Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Kapwing v hodinách němčiny aneb vytváříme video a učíme se nová slovíčka
Odborný článek

Kapwing v hodinách němčiny aneb vytváříme video a učíme se nová slovíčka

Anotace

Aktivita v pracovním listě je zaměřena na opakování slovní zásoby tematického celku cestování, je ji ale možné využít k opakování jakékoliv slovní zásoby. Žáci vytvářejí pomocí aplikace KAPWING video, ve kterém pro zadanou slovní zásobu vytvoří obrázek, titulek a audio verzi. Video mohou doplnit i hudbou.

Typ materiálu: pracovní list

Škola: základní/ střední odborná škola / gymnázium

Metody: tvorba videa

Vzdělávací obor: německý jazyk

Tematický okruh: různé

Očekávané výstupy

Žáci si procvičí slovní zásobu na téma Reisen (cestování), zopakují si nová slovíčka z lekce.

Časová dotace

Výuka: 1 vyučovací hodina/ Příprava: 20 - 40 minut

Pomůcky, hardware a software

  • Učitel: PC nebo notebooky, připojení k internetu, tabule, projektor, interaktivní tabule
  • Žák: PC nebo notebooky, připojení k internetu

Zdroje

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

Digitální dovednosti

Žáci umí pomocí jednoduché aplikace vytvořit video za pomoci obrázků a  doplnit ho zvukem; legálními způsoby získávat, upravovat a sdílet média; použít německou klávesnici pro psaní německých slov.

Vzdělávací cíle

Žáci aktivně používají novou slovní zásobu a vytvářejí jednoduché věty; v písemném projevu správně používají odpovídající slovní zásobu; umí získané informace digitálně zpracovat, uložit, zálohovat a sdílet; dokáží vytvořit vlastní video.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci jsou vedeni k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů; k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání; k využívání programů a aplikací  pro osvojování slovní zásoby a  správné výslovnosti.

Co všechno umí Kapwing

Kapwing je skvělý nástroj pro tvorbu a úpravu videí, fotografií a GIFů online. Díky své jednoduchosti, široké škále funkcí a bezplatnému použití je ideální pro začátečníky i profesionály.  

Důvody, proč je dobré používat Kapwing:

Jednoduchost použití: Kapwing je velmi jednoduchý a intuitivní nástroj, který umožňuje uživatelům snadno a rychle vytvářet a upravovat videa, fotky a GIFy. Stačí nahrát svůj soubor, upravit ho podle vašich potřeb a stáhnout hotový výsledek.

Široká škála funkcí: Kapwing nabízí řadu funkcí pro úpravu videí, jako je přidávání textu, obrázků, hudby, efektů a mnoho dalšího. Uživatelé mohou také ořezávat, spojovat a převádět videa do různých formátů.

Online platforma: Kapwing je online platforma, takže není nutné instalovat žádný software.

Bezplatné použití: Základní funkce Kapwingu jsou zdarma a umožňují uživatelům vytvářet a sdílet videa a fotky bez nutnosti platit za ně. K dispozici je však také placená verze Kapwingu, která nabízí pokročilejší funkce a větší flexibilitu.

 Integrace s různými platformami: Kapwing lze integrovat s různými platformami, jako jsou YouTube, Instagram, TikTok, Twitter a další, což umožňuje uživatelům snadno sdílet své výtvory na různých sociálních sítích.

Kapwing v hodinách cizího jazyka: 

Vytváření vlastních videí: Studenti mohou vytvářet videa sami a cvičit svou výslovnost a mluvení. Mohou nahrávat krátká videa se sebou, kde mluví cizím jazykem, a poté si je přehrát a posoudit svou výslovnost. Mohou také nahrávat videa, v nichž hrají různé role nebo situace, což jim pomůže rozvíjet své vyjadřovací schopnosti v reálných situacích.

Editace videí: Studenti mohou stříhat a upravovat videa, aby se zaměřili na konkrétní slova, fráze nebo situace. Mohou také přidávat titulky a popisky, což jim pomůže rozvíjet své schopnosti čtení a psaní v cizím jazyce.

Sdílení videí: Studenti mohou sdílet svá videa s ostatními studenty nebo učitelem a získat zpětnou vazbu a nápady na zlepšení. Mohou také prozkoumat videa v cizím jazyce na internetu a použít je jako inspiraci pro své vlastní projekty.

Kromě Kapwingu existuje mnoho dalších nástrojů pro výuku cizího jazyka, které lze použít. Nicméně Kapwing je velmi snadno použitelný a bezplatný, což ho dělá přístupným pro každého, kdo chce vyzkoušet jeho funkce pro výuku cizího jazyka.

Metodická poznámka

Sledování videí v cizím jazyce s titulky v cizím jazyce je velmi užitečné pro poslech a pochopení výslovnosti a použití slovíček v kontextu. 

Popis materiálu  

Úloha 1:          Nová slovní zásoba

Učitel na začátku lekce vybere slovní zásobu, kterou se žáci mají naučit používat a umět ji. Rozdělí slova do skupin a zadá žákům úkol vytvořit na základě zadané slovní zásoby video v aplikaci Kapwing. 

Úloha 2:          Jak vytvořit video v aplikaci Kapwing

Pokud chcete vytvořit video v aplikaci Kapwing, postupujte podle následujících kroků:

Přejděte na webovou stránku Kapwing a klikněte na tlačítko „Get started“. Vytvořte si účet v aplikaci Kapwing nebo se přihlaste přes Google nebo Facebook. Klikněte na tlačítko „New Project“ a vyberte typ projektu, který chcete vytvořit. Kapwing nabízí různé typy projektů, jako jsou videa, obrázky, GIFy a další.

Pokud chcete vytvořit nové video, klikněte na tlačítko „New Video“ a vyberte si formát videa, který chcete použít. Po nahrání videí si můžete přidat text, obrázky, hudbu a další prvky, abyste svůj projekt upravili. Pro přidání textu klikněte na tlačítko „Text“ a napište text, který chcete použít. Pro přidání obrázku klikněte na tlačítko „Image“ a nahrajte obrázek, který chcete použít. Pro přidání hudby klikněte na tlačítko „Audio“ a nahrajte hudbu, kterou chcete použít. Klikněte na tlačítko „Audio“ a nahrajte hudbu, kterou chcete použít, nebo vložte odkaz na externí zdroj, jako je YouTube nebo SoundCloud.

Po nahrání hudby ji můžete přidat do videa. Klikněte na tlačítko „Timeline“ a přetáhněte hudbu do časové osy pod videem. Přizpůsobte délku trvání hudby podle vašeho videa. Pokud je hudba příliš dlouhá, klikněte na ni pravým tlačítkem, tak zkrátíte délku jejího trvání. Pokud chcete upravit hlasitost hudby, klikněte na tlačítko „Volume“ a přizpůsobte hlasitost podle vašeho videa.

Když budete hotovi s editací vašeho projektu, klikněte na tlačítko „Export Video“ a vyberte si požadovaný formát a kvalitu videa. Kapwing umožňuje exportovat video do různých formátů, jako jsou MP4, GIF a další. Po exportu videa si můžete stáhnout své video nebo ho sdílet na sociálních sítích.

 

 

Úloha 3:          Prezentace videí

Žáci prezentují svá videa. Po zhlédnutí videa žáci zopakují slova a fráze, které slyšeli. Slova, která si zapamatovali, mohou napsat do sešitu, popisovat, předvádět pantomimou atd.

Zkušenosti s použitím materiálu

Tuto aktivitu jsem využila při seznamování s novou slovní zásobou na začátku lekce. S videem v aplikaci KAPWING pracovali žáci poprvé. Tvorbu videa jsem zadala jako domácí úkol.

Na základě jejich zpětné vazby a sebereflexe mohu říct, že aktivita byla pro žáky zajímavá. Studenti byli spokojeni s tím, jak snadné bylo používat aplikaci Kapwing a že během 20 minut bylo video hotové. Také se jim líbila rozmanitost jednotlivých funkcí, které aplikace nabízí, a možnost sdílení svého projektu s ostatními.

Videa jsem využila i v dalších hodinách k opakování slovní zásoby. Pracovali jsme s obrázky, ze slovíček ve videu jsme vytvářeli věty a nakonec i celý příběh.

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence digitální
  • získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;
  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • efektivně využívá moderní informační technologie