Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití tabletu ve výuce
Odborný článek

Využití tabletu ve výuce

19. 1. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Zormanová

Anotace

V posledních několika letech jsme svědky toho, že elektronická zařízení pronikají do různých oblastí našeho života, a to i do vzdělávání. Článek pojednává o výhodách a nevýhodách začleňování tabletu do výuky. Představuje také různé možnosti jeho využití ve výuce.

Ve všech vyspělých zemích se setkáváme se zaváděním tabletů a jiných elektronických zařízení do daných vzdělávacích systémů. Ve zprávě nazvané Horizont Report Europe, kterou roku 2014 publikovala společnost The New Media Consortium společně s Evropskou Komisí, se uvádí, že panuje hospodářská soutěž mezi různými výrobci tabletů, což zapříčiňuje to, že ceny tabletů výrazně klesají, a tak jsou dostupnější pro vzdělávací instituce. Navíc zmíněná hospodářská soutěž má za důsledek také zatraktivnění tabletu pro klienta, a to i pro různé vzdělávací instituce.

Mýty o využívání tabletů a jiných elektronických zařízení ve výuce

Využívání moderních informačních technologií ve výuce je čím dál tím častější. Současně s rozšiřováním využívání moderních informačních technologií se setkáváme rovněž s názory, které se staví k tomuto trendu nesouhlasně. Často jsou tato nesouhlasná tvrzení postavena na řadě mýtů a předsudků.

 1. mýtus: Počítač nahradí učitele

  Tento mýtus je založen na představě, že tablet disponuje velkým množstvím vzdělávacího obsahu a vzdělávacích aplikací, které budou moci žáci při svém vzdělávání samostatně používat. Přičemž se budou pomocí těchto aplikaci sami učit, neboť tablet jim učivo vysvětlí, například pomocí názorného videa, a rovněž s nimi učivo procvičí, například pomocí sady příkladů, kdy elektronické zařízení již automaticky vyhodnocuje správnost výsledku. Představa celkové školní výuky pomocí tabletu je kupříkladu taková, že žáci budou denně pracovat s tablety, učit se pomocí nich, procvičovat si na nich učivo. Na konci každého školního dne pak budou výsledky z tabletů posílány do informačního systému, který podle nich na konci roku vytiskne vysvědčení. Tato představa je nicméně pouze nesprávným pochopením toho, k čemu tablet slouží.

 2. mýtus: Tablet je jedinou správnou moderní metodou
                                        
  Druhým mýtem je, že tablet je jedinou správnou moderní a inovativní výukovou metodou. Podle této mylné teorie by učitelé, kteří chtějí realizovat inovativní a efektivní výuku, měli využívat tablet ve výuce neustále. Pravda je ovšem jiná, aby výuka byla efektivní a zajímavá, tak by měl být tablet využíván pouze jako vhodný doplněk ve výuce a pouze v případech, kde se jeho použití jeví jako efektivní a smysluplné.

Výhody a nevýhody začleňování tabletů do výuky

Stejně jako všechno má i začleňování tabletů do výuky své výhody i nevýhody.

Výhody

Lze jen velmi těžko vyjmenovat všechny výhody implementace mobilních technologií do výuky. Důvodem je, že výhody jsou závislé na individuálních faktorech, jako je věk žáka, vybavení školy, počítačové kompetence učitele a žáka apod.

Proto si zde uvedeme pouze některé výhody využívání moderních informačních technologií ve výuce, jak je hodnotí Neumajer, Rohlíková a Zounek:

 • velká část mladých lidí vlastní nějaké mobilní zařízení, které umí používat,

 • moderní informační technologie podporují aktivní učení a učení orientované na studenta,

 • moderní informační technologie napomáhají v přístupu k učení hendikepovaných studentů,

 • pomocí moderních informačních technologií je možná bezprostřední komunikace, to znamená kdekoliv a kdykoliv je to potřeba, a není nutnost odcházet ke stolnímu počítači,

 • moderní informační technologie umožňují nahrávání dat i záznam procesů učení,

 • moderní informační technologie umožňují učení na kterémkoliv místě (nejsme závislí na kabelovém připojení),

 • moderní informační technologie se mohou stát prostředkem k osvojení si různých typů znalostí a dovedností,

 • moderní informační technologie představují nástroj k organizaci času a úkolů (připomínky a kalendáře),

 • moderní informační technologie mohou zprostředkovat jednoduché zdroje učení žákům,

 • moderní informační technologie jsou součástí každodenního života, umožňují využívat tzv. mrtvý čas k učení, například při cestování, čekání u lékaře a podobných situacích.

Nevýhody

Podobně jako výhody jsou i nevýhody dosti subjektivní. Každý uživatel (ať už učitel, nebo žák) bude vnímat jako důležité jiné nevýhody, protože jde z velké části o individuální záležitost. Proto si uvedeme pouze některé nevýhody mobilních technologií a tabletů podle Neumajera, Rohlíkové a Zounka:

 • omezená velikost paměti některých zařízení,

 • malá kapacita baterie (nutnost častého nabíjení),

 • malá výkonnost hardwaru mobilního zařízení,

 • nejsou často konstruována tak odolně jako stolní počítače, proto jsou náchylná k poruchám a rozbití,

 • při velkém počtu uživatelů málo výkonné bezdrátové sítě (výpadky připojení),

 • využívání mobilních zařízení ve výuce jako hračky bez jasného didaktického cíle mohou vést k domněnce, že jsou ve výuce zbytečná,

 • mohou být využívána k podvádění a opisování,

 • pomocí zařízení mohou být vytvořeny videonahrávky či fotografie, které mohou sloužit k šikaně či zesměšňování jak ostatních žáků, tak učitelů.

Využití tabletu ve výuce

Tablet přináší do výuky mnoho nových inovativních prvků a možností jeho využití, zpestření či zkvalitnění výuky. Některé aplikace a funkce jsou zpoplatněné, jiné lze získat zdarma, a všechny jde využít k oživení výuky.

Deník The Guardian přináší seznam dvaceti tipů pro učitele na využití tabletů ve výuce, uvedeme si některé z nich, ty, které jsou z mého pohledu nejzajímavější a nejpřínosnější.

Jedná se o následující tipy:

 • Využívejte virtuální 360° prohlídky a prozkoumejte tak zahraniční místa, například ta, o nichž se učíte v zeměpisu.

 • Podobně také můžete poznávat svět a krajinu prostřednictvím internetových map s 3D pohledy, fotografiemi nebo odkazy.

 • Foťte a natáčejte kreativně, a to výsledky vědeckých pokusů stejně jako třídní uměleckou show. Pomocí aplikací můžete stříhat videa, přidávat filtry nebo popisky.

 • Nahrávejte muziku nebo jiné audio (třeba rádiové show), aplikace umožní je dál upravovat.

 • Používejte propracované a interaktivní poznámky s videi, webovými odkazy nebo fotkami v rámci aplikací. Zpracovat tak lze terénní výlet i referát o historických událostech.

 • Využívejte tabletové verze her. Populární AngryBirds lze využít k matematice, odhalovat a ověřovat s nimi fyzikální zákony, psát o nich povídky nebo je zpracovat výtvarně.

 • Přeneste digitální obsah do reálného světa, pomocí aplikace můžete promítat grafy nebo jiný obsah na plakáty, dveře a další objekty.

 • Pište třídní blog, tabletová aplikace usnadní jeho tvorbu i sdílení mezi spolužáky.

 • Vytvořte si moderní úložiště studijních dokumentů, aplikace pomůže třídit, učitel je může lehce spravovat a updatovat, a přehled o učivu mohou mít i rodiče.

 • Využijte webkameru s online připojením pro kontakt s partnerskou zahraniční školou.

Na trhu v současné době existuje nepřeberné množství aplikací, které mohou zpestřit a zefektivnit výuku. Tyto aplikace si mohou uživatelé nainstalovat na tablet.

Mezi zajímavé a pro výuku použitelné aplikace patří Duolingo, PlanNet, Matematika testy, Česká gramatika.

Duolingo (ke stažení na Google Play nebo App Store)

Duolingo je jednou z nejznámějších aplikací pro výuku jazyků. Obsahuje krátké lekce zaměřené na trénování slovní zásoby, poslechu i konverzací v cizím jazyce. V rámci krátkých lekcí uživatelé získávají body a odemykají stálé vyšší úrovně, což je pro ně motivující, zábavné, stále vidí svůj pokrok. Primárně je aplikace určena pro samouky, ale lze ji zkombinovat s klasickou výukou ve škole, kdy si v aplikaci mohou žáci procvičovat právě probírané učivo.

PlanNet (ke stažení na Google Play)

PlanNet je obrazová aplikace na určování rostlin, kterou mohou využít vyučující botaniky. Tato aplikace byla vyvinuta francouzskými vědci z výzkumných organizací (Cirad, INRA, IRD, Inria) a ze sítě Tela Botanica, a rovněž díky finanční podpoře nadace Agropolis.

Aplikace je zadarmo a umožňuje určit druh rostliny na základě fotografie, a to díky softwaru pro vizuální rozpoznávání. Databáze rostlin se se zapojením uživatelů neustále rozšiřuje, avšak stále ještě tato aplikace není schopna rozpoznat okrasné rostliny. 

Matematika testy (ke stažení na Google Play nebo App Store)

Jedna z mnoha aplikací, kterou mohou využít vyučující matematiky na základních a středních školách. Obsahuje nejen množství testů rozdělených podle toho, v jakém ročníku se uživatel nachází, ale také teoretické pasáže vysvětlující učivo, které si žák může ještě pro zopakování přečíst před samotným vykonáváním testů. Velkou výhodou také je, že pomocí této aplikace můžete sledovat svůj pokrok v učení, neboť aplikace vyhodnocuje klientův pokrok v učení v přehledných grafech.

Česká gramatika (ke stažení na Google Play nebo App Store)

Aplikace Česká gramatika poskytuje velké množství testů zaměřených na nejzákladnější gramatické jevy, jež jsou přehledně seřazeny do několika okruhů. Testy se samy vyhodnotí, aplikace test oznámkuje a uživatel se následně může podívat, kde udělal chybu. Aplikace může být ve školním prostředí využívána k doplnění a procvičování učiva v českém jazyce. Převážná většina testů je zdarma.

Literatura a použité zdroje

[1] – Horizon Report Europe – 2014 Schools Edition. [cit. 2021-8-26]. Dostupný z WWW: [https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC90385].
[2] – ROHLÍKOVÁ, Lucie; ZOUNEK, Jiří; NEUMAJER, Ondřej. Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 190 s. ISBN 978-80-7478-768-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Zormanová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 1. 2022
Článek je užitečným příspěvkem do diskuse, nakolik školy vybavovat tablety. Do jednoho textu jsou shrnuty užitečné informace pro ty, kteří uvažují nad pořizováním této techniky a nechtějí si pročítat různé diskuse a dlouhé rozbory.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Didaktika