Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 10 faktorů při volbě vzdělávacích technologií
Odborný článek

10 faktorů při volbě vzdělávacích technologií

5. 10. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Podle čeho se učitelé rozhodují při výběhu technologií do své výuky? Pravděpodobně podle některého z následujících faktorů. Nebo existují ještě nějaké další?
 

Když objevíte novou technologii, platformu či aplikaci, začnete ji okamžitě používat ve své výuce na úkor nástrojů či služeb, které jste do té doby využívali, nebo výběr konkrétní aplikace či technologie volíte podle jiných kritérií? A jaká to jsou?

V následujícím přehledu najdete hned několik hledisek, která stojí za to zvážit při rozhodování, zda a jak konkrétní technologie ve výuce použít.

Šest faktorů při volbě vzdělávacích technologií

1. Obsah

U vzdělávacích technologií není těžké zaměřit se nejprve na technologii samotnou. Chceme dané nástroje či aplikace vyzkoušet jednoduše proto, že jsou nové nebo atraktivní, bez toho, abychom nejprve zvážili, jak nám pomohou naplnit naše vzdělávací cíle. Při rozhodování o volbě technologie by rozhodujícím faktorem neměla být technologie, ale vzdělávací obsah, následován výukovými strategiemi potřebnými pro výuku. Nakonec bychom teprve měli zvážit, které technologie použijeme (pokud jsou vůbec potřeba).

2. Kontext

Při výběru konkrétní technologie by měli učitelé též přihlédnout k výukovému prostředí a vidět výuku v širším kontextu. Měli by například přemýšlet o tom, kdo jsou jejich žáci, které nástroje škola má a naopak, které nástroje povoleny nejsou, a také zvážit své aktuální možnosti integrovat nové nástroje, případně další faktory vyplývající z daného vzdělávacího prostředí.

3. Přesvědčení

Názory a přesvědčení učitelů mají vliv na jejich počínání ve třídě. Ovlivňují jejich přístupy při organizaci třídy, výukové strategie, obsah, na který dávají důraz, a mnohem víc. A jejich přesvědčení se odráží také v použitých vzdělávacích technologiích.

4. Dostupnost

Při volbě vzdělávacích technologií je důležité vybírat takové nástroje, které budou dostupné všem žákům. Jde o zcela klíčový faktor, který je vždy potřeba brát v úvahu.

S uvedenou dostupností pak souvisí ještě jeden faktor a tím je reprezentativnost. Při volbě a návrhu e-learningových materiálů je důležité mít zásobu takového obsahu a fotografií, který je inkluzivní a reprezentativní a nezahrnuje negativní stereotypy.

5. Výběr

Dáme-li žákům na výběr, můžeme významným způsobem podpořit jejich zájmy a hlavně jim pomoci více se zapojit do vzdělávacího procesu. Při volbě vzdělávacích technologií je dobré zvážit, které nástroje poskytnou žákům možnost zvolit si, jakým způsobem se budou učit nebo jak své učení předvedou.

6. Pestrost

Učitelé by taktéž měli zvážit, jak nástroje, které již používají, využít inovativními způsoby.

[1]

Zaměřit se nejprve na konkrétní aplikaci či platformu než na výukové cíle, obsah, strategie a výstupy je možná snazší, nemusí to však nutně znamenat chybný krok. Chybou by ovšem bylo, kdybychom zůstali jen u technologií.

Co nás tedy vede k tomu, že se nejprve zaměřujeme na technologie?

Čtyři faktory, při kterých se nejprve zaměřujeme na technologie

1. Nadšení

Chceme za každou cenu vyzkoušet všechny aplikace a služby, které jsme viděli u jiných (nejen učitelů) a ještě je sami nevyzkoušeli, abychom mohli objevovat možnosti, které nabízejí, a odhalovali omezení, která ukrývají, a u toho přemýšleli, zda a jak bychom je využili ve výuce nebo ve škole.

2. FOMO efekt

Máme strach, že o něco přijdeme, když konkrétní aplikaci nevyzkoušíme (FOMO = Fear Of Missing Out), že budeme pozadu za ostatními, když danou technologii nebudeme mít. Že naše škola ztratí kredit bez nejnovějšího technologického vybavení, že o nás přestane být zájem atd.

3. Rychlost

Klikání nebo swipování v nové aplikaci často metodou pokus omyl při seznamování se s tím, co všechno umí a neumí, nám sice nezabere až tolik času, hlubší zamyšlení se nad jejím možným využitím nejen v naší výuce, ale v rámci celé školy však už vyžaduje delší čas a úsilí. Součástí tohoto procesu by měla být i strategie případné konsolidace všech stávajících aplikací, které ve škole používáme.

4. Ekosystém

Také v případě, kdy firma, jejíž školní vzdělávací prostředí ve škole používáme (Office 365, Google WorkSpace), vydá novou aplikaci v rámci tohoto prostředí či přijde s novou funkcionalitou v již existující aplikaci, začneme automaticky přemýšlet nad tím, jak ji integrovat do vzdělávání a chodu školy, aniž bychom se zamysleli nad tím, proč ji chceme používat, zda ji opravdu potřebujeme, co nám její používání přinese nebo jaké alternativy máme místo ní k dispozici. A používáme něco, co nám nedává smysl jen proto, že to daná společnost nabízí nebo má ve svém ekosystému.

Ať už jako učitelé při svých přípravách u technologií začnete nebo skončíte, nezapomeňte, že vzdělávací technologie sice jsou důležité, ale nejsou tím nejdůležitějším, alespoň prozatím.

*

Které z výše uvedených faktorů hrají roli při vaší volbě vzdělávacích technologií? Nebo máte ještě jiné? Napište nám do komentářů nebo na náš padlet, kam můžete navíc pod každý faktor přidat konkrétní situaci z vaší praxe.

Související články

10 kroků pro co nejlepší využití EdTech nástrojů ve škole

Technologické zahlcení jako důsledek špatné komunikace

Literatura a použité zdroje

[1] – TOLULOPE, Noah. A Handy Framework for Choosing Edtech. 2022. [cit. 2022-10-3]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/article/handy-framework-choosing-edtech].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslav Mašek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.