"> " Odborný článek: Společně to dokážeme (4. díl) – „Listopadový strom“
Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (4. díl) – „Listopadový strom“
Odborný článek

Společně to dokážeme (4. díl) – „Listopadový strom“

22. 6. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je čtvrtým ze série stejnojmenných článků navazujících na teoretický úvod v prvním z nich. Praktické ukázky přinášejí příklady společného tvoření předškolních dětí. Popsané aktivity v sérii článků posilují jeden z možných způsobů, jak nejen posilovat vzájemné vztahy při plnění společného úkolu, ale také vedou k upevňování odpovídajících dovedností v oblasti jemné motoriky, výtvarného vyjadřovaní a posilují pracovní a činnostní kompetence. Závěr každé popsané a zdokumentované aktivity pak tvoří pedagogická reflexe.

LISTOPADOVÝ STROM

Další záměry pedagoga

Rozšířit poznatky o stromech, mít povědomí o rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým a některé druhy pojmenovat. Posilovat jemnou motoriku při trhání papíru a třídit podle určeného pravidla (barvy). Podporovat pracovní dovednosti při trhání a lepení papíru. Rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s výtvarným a grafickým materiálem.

Popis aktivity

V týdenním tématu „Za tajemstvím stromů“ jsme si prohlíželi dětské encyklopedie navazující na téma, povídali si o stromech při pobytech venku a trhali jsme barevný papír na malé kousky (podzimní listí), které jsme pak třídili podle barev. V průběhu týdne jsme si s dětmi prohlíželi dětské encyklopedie o stromech a laminované obrázky stromů. Stromy na obrázcích děti pojmenovávaly a řadily je do skupin – listnaté, jehličnaté. Následně jsem slepila dvě velké tvrdé čtvrtky, aby vznikla dostatečně velká plocha pro společnou práci dětí. Obrysy si děti nejprve předkreslily silnou lihovou fixou a kolorovaly anilinovými barvami, vzduch hoblinkami ze strouhané progresy. Na závěr nalepily na strom a kolem něj natrhané kousky barevného papíru (barevné podzimní listí).

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – kreslení kontur černou lihovou fixou na základě dřívějších poznatků

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – kolorování anilinovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3 – strouhání a roztírání hoblinek z progres

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 4 – lepení barevných lístků z natrhaného papíru

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 5 – hotová práce

Reflexe

V průběhu týdenního tématu se děti při pobytech venku naučily soustředěně pozorovat okolí a pojmenovávat různé druhy známých stromů. Také jsme si vysvětlili rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými, a co se s nimi děje během roku – rozdíly v různých ročních obdobích. Děti se také naučily pracovat s dětskými encyklopediemi a vnímat knižní ilustrace.

Při spojení pracovních a výtvarných aktivit byly posíleny vztahy mezi dětmi prostřednictvím plnění společného úkolu. Manipulací s pomůckami v těchto aktivitách byla posilována jemná motorika a činnostní kompetence.

Hotová práce byla součástí výzdoby třídy, a tak se děti jejím vytvořením podílely na zpříjemnění tohoto prostředí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 6. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy