Odborný článek

Ranní rituály

13. 7. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Věra Melicharová

Anotace

Inspirace, jak zařadit říkadla a básně jako motivaci pro činnosti v MŠ. Ukázka realizace tzv. ranního rituálu.

Pracuji v trojtřídní MŠ. Děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Já pracuji s dětmi nejstaršími, a to 5-6letými. Ve třídě je zapsáno 28 dětí. K většině činností používám motivační říkadla a básně. Tyto aktivizační prvky jsem se rozhodla zařadit jako součást „ranního rituálu". Pro inspiraci doporučuji publikaci M. Přikrylové - Barevné kamínky: Dobré ráno, dobrý den.

Popis ranního rituálu

Každý den začínáme po volné hře stejným rituálem. Sedíme společně v kruhu, postupně každý mile pohladí svého kamaráda a pozdraví jej „Ahoj". Paní učitelka sedí společně s dětmi v kruhu.

Poté následuje společný pozdrav „Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen, dnešní den je...pondělí, co nám týden nadělí?" Učitelka pokračuje veršovaným přehledem plánovaných her a činností. Děti mají za úkol poznat, na co si budeme hrát a mají možnost se k tomu vyjádřit, popřípadě nabídnout návrh dalších her a činností, které by rády s ostatními hrály. Pondělní rituál odhalí dětem téma celého týdne, ostatní dny jsou oddělovány. Každý den má jiné základní říkadlo:

Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je pondělí - co nám týden nadělí?
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je úterý - co nám dnešek nadělí?
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je středa - cvičení je třeba.
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je čtvrtek - z díry leze krtek.
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je pátek - máme všichni svátek.

Příklad úterního rituálu - Téma „Jak žije les"

„Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen, dnešní den je úterý, co nám asi nadělí?"

Verše k motivaci (metodický postup)

Barvy z lesa přinesené,
obrázky jsou vyvedené,
mechová je chaloupka
pro šnečky i holoubka.

(ráno si děti mohly v ateliéru nalepovat „listáčky",
pozorovaly lupou, kdo žije v mechu, jak mech kvete)

Řekneme si nápady,
co nás rychle napadly:

Povězte mi děti dnes,
co znamená slovo LES?"

(asociace - co všechno tě napadne, když se řekne LES)?

Lalala a lalalali,
písničky se zpívaly,

o zvířátkách, o lese
co si liška ponese?

(zazpíváme si písničky o lese)

Liška, šiška, pampeliška,
zabloudila v lese myška,
ten, ten, ten - vyvede ji ven!
- zahrajem si na zvířátka
!

(rozpočítáme se, kdo bude mít vedoucí úlohu)

Všimly jste si milé děti,
co pod stromem je za smetí?

(prohlížení publikací o lese)

Copak roste na dubu,
na smrku a na keři?
Který strom má dutinku
pro datlí rodinku?

Postavíme les!

(les vytvoříme z přírodnin)

Kaštánky už čekají,
děti je dnes sbírají.
Sbírají je pro zvířátka,
aby byla zima krátká,
aby nikdo neměl hlad,
netrápil ho z hladu chlad.

(pod naší rozhlednou jsou jírovce - sbíráme pro zvířátka kaštany, pozorujeme, posloucháme, čicháme, ohmatáváme LES)

Dle situace můžeme ranní rituál zaměnit za pantomimu, hádanku, písničku, asociační kolečko (P1), truhlu plnou nápadů, hry mimikry (P2), hrami s prvky muzikoterapie, tancem nálad apod.

Po verších je prostor pro děti, vyjadřují se k danému tématu, navrhují případné změny.

Společně si určíme postup a stanovíme potřebná pravidla a pak už si „jen" hrajeme.

Rituály jsou potřebné, stejně jako pravidla, která vnášejí do dění řád a vzájemnou pohodu bez konfliktů. Děti mají rituály rády, těší se na ně, každý den je stejný a přece jiný, neopakovatelný, zajímavý.

Poznámky

P1 - Asociační kolečko - vždy souvisí přímo s tématem, je výborným „detektorem" dosažených znalostí, slovní zásoby a prožitků dětí. Jednoduchá otázka předpokládá od dětí jednoduchou, co nejrychlejší odpověď - vyvolané asociace.

Příklad: „ Co všechno tě napadne, když řeknu slovo - radost?". Děti odpovídají rychle, nejstarší děti často používají i abstraktní pojmy.

P2 - Hry mimiker - nápodoba. Děti se mohou proměnit v živé i neživé bytosti (známe z tvořivé dramatiky).

Použitá literatura

ČERMÁKOVÁ, M. Barevné kamínky: Dobré ráno, dobrý den. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2007. ISBN 978-80-87165-13-3.
CAIATI, M. Volná hra. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.
CLAYCOMB, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3.
SMITH, Ch. A. Třída plná pohody. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-852282-82-8.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČERMÁKOVÁ, M. Barevné kamínky: Dobré ráno, dobrý den. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2007. ISBN 978-80-87165-13-3.
[2] – CLAYCOMB, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3.
[3] – SMITH, Ch. A. Třída plná pohody. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-852282-82-8.
[4] – CAIATI, M. Volná hra. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Věra Melicharová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída