Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak housličky ztratily hlas
Odborný článek

Jak housličky ztratily hlas

13. 3. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Zdeňka Frantová

Anotace

Autorka nabízí pestrou škálu činností, které je možné realizovat v průběhu výletu do rodiště Antonína Dvořáka.

Cílem výletu je vytvořit zejména pozitivní vztah dětí k místu kde žijí a seznámit je s rodištěm Antonína Dvořáka. Dále se budeme snažit o rozvinutí jejich estetického cítění (včetně seznámení s vážnou hudbou). Podpoříme rozvoj fyzické zdatnosti všech dětí i uplatnění pravidel bezpečného chování v reálné situaci.

K motivaci využijeme pohádku M. Kubátové, ve které housle ztratí hlas, protože je začarovala Javorová víla. Děti budou hledat kouzelný smyčec Javorové víly, pomocí kterého vrátí housličkám hlas. Aby děti smyčec našly, poskytneme jim indicie v podobě obrázků. Ty povedou děti „Dvořákovou stezkou" až k rodišti skladatele v Nelahozevsi. Po splnění úkolů děti smyčec objeví a housličky opět zahrají.

Nabídka činností před výletem do Nelahozevsi
 • hra dětské hudební nástroje
 • poslech pohádky
 • dramatizace pohádky - práce s hlasem (hlas Javorové víly)
 • plnění úkolu Javorové víly (vyhledávání na mapě místa, kde je kouzelný smyčec ukryt - Nelahozeves)
 • seznámení dětí s hudebním skladatelem A. Dvořákem (fotografie, krátký poslech úryvku z jeho díla, stručné vyprávění o jeho životě)
Výlet do Nelahozevsi

Jízda vlakem - slušné a bezpečné chování v dopravním prostředku, pozorování přírody, poslouchání monotónního zvuku vlaku, prožitky z jízdy tunelem.

Pěší část Dvořákovou stezkou - poslech zvuků (tok vody, ozvěna ve skále, zvuk vydávající na kamenech či na písku naše kroky).

Pohybové aktivity - běh na krátkou vzdálenost, poskoky, cval, výskoky na větve apod.

Návštěva rodiště Antonína Dvořáka - prohlídka expozice v muzeu, návštěva gotického kostelíčka.

Nabídka činností po výletu do Nelahozevsi
 • sdílení prožitků z výletu v ranním kruhu
 • poslech živé hry na housle a poslech hudby A. Dvořáka - Humoreska
 • zpěv s doprovodem hry na housle
 • kresba tuší kolorovaná křídou - prožitky z výletu
 • malba na větší plochu (balící papír) - vyjádření pocitů z poslechu skladby od A. Dvořáka 
obrázek
1. obrázek
 

Literatura a použité zdroje

[1] – KUBÁTOVÁ, Marie. Veselé pohádky z muzikantské zahrádky. Praha : Slávka Kopecká, 2006. ISBN 80-86631-47-8.
[2] – MIKYSA, Karel. Dvořákova Nelahozeves. Praha : Čedok, 195.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Frantová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

* housle, nahrávky skladeb Antonína Dvořáka * publikace o regionu, včetně o rodišti hudebního skladatele * výtvarný materiál, balící papír, čtvrtky * obrázky hudebních nástrojů