Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Kurz s drony #2: předletová příprava
Odborný článek

Kurz s drony #2: předletová příprava

1. 3. 2023 Gymnaziální vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Ve druhé lekci kurzu s drony se budeme věnovat předletové přípravě jak učitelů, kteří kurz vedou, tak především žáků, kteří se s drony chystají létat.
 

Po úvodní lekci, věnované teoretické přípravě, se nyní zaměříme na přípravu předletovou. Zatímco v teoretické přípravě jste ještě drony nepotřebovali, tady se už bez nich neobejdete. Pokud vaše škola drony nevlastní, zvažte jejich zapůjčení (odkazy na vhodné firmy najdete na konci článku). Podle počtu dronů následně uzpůsobíte velikost skupin a týmů, se kterými budete další fázi kurzu absolvovat.

Velikosti týmů a role žáků v nich

Jednotlivci a dvojice

Pochopitelně nejlepší variantou je, když má každý žák svůj dron. Pokud ovšem žáci s dronem nikdy nelétali, je naopak vhodnější varianta jednoho dronu do dvojice, kdy jeden ze dvojice dron pilotuje a sleduje převážně displej telefonu nebo ovladače, aby viděl vzdušný prostor prostřednictvím kamery dronu, a druhý pak neustále udržuje vizuální kontakt s dronem, aby mu nezmizel z dohledu (viz teoretická příprava – pravidla pro létání s dronem).

Tříčlenné týmy

Tříčlenný tým má též svá opodstatnění. Třetí žák se stará o doplňkové vybavení, jako jsou náhradní baterie (v zimních měsících je udržuje v teple a suchu), o jejich dobíjení, dále pak o ND filtry, náhradní vrtule, ochrany vrtulí, přistávací plochu, brašnu na dron apod. Současně může pomocí svého telefonu pořizovat fotografie a videa a tím dokumentovat létání a celý kurz pro následnou prezentaci na sociálních sítích nebo webu školy.

Čtyřčlenné týmy

U čtyřčlenných týmů roli dokumentaristy převezme čtvrtý člen.

Žáci a žákyně ve větších než čtyřčlenných týmech se uplatní zejména v pozdějších lekcích, kdy budeme s drony více fotit a natáčet. Tam mohou vymýšlet, co a kde se bude fotit, a připravovat scénáře pro natáčení s dronem.

Samozřejmostí je, že si členové v rámci jednoho týmu své role postupně vymění tak, aby se všichni při létání vystřídali, pokud o to stojí.

Stanovení výchozích rolí

Výchozí týmové role (tj. kdo první létá, dohlíží na let, stará se o příslušenství, dokumentuje) si mohou žáci rozdělit již během předletové přípravy, nebo než půjdou absolvovat úvodní zkušební let.

Příklad rozdělení třídy s 30 žáky

Pokud tedy máte k dispozici 5 dronů pro 30 žáků, ideální variantou je realizovat další lekce kurzu 2x za sebou, vždy s 15 žáky v tříčlenných týmech.

Přizvat byste též mohli dalšího učitele nebo zkušeného žáka (např. z kroužku o dronech), aby vám pomohli během přípravy a v průběhu létání.

Registrace pilotů

Zvažte také provedení registrace pilotů u všech žáků nad 16 let, kteří budou s drony létat, ještě předtím, než se pustíte do předletové přípravy, obzvláště pokud plánujete provádět zkušební lety bezprostředně po ní.

Průkaz pilota (úspěšně absolvovanou registraci) musí mít všichni, kteří budou s drony létat, před svým prvním letem. Ten navíc musí mít při létání u sebe.

K přípravě a registraci se ještě vrátíme v příštím dílu.

Předletová příprava učitelů na krizové scénáře

Než svěříte žákům drony, měli byste mít ošetřeny minimálně tyto scénáře:

 1. Žák s dronem havaruje a dron poškodí.
 2. Žák s dronem havaruje a poškodí cizí majetek nebo majetek školy.
 3. Žák při zacházení s dronem zraní sebe, spolužáky, jinou osobu nebo zvíře.
 4. Žákovi dron uletí nebo skončí na nepřístupných místech (strom, střecha apod.)
 5. Žák ztratí či poškodí dron a/nebo příslušenství, které s ním obdržel.

Většinu popsaných situací můžete částečně či kompletně ošetřit pomocí různých typů pojištění (viz předchozí článek) a také v rámci školního řádu. Zkonzultujte současně s vedením školy další možnosti, ve kterých by plnou odpovědnost za vzniklé škody či újmy na zdraví nesl žák, který dron pilotoval. Tu by žáci museli podepsat ještě před svým prvním letem.

Pokud se všichni žáci budou chovat zodpovědně a s dronem létat opatrně, nemusí nic z výše uvedeného nastat. Buďte ale raději předem připraveni na to, že dříve nebo později k něčemu z toho dojde. A řešit to až poté, není rozhodně ideální.

Nastavení základních pravidel

Ať už se rozhodnete provést předletovou přípravu v uzavřeném prostoru školy (učebna, tělocvična) nebo v otevřeném prostoru mimo školu (školní areál, hřiště apod.), stanovte základní pravidla a vyžadujte od žáků jejich dodržování po celou dobu předletové přípravy. Můžete navrhnout například tato:

 1. V průběhu předletové přípravy dbáme pokynů učitele.
 2. Převzetím dronu a dalšího vybavení přebíráme za tyto věci odpovědnost.
 3. Během předletové přípravy dron nestartujeme, ani s ním nevzlétáváme.
 4. Jakékoliv problémy oznámíme ihned učiteli.

Předletová příprava žáků před každým letem

Nyní se již dostáváme k předletové přípravě. Žákům jsme do týmů rozdali drony s příslušenstvím a postupně si s nimi projdeme všechny body přípravy. Zatímco v teoretické přípravě dělal každý tým něco jiného, předletová příprava bude pro všechny stejná. Jak si jednotlivé úkoly níže rozdělí, tj. kdo co zkontroluje, bude na nich. Předletová příprava, jak je vidět níže, totiž neznamená jen kontrolu samotného dronu.

I. Počasí

V mobilní aplikaci Počasí zkontrolujte následující hodnoty:

 1. sílu větru a poryvů větru (max. hodnota 10 m/s nebo dle uživatelské příručky k dronu, pamatujte také na to, že ve výšce 100 metrů je síla větru jiná než u země, a to obvykle vyšší);
 2. teplotu vzduchu (nízké teploty kolem 0 mohou mít vliv na chování dronu a ovlivňují výdrž baterie; zkontrolujte provozní teploty pro váš dron v uživatelské příručce, u některých starších modelů je rozpětí teplot 0–40 °C, novější drony povolují let od -10 do 40 °C);
 3. hodnotu UV záření (vyšší hodnoty kolem 6–7 mohou mít vliv na kompas a tím i na orientaci dronu ve vzduchu);
 4. možnosti srážek (za deště nebo sněžení s dronem nelétáme)

II. Vzdušný prostor

V mobilní či cloudové aplikaci DronView zkontrolujte aktuální vzdušný prostor v místě, kde budete s dronem létat. Tyto údaje se mohou během měnit i v průběhu několika hodin. Tuto kontrolu je proto vhodné provádět bezprostředně před letem, nikoliv večer před ním.

III. Dron a ovladač

Následující předletová příprava bude ilustrována na dronu DJI Mini 2 s ovladačem DJI RC-N1 a aplikací DJI Fly, nainstalovanou na připojeném mobilním telefonu. V případě jiné sestavy se principy až tolik lišit nebudou.

Ovladač

 1. Ovladač dronu přepněte do režimu CINE (nejpomalejší režim).
 2. Na ovladač našroubujte ovládací kniply.
 3. K ovladači připojte mobilní telefon se staženou aplikací DJI Fly.
 4. Přihlaste se do aplikace DJI Fly pomocí školního účtu a hesla přiděleného pro váš dron. Tyto údaje vám sdělí učitel. (Každý dron je svázán s unikátním uživatelským účtem – školním e-mailem. Toto svázání se provádí při registraci dronu a ovladače po nákupu, během prvního spuštění.)
 5. Zapněte ovladač a zkontrolujte jeho nabití (nelétejte s baterií ovladače nabitou méně než na 50 %).
 6. Proveďte aktualizací firmwaru či dalších údajů dronu, pokud jsou vyžadovány (nedoporučuje se létat s neaktuálními verzemi ovladačů).

V případě, že jste drony (např. DJI Mini 3) pořídili s ovladačem DJI RC, který má integrovaný displej, odpadá vám připojování telefonu a instalace aplikace DJI Fly na něj. Žáci tak nemusí k ovládání dronu používat vlastní zařízení a řešit například i to, zda mají dostatek kapacity na instalaci aplikace, nebo zda mají telefon v době před a během letu dostatečně nabitý.

Dron

 1. Rozložte dron dle instrukcí učitele.
 2. Proveďte vizuální kontrolu vrtulí a celého dronu.
 3. Sundejte krytku gimbalu a zkontrolujte jeho nepoškození.
 4. Proveďte kontrolu přítomnosti paměťové karty v dronu.
 5. Vložte do dronu plně nabitou baterii.
 6. Zapněte dron a počkejte, až se spáruje s ovladačem.

IV. Aplikace pro ovládání dronu (DJI Fly)

Další předletová příprava bude probíhat v rámci aplikačního prostředí DJI Fly, pomocí něhož se dron ovládá.

 1. Nastavte výšku (dle pravidel provozu nejvýše 120 metrů) a vzdálenost letu dle pokynů učitele.
 2. Zkalibrujte gimbal dle instrukcí v aplikaci.
 3. Zkalibrujte kompas dle instrukcí v aplikaci.
 4. Nastavte parametry pro focení a natáčení (poměr stran, kvalitu a rozlišení).
 5. Nastavení napájení telefonu z ovladače, pokud to váš telefon umožňuje.
 6. Projděte si další nastavení, které aplikace nabízí, a nastavené volby konzultujte s učitelem.

Shrnutí 2. lekce

Výše uvedenou předletovou přípravu provádíme v této fázi nejen kvůli zajištění bezpečnosti provozu dronu, ale také proto, aby se žáci blíže seznámili s jednotlivými částmi dronu a detailním nastavením všech důležitých parametrů ještě dříve, než s dronem vyrazí ven a vzlétnou. Některé části této přípravy budeme znovu opakovat těsně před letem (vizuální kontrolu dronu a vrtulí, kalibraci kompasu, plné nabití baterií a ovladače, nastavení maximální výšky a vzdálenosti) a přidáme k ní další (např. nastavení bodu návratu dronu aj.).

Příští lekce bude věnována prvním zkušebním letům, kdy se žáci naučí jednoduché ovládání dronu a některé základní manévry. A nejen to, zkusíme s drony i něco málo nafotit, případně natočit.

*

Vybrané firmy, kde lze drony zapůjčit

Uvedené firmy k zápůjčce nabízí i proškolení a odbornou asistenci.

Seriál Drony ve škole

Tento článek je součástí seriálu Drony ve škole, ve kterém doposud vyšlo:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.