"> " Odborný článek: Společně to dokážeme (6. díl) – „Postavíme Čínskou zeď“
Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (6. díl) – „Postavíme Čínskou zeď“
Odborný článek

Společně to dokážeme (6. díl) – „Postavíme Čínskou zeď“

26. 7. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Rozvíjet logické a funkční myšlení prostřednictvím kreslení plánků ke stavbám. Rozšiřovat povědomí o existenci jiných kultur a o tom, co je pro jejich život typické. Rozvíjet konstruktivní dovednosti dětí s využitím různých druhů dřevěných kostek.

Popis aktivity

Tato aktivita může být volně propojena s již uvedeným tématem Naše Země, děti z celého světa, prolínat jím, či pokračovat v rozšiřování poznatků z výše uvedeného tématu. Motivací k této aktivitě byla prezentace, kde děti sledovaly fotografie lidí na všech kontinentech, kulturní život na nich, vlajky států apod. Jednou z těchto fotografií byla také Velká čínská zeď, kterou pak děti stavěly z různých druhů dřevěných kostek. Nejdříve jsme si při promítání fotografií z PC povídali o tom, co tam vše vidíme, a domluvili jsme se, že postavíme podobnou zeď a použijeme všechny možné kostky, které máme ve třídě k dispozici. Následně si děti rozdělily role. Některé kreslily plánky, jiné stavěly zeď a další zase stavby, které jsou zdí spojeny.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – kreslení plánků ke stavbě

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázky č. 2, 3, 4 – vlastní stavba

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

Reflexe

Tato aktivita byla zaměřena na podporu spolupráce při konstruktivních aktivitách. Zvolení tématu bylo pro děti originální a využití fotografií před samostatnou společnou prací bylo silnou motivací, která děti zaujala. Netradiční bylo také zapojení kresby plánků, které bylo pro děti novinkou. Ke kresbě plánků k stavbám se pak děti vracely i v následujících dnech při volných hrách. Zajímavé bylo následně také  společné třídění a uklízení kostek – děti musely společně všechny kostky vytřídit a uklidit tam, kam patří. Nejen že se učily třídit, ale také musely vyvinout značné úsilí, aby byla třída opět uklizená.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 7. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat