Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Učebnicím etické výchovy na cestu

Ikona informativni

Učebnicím etické výchovy na cestu

Autor: Jiří Zajíc
Anotace: Ohlédnutí za závěrečnou konferencí projektu Etická výchova a učebnice
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: etická výchova

V prostorách hotelu Olšanka v Praze na Žižkově se 12. listopadu sešla závěrečná konference projektu Etická výchova a učebnice. Přes šedesát účastníků z celé republiky (především učitelů základních škol, ale i dalších pedagogů)a skoro dvacítka hostů vytvořila skutečné pracovní prostředí, v němž za věcně kompetentního a současně vtipného moderování bývalého manažera tohoto projektu Davida Bartůška odezněla celá řada podnětných příspěvků. Po vstupních pozdravech představitelek institucí, které nesly hlavní tíhu tohoto projektu – ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání Heleny Plitzové a výkonné ředitelky Fóra ČR o.s. Kateřiny Mravčíkové – a „virtuálním“ vstupu Jana Sokola o tom Proč etická výchova? následovaly tři profilující referáty.

Nejprve Pavel Motyčka (hlavní odborný metodik projektu Etická výchova a učebnice) v příspěvku nazvaném Učebnice Etická výchova – jak ji používat? jednak přiblížil východiska, která stanovila strukturu učebních výstupů projektu, jednak vyzdvihl nutnost tvůrčího a citlivého přístupu k žákům i samotnému předmětu. Profesor Vladimír Smékal rozvinul téma Formování etické kultury osobnosti založené na prosociálnosti, přičemž jeho ústřední zjištění by se dalo shrnout do konstatování, že v konceptu prosociálnosti jako podmínce solidární a tedy i dostatečně soudržné společnosti ožívá dávno známé „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Z hlediska významu úsilí o prosociální orientaci podtrhl výsledky výzkumů, podle nichž lze zobecnit zkušenost, že prosociálnost i etická kultura osobnosti žáků je vyšší a četnější ve školách, kde panuje i mezi vyučujícími atmosféra přátelství a sounáležitosti a kde převažuje respekt k důstojnosti i k těm žákům, kteří jsou obtížněji vychovatelní; řečeno s J. A. Komenským – ve školách, které jsou skutečnou „dílnou lidskosti“. Třetí referující – Ivan Podmanický z Pedagogické fakulta Trnavské univerzity – mimořádně zajímavým způsobem popsal vývoj etické výchovy na Slovensku, kde byla zavedena již v roce 1993. Za zcela ústřední problém uvedl nepřipravenost prakticky všech podstatných aktérů, nezbytných k úspěšné implementaci tohoto nového předmětu: ředitelů škol, učitelů, kteří měli etickou výchovu učit, celých učitelských sborů, jejichž vnitřní kultura může buď celý pokus významně podpořit, nebo zcela potopit, hodnotitelů kvality výuky etické výchovy, která vyžaduje zcela specifický přístup, a konečně i samotných rodičů. Navzdory všem těžkostem doložil, že po dvaceti letech lze pokládat zavedení tohoto předmětu za úspěch, který samozřejmě vyžaduje další kvalitativní i kvantitativní rozvoj. Tyto tři profilující referáty pak vhodně svými zkušenostmi z konkrétního uskutečňování etické výchovy doplnili Libor Podešva, ZŠ Integra Vsetín (Jak dál s etickou výchovou?) a Tomáš Just, církevní ZŠ Veselí nad Moravou (Etická výchova v CZŠ ve Veselí nad Moravou). Další důležitou rovinu problematiky pak otevřela Marcela Musilová z Pedagogické fakulty UP Olomouc referátem Parametry didaktických cílů výchov, zvl. etické výchovy a jejich hodnocení

Sborník z konference bude možné v elektronické najít na internetových stránkách www.etickavychova.cz, kde je rovněž kompletní sestava všech vytvořených materiálů – učebnic, metodik, pracovních listů, ale i velmi pěkně udělaných videí a komixů. Sympatickým rysem konference byla přítomnost kompletního týmu autorek těchto inspirativních publikací i dalších pomůcek.

Celkové poselství konference pěkně vyjádřilo motto referátu profesora Smékala, který v něm citoval snad nejznámějšího českého dětského psychologa Zdeňka Matějčka:

,,Pravou lásku zažíváme, když chceme se sebou něco udělat pro toho druhého. Jen ten, kdo hodně dává, zažívá velké obdarování“.

V rámci projektu „Etická výchova a učebnice“ byla vytvořena:

  • ucelená řada 4 dílů učebnic Etické výchovy pro 1. – 9. ročník ZŠ (ve čtyřech věkových skupinách) akreditovaná doložkou MŠMT. Každý ročník obsahuje 36 ověřených námětů na hodinovou výuku této formy osobnostního rozvoje.
  • pro každou věkovou skupinu žáků (resp. díl ucelené řady učebnic) je zhotoven dobrodružný komiks akcentující vzdělávací témata dané věkové kategorie a současnou popularitu této moderní formy komunikace s žákem
  • jako další moderní prvek výuky byla vytvořena audiovizuální pomůcka prezentující obsah 10 rozvíjených sociálních kompetencí žáka v moderním příběhovém zpracování, podněcujícím aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a ilustrující probíranou látku
  • byly zpracovány komplexní obsahy učiva v jednotlivých ročnících pro předmět Etická výchova podle platného RVP
  • vznikl podpůrný metodický oborový portál www.etickavychova.cz, který bude popularizovat tuto formu osobnostního rozvoje a pedagogové zde najdou všechny vzdělávací materiály a metodickou podporu k výuce.

Celkově se na projektu podílelo téměř 150 pedagogů a odborníků na výchovu. Pilotního ověření jednotlivých dílů učebnice se zúčastnilo přes 1.700 žáků z 83 pilotních tříd z 51 základních škol ve 13 krajích ČR (viz příloha). V rámci následných instruktážních workshopů v roce 2014 bude proškoleno dalších cca 400 pedagogů, kteří zlepší (díky novým materiálům a metodikám) výuku u více než 7500 žáků základních škol nebo nižších ročníků víceletých gymnázií. Přes 6000 žáků bude od září pracovat ve výuce s novými učebnicemi, které obdrží pilotní školy v rámci tzv. signálního výtisku nových učebnic.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 01. 2015
Zobrazeno: 6314krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZAJÍC, Jiří. Učebnicím etické výchovy na cestu. Metodický portál: Články [online]. 05. 01. 2015, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/19517/UCEBNICIM-ETICKE-VYCHOVY-NA-CESTU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Ivan RyantVloženo: 05. 01. 2015 13:49

Zajímaly by mě přesahy do ostatních oborů / předmětů -- jak se s nimi vypořádává etická výchova a konkrétně ta nová učebnice? Každý obor má svoje etická východiska a etické hodnoty, mnohdy se dají těžko skloubit dohromady a nedovedu si představit že tento hodnotový galimatyjáš by se měl doplnit o další izolovaný obor -- o etickou výchovu. Tak doufám, že to se nestalo, jen bych rád věděl, jak si s tímhle problémem odborníci na etickou výchovu poradili?

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.