíl: rozvoj komunikačních dovedností, správné chování

Popis hry: Malý chlapec jel poprvé s rodiči k moři. Moc se mu tam líbilo. Nebe bylo azurově modré a sluníčko příjemně hřálo. Hrál si na pláži s pískem, chodil s rodiči na výlety. Jednou se takhle procházel po pláži, sbíral mušle a nejednou se rozhodl, že se půjde vykoupat do moře. Kamarádi si hrají na písku a varují chlapce, aby do moře nechodil, že jsou v něm velké vlny a mohlo by být pro něho nebezpečné. Ale on je neposlechl a do moře se vydal. „Já se přeci nemám čeho bát, vždyť umím plavat,“ povídá si chlapec. Plave však příliš daleko a dostane strach, že se nebude moci vrátit.

Sedneme si s dětmi po obvodu kruhu a rozebíráme možné scénáře, jak se v dané situaci zachovat. „Co, děti, v takovém případě uděláte? Jak chlapci pomůžete? Jakou chybu chlapec udělal? Jak byste reagovali na jeho místě?“ apod.

Závěr

„Boj o území“ je hra plná nečekaných a velmi příjemných překvapení, kdy se děti snaží najít nejlepší řešení pro urovnání sporu. Nechte se překvapit, na co všechno nepřijdou. Jistě nebudu daleko od pravdy, že každý z nás se v jakékoli míře setkal s agresivitou dětí. Hra „Indiáni a zajatci“ by vás mohla mile překvapit. Má zkušenost je taková, že děti při této hře vůbec žádná agresivní řešení nenavrhovaly a naopak se snažily najít nejpřijatelnější řešení pro všechny. U situačních scének bylo zajímavé sledovat, jak se děti sžily se svojí rolí a jak v rámci dané skupiny dovedly bez konfliktů spolupracovat. Tyto scénky mají děti ve veliké oblibě a často je hrají spontánně bez zásahu učitelky.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám