Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Jane and a little star – Jana a hvězdičk...

Jane and a little star – Jana a hvězdička

Lekce angličtiny, která navazuje na program Jana a hvězdička. Autorka při seznamování dětí s angličtinou využívá motivace příběhu, přihlíží k vzájemnému propojování námětu, vzájemné návaznosti, ke vzdělávacím možnostem dětí i ke střídání aktivit v různých kombinacích v průběhu jedné lekce.

Navazující lekce na program Jana a hvězdička, využití motivace příběhu k seznamování dětí se základy cizího jazyka, angličtinou. Tuto aktivitu je třeba vnímat jako možnost dítěte uvědomit si existenci různých jazyků i coby podnět k tomu, aby děti vnímaly znalost více jazyků jako samozřejmost.

Osvědčilo se mi plánovat jednotlivé činnosti tak, aby byly v souladu s tématy, které jsou zařazovány v češtině. To znamená, že při seznamování dětí s angličtinou přihlížím k vzájemnému propojování námětu, vzájemné návaznosti, ke vzdělávacím možnostem dětí, ke střídání aktivit v různých kombinacích. Zařazuji chvilky s angličtinou tak, aby byly součástí vzdělávacího programu uskutečňovaného v rámci konkrétního tematického celku.

Předchozí znalosti: děti znají příběh o Janě a hvězdičce, zúčastnily se pohybových aktivit, rytmizování i hry Hledání ztracené hvězdičky.

Předchozí znalosti dětí v angličtině: rozumí a umí se zeptat What´s this?, I, I am, you are, little. (Co je to?, já, já jsem, ty jsi, maličký/-á)

Organizace: děti sedí v kruhu

Pomůcky: hvězda z příběhu (papírová anebo z umělé hmoty, nejlépe fluorescenční), sáček, ve kterém jsou schované obrázky.

Rizika: nepřiměřené nároky na dítě, nedostatečné uznání a oceňování úspěchů dítěte.

METODICKÝ POSTUP

Úvodní část

Motivace: Hvězdy svítí na světě všem dětem stejně. V některých zemích, kde se mluví anglicky, děti ve hře vyslovují tato slova: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are.

Výslovnost: twinkl, twinkl, litl sta:, haw aj wandr wér jú a:.

Hudebně poslechová a pohybová činnost

Na slova twinkle, twinkle, little star si děti představují, že bliká hvězda, rozevírají a svírají pěstičky, dívají se za pohybem ruky. Vyslovuji nejdřív tiše, rytmicky, povzbuzuji děti, vybízím je k činnosti. Za chvilku, až se děti přidají, začnu tiše zpívat písničku.

Hlavní část

Rozbor slyšeného: O čem asi byla písnička? Čemu jste rozuměly? Podněcuji děti k přemýšlení, a to, co je z kontextu jednoznačné, nevysvětluji, ale nechám děti, aby vysvětlení podaly samy.

Vysvětlení neznámých slov, seznámení s novými slovy, poslech výslovnosti nových slov: Twinkle, star, wonder, where, how (blikej, hvězda, zvědavý, kde, jak). U procvičování výslovnosti dbám na správné postavení mluvidel (v češtině příprava k výslovnosti hlásek š, č, ž, špulení rtů), používám výraz „dáme si rty do kroužku“. Děti prstem projíždí okolo rtů, aby se přesvědčily, zda opravdu vytvořily ze rtů tvar kruhu.

Opakování slov z předchozí lekce: Z pytlíku postupně vyndávám obrázky, ptám se: What´s this? The moon, the sun, a comet, an astronaut, stars.
Obrázky položím na zem, děti je přeskakují, jak chtějí (sounož anebo po jedné noze, střídavě pravé, levé), a opakují slova.

Activity (Aktivity)

  1. Find the hidden star in the picture. (Najdi ztracenou hvězdu na obrázku.)
  2. Count the stars. (Děti počítají hvězdy, počet do 10.)
  3. Dialogs. (Dialogy.)

A: What´s that?                            (Co je to?)
B: A Twinkle star.                         (Blikající hvězda.)

A: Sophie, where you are?             (Sophie, kde jsi?)
B: Here I am.                                (Tady jsem.)

A: I can see the moon.                  (Vidím měsíc.)
B: Me too.                                    (Já taky.)

Závěrečná část

Pohybová aktivita – Odlet na Měsíc (do šatny). Deklamuji jednotlivá slova.

      4.   Chant: (Rytmická deklamace slov, pojmenovala jsem to říkačky)

Little star                                         (Hvězdička)
Astronaut                                         (Astronaut)
Going to the moon (whoosh)              (Let na měsíc, húúú)
Little star                                         (Hvězdička)
Astronaut                                         (Astronaut)
Landing on the moon                         (Přistání na měsíci)

Hodnocení a zpětnou vazbu získávám průběžně během jednotlivých činností a aktivit.

Vlastní hodnocení: Děti byly aktivní, zúčastnily se všech nabízených činností, porozuměly všem cizím slovům. V písničce jsem záměrně pozměnila slova místo původního „what you are“(co jsi zač) jsem volila text „where you are“(kde jsi). Některé děti v dialogu odpovídaly „I can see“ (já vidím), místo „me too“( já taky), což bylo taky správně. Téma poskytlo možnost, jak obohatit poznání dítěte.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek