Odborný článek

Držíme masopust

7. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Kohoutová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Společně prožít radost a veselí. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu a pokusit se ho vhodně a citlivě použít.
Očekávané výstupy: Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období masopustu. Umět prožívat a projevovat radost. Chápat humor a vtip, umět ho vhodně a citlivě použít (rozlišit humor a posměšek atd.).
Časový rozsah: 4 týdny
Věková skupina: 3 – 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Společně prožít radost a veselí. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu a pokusit se ho vhodně a citlivě použít.
Očekávané výstupy: Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období masopustu. Umět prožívat a projevovat radost. Chápat humor a vtip, umět ho vhodně a citlivě použít (rozlišit humor a posměšek atd.).
Časový rozsah: 4 týdny
Věková skupina: 3 – 6 let

Myšlenková mapa oblastí a činností k tématu:

Foto

Výroba pomůcek:

Jednotlivé části tématu nelze od sebe oddělit, většina činností je integrovaná. Některé pomůcky jsme si s dětmi připravili a v průběhu činností je používali.

Vyrábíme hudební nástroje

 • vozembouch - použili jsme tyč z Polykarpovy stavebnice, na kterou jsme připevnili Orf. nástroje a nahoru masku vyrobenou z papírového sáčku
 • chrastítko - do prázdných krabiček jsme nasypali různý drobný materiál (rýži, kroupy)

Děláme dobroty

 • jitrnice - do nastřižených punčoch jsme nastrkali zmuchlané papíry nebo vatu a zašpejlovali

Vyrábíme masky

 • z papírových tácků
 • malovali jsme na papírové pytlíky grimasy (vlastního obličeje ze zrcadla, případně kamarádova)
Činnosti

Během celého dne jsme zařazovali humorné žertíky a rýmy. Četli jsme humorné příběhy - vybírali jsme z připraveného zásobníku (např. hádanky z České čítanky pro nejmenší, básničky, písničky - např. Masopust držíme, Skákej medvěde, Vdávalo se motovidlo). Děti samy zkoušely legrační rýmování.

Každý den je jedno z dětí korunováno na krále Masopustu (dopředu vyrobíme žezlo, korunu a jablko). Po celou dobu se ve třídě konal jarmark (z kuchyňky jsme použili různé hrnce, vařečky, koláče, či vyrobené jitrnice atd.).

Pohybové činnosti (příklady)

 • mimo každodenních rozcviček jsme zařadili např. hudebně pohybovou hru Hojačky, hojačky. Děti na každé slovo udělaly daný pohyb (stojačky, klekačky, lehačky, atd.)
 • vyrobili jsme si masopustního koně (hlava z papíru a prostěradlo) pro dvě děti - ty musely spolupracovat a koordinovat pohyby
 • tancovali jsme s oblečeným koštětem při písni Vdávalo se motovidlo
EVALUACE

Děti nejvíce zaujalo zpívaní písně Vdávalo se motovidlo, legrace při hudebně pohybové hře Hojačky, výroba nástrojů a masek, vtip hospodáře, zkoušení starých masek, především Kobyly, masopustní průvod.

Děti se seznámily s některými lidovými tradicemi patřícími k masopustu, prožily si radost a veselí, poznaly vtip a humor v říkankách, v ilustracích, v maskách; naučily se zazpívat píseň, přednést krátký text, vyrobit a požívat netradiční hudební nástroje (valcha).

Nepovedlo se zapojit všechny rodiče do činností (děti nepřinesly humorné obrázky z domova).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Kohoutová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída