Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rostliny a jejich využití
Odborný článek

Rostliny a jejich využití

5. 6. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Integrovaný blok Rostliny a jejich využití navazuje na předchozí část vzdělávacího bloku s názvem „Jak spolupracují rostliny a zvířata“. Hlavním tématem je rostlinná příroda a ochrana fauny.

Vyprávění pohádky
Pomůcky:
 • publikace Z pohádky do zahrádky (Brno: Rezekvítek, 2002)
 • obrázky dokreslující děj pohádky „O veliké řepě"
 • skřítek Mecháček (loutka, maňásek)
Popis činnosti:

Petra dětem a Mecháčkovi ukázala obrázky z pohádky „O veliké řepě". Ptala se dětí, zda ji dokáží převyprávět. Děti se dále dozvěděli, že řepa je rostlina, ze které se pouze zpracovává kořen, který se v kuchyni před konzumací tepelně upravuje. Řepa obsahuje mnoho vitamínů. Děti si touto činností rozvíjely především řečové schopnosti.

Dramatizace pohádky
Pomůcky:
 • látkové čepičky zvířátek
 • skřítek Mecháček
Popis činnosti:

Děti se proměnily v herce a diváky. Dramatizace Pohádky o veliké řepě, připomenutí pravidel chování v divadle. Pohádka skončila, na pomoc přišel kamarád dětí skřítek Mecháček a až s jeho pomocí se podařilo velikou řepu vytáhnout. Prostřednictvím dramatizace se děti zdokonalovaly ve svém mluvním projevu, paměti, společenském chování, uvědomění si umístění v zástupu, správné pojmenování (první, poslední, za, před).

Které jídlo je rostlina
Pomůcky:
 • obrázky „talíř s potravinami - náš oběd"
 • obrázky potravin rostlinného původu
 • pastelky
Popis činnosti:

Každé dítě dostalo obrázek, na kterém byl vyobrazen oběd - na talíři kuře, brambory, zeleninová obloha (okurka, rajče, paprika, hrášek), švestkový kompot a čaj s citrónem a cukrem. Děti měly vyjmenovat vše, co je na obrázku rostlinného původu - rostliny, které čerpají živiny z půdy. Petra dětem vždy k dané potravině ukázala obrázek s rostlinou a jejími plody, děti se dozvěděli, kde se daná rostlina pěstuje (světadíl, podnební pás, země). Na závěr si každé dítě černobílý obrázek „s obědem" vybarvilo. Děti si tak rozšiřovaly poznatky o rostlinách, zdokonalovaly se ve vyjadřování a v určování barev.

Kde co roste
Pomůcky:
 • proutěný košík
 • různé druhy ovoce a zeleniny
 • šátky
Popis činnosti:

Petra přinesla dětem proutěný košík plný ovoce a zeleniny. Obsah košíku děti roztřídily na ovoce a zeleninu. Další možné třídění - podle místa, kde plod roste

 • na stromě (jablko, hruška, švestka, ořech, mandarinka)
 • v zemi (brambora, mrkev, cibule, řepa, celer apod.)
 • rozpoznávání plodů z košíku se zavázanýma očima pomocí hmatu čichu a chuti

Děti třídily dle určitých pravidel, využívaly své smysly.

Hrátky s proutky
Pomůcky:
 • proutěný košík a další proutěné výrobky
 • vrbové proutky
 • obrázky vrby
 • lýkové provázky
Popis činnosti:

Rozhovor s dětmi na téma, z čeho může být vyroben košík? Z jakého materiálu je vyroben? Kde je možné získat proutí? Ukážeme obrázek vrby a proutěných výrobků. Proutky jsou ze stromu nebo keře. Proutky vypadají jako klacíky, ale mají úplně jiné vlastnosti - jaké? Zkusíme ohýbat suché klacíky a proutky - klacíky se lámou, zatímco proutky se dají ohýbat a různě tvarovat, aniž by se polámaly. Jsou pružné a ohebné. Zkusíme si uplést proutěnou ozdobu. Petra rozdá každému dítěti základ pro další pletení - 3 kratší proutky svázané do hvězdice lýkem. Děti budou přidávat a různě proplétat další proutky, popřípadě lýko. Dětem jsme vysvětlili, že to, co vypadá jako provázek, je vlastně také rostlina.

Děti tvořily se zaujetím, zdokonalovaly svoji jemnou motoriku, rozvíjely tvořivost a představivosti.

Koření je také rostlina
Pomůcky:
 • Povídání o pejskovi a kočičce (ČAPEK, J.: Ostrava, Librex, 1999)
 • různé bylinky a koření (levandule, meduňka, tymián, majoránka, hřebíček, divizna, kmín, estragon, heřmánek a další)
 • obrázky rostlin
Popis činnosti:

Petra dětem vyprávěla pohádku „Jak pejsek a kočička pekly dort" z knihy Povídání o pejskovi a kočičce.

Rozhovor:

 • proč bylo pejskovi a kočičce špatně, když dort snědli?
 • co do dortu všechno přidali?
 • co do dortu neměli přidat?
 • co přidává maminka do jídla, když vaří oběd?
 • je důležité koření?
 • proč je koření důležité?
 • umíte pojmenovat některé koření?
 • kde najdeme koření?

Petra měla pro děti připravené různé bylinky v podobě větviček a koření v plátěných sáčcích. Děti si je prohlédly a také k nim přivoněly. Popisovaly, jak vypadají (barva, tvar, velikost). Podle vizuálního popisu a podle vůně určovaly jednotlivé bylinky a koření. Ke každému koření nebo bylince Petra ukázala obrázek s konkrétní rostlinou, kde koření roste. Některé druhy děti již znaly z předchozích bloků, kdy jsme tvořili herbář. Děti se zdokonalovaly ve svých jazykových dovednostech, učily se respektovat kamaráda, neskákat mu do řeči.

Přírodní barvení šátečku
Pomůcky:
 • plátěné šátečky
 • kopřivy
 • kastrol s vodou
 • provázky
 • nůžky
Popis činnosti:

Petra přinesla dětem bílé plátěné šátečky a navrhla jim, že by je mohly pěkně nabarvit a dát svým maminkám jako dárek. Dětem se nápad zalíbil, ale problém je v tom, že nemáme žádné barvy na látku. Děti společně s Petrou vymýšlely, kde jinde než v obchodě by barvy sehnaly. Petra je svými nápaditými otázkami dovedla až do přírody a děti vlastně přišly samy na to, že by barvu mohly získat z nějaké rostliny. Rozhodly se, že zkusí společně s Petrou obarvit šátečky vodou vyluhovanou z kopřiv. Ty daly do horké vody a mezitím za pomoci Petry a učitelek skládaly a převazovaly provázky svůj šáteček. Když byly kopřivy dostatečně vylouhované, scedila Petra temně zelenou vodu z kopřiv, do které děti daly své šátečky. Mezitím, co se šátečky louhovaly, si děti zahrály pohybovou hru:

Na včelky a květiny
Pomůcky:
 • barevné umělohmotné květy
 • triangl
 • obrázek se včelím úlem
Popis činnosti:

Učitelka položí do prostoru třídy barevné květy (květů je tolik, kolik je dětí) a jedné skupině dětí dá obrázek se včelím úlem. Každé dítě - včelka - si sedne do dřepu na jednu květinu. Na povel včelí královny - učitelky - se včelky rozlétnou do prostoru třídy. Na zaznění trianglu si každá včelka sedne na jednu květinu. Včelí královna postupně ubírá po jedné květině a včelky, na které květina již nezbude, letí domů (obrázek se včelím úlem). Hra končí, když jsou všechny včelky z louky doma ve včelím úlu.

Na závěr hry zazněla otázka pro děti - „K čemu potřebují včely květiny?" Sbírají na nich žlutý pyl, ze kterého vyrábějí med. Uvedeme tak další příklad využití rostlin. Děti si procvičovaly pohybové dovednosti, rychlost, postřeh, reakci na smluvený signál.

Včelky se opět promění v „barvířské mistry" a jdou se podívat, zda jsou již šátečky obarveny. Děti si sednou ke stolečku a Petra s učitelkou vyndají z vody z kopřiv každému jeho šáteček. Děti nůžkami opatrně stříhají provázky a rozbalují své šátečky, které musíme dát uschnout. Po uschnutí si je pověsíme na nástěnky a dříve než je děti dají svým maminkám, uděláme si z nich pěknou výstavku. K šátečkům přidáme ještě výrobky z proutí, které děti vyráběly v předešlých činnostech.

Obrázek
1. Obrázek

Touto činností se děti zdokonalovaly své komunikační schopnosti a jemnou motoriku.

Zdravá svačinka
Pomůcky:
 • různé druhy ovoce a zeleniny
 • šátky
 • talířky a hrnečky na svačinu
Popis činnosti:

Paní kuchařka nám připravila několik druhů ovoce a zeleniny. Mohli jsme určovat druhu podle chuti - sladká, slaná, kyselá a hořká. Děti tak cvičily své smysly.

Hodnocení

Děti získaly těmito převážně praktickými činnostmi spoustu znalostí o rostlinách a jejich využití. Tematicky se na rostlinnou přírodu zaměřujeme ve vzdělávacích blocích od začátku školního roku. Děti dokáží již nabyté znalosti logicky propojit. Díky podmínkám naší mateřské školy, mohou děti většinu nových poznatků a dovedností získávat vlastními prožitky a zkoumáním přímo v přírodě, což samozřejmě také přispívá k snadnějšímu a pevnějšímu zafixování.

Literatura a použité zdroje

[1] – UHŘÍČKOVÁ, A. Z pohádky do zahrádky. Brno : Rezekvítek, 2002. ISBN 80-86626-02-4.
[2] – ČAPEK, J. Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Ostrava : Librex, 1999. ISBN 80-7228-086-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě