Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Trochu jiné ověřování způsobilosti učitelů
Odborný článek

Trochu jiné ověřování způsobilosti učitelů

5. 12. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o jednom z programů certifikace amerických učitelů za účelem získání licence pro práci ve veřejných školách v rámci jednotlivých států Unie. Zde popisovaná metodika edTPA využívá online prostředí a vyvolává potřebu digitálních kompetencí. Proto má zřejmý vztah k naší SDV.

Zavádíme nový kariérní systém pro učitele. Proto je na místě se podívat, jak něco takového dělají jinde. Novou a docela zajímavou metodiku ve spolupráci s několika partnery vypracoval stanfordský ústav SCALE (Stanford Center for Assessment, Learning, and Equity). Používá zkratku edTPA (Teaching Performance Assessment) a aplikuje ji již několik amerických států. Zásadní rozdíl mezi americkým a naším systémem spočívá v tom, že pro získání zaměstnání v roli učitele tam potřebujete nejen diplom, ale též licenci, kterou uděluje příslušný místní státní úřad. edTPA je služba nabízející těmto úřadům ověření schopností učitelů, kteří se o tuto licenci ucházejí. Typicky se to pochopitelně týká hlavně absolventů pedagogických fakult napříč celými Spojenými státy. Podívejme se obrysově na to, co je k jejímu úspěšnému získání při použití tohoto postupu třeba.

edTPA je možné absolvovat v celkem 27 oborech dle aprobace. Základní struktura je ale společná. Je třeba vypracovat návrh výuky sestávající ze 3 částí – z přípravy výukové aktivity, vlastního praktického ověření a zpětné vazby žákům. V rámci přípravy kandidát/ka vypracuje teoreticky zdůvodněný plán, který plní vybrané cíle odpovídající oborovým standardům. V druhé části dochází na realizaci několikadenní výuky v reálných podmínkách s běžnými žáky. Třetí část zahrnuje návrh hodnocení výsledků včetně poskytnutí zpětné vazby žákům. Všechny vypracované dokumenty jsou hodnotitelům k dispozici na jednom místě v tzv. portfoliu uchazeče. Pro nás nejvíce zajímavý je inovativní způsob realizace takto navržené certifikace. Ta se totiž celá odehrává online.

Portál, který vše organizuje, disponuje stejnojmennou doménou edTPA.com. Vznikl spoluprací SCALE s firmou Pearson, jež se v poslední době stává něčím víc než jen obrovským vydavatelem učebnic – vyvíjí celosvětové online vzdělávací prostředí, v němž je třeba za přístup k učebním materiálům platit, a úspěšně proniká do služeb spojených s plošným testováním amerických žáků. Služba edTPA.com je proto logicky placená též (300 $). Ty pedagogické fakulty, které mají o uplatnění svých absolventů zájem, uzavírají s edTPA.com smlouvu, a licence pro určitý stát se pak stává nedílnou součástí ukončení studia. Výhodou takového postupu je možnost využít metodické pomoci poskytované adeptům jejich fakultními učiteli.

Po registraci začíná uchazečům o licenci běžet čas, během něhož je třeba splnit všechny předepsané náležitosti. Vyplňují formuláře, tvoří a do portfolia vkládají dokumenty. Politika Pearson ohledně portfolia je očekávatelná. edTPA.com umí importovat data hned z několika existujících nástrojů pro vedení studentských portfolií (Chalk & Wire, Data 180, Foliotek, iWebfolio, LiveText, PASS-PORT, Taskstream, Tk20). Při hodnocení pak používá vlastní Pearson Portfolio.

Naplnit všechny požadavky systému, vypracovat veškerou dokumentaci a propracovat se až k finalizaci žádosti dá docela dost práce. Jednotlivé součásti lze označovat za hotové, a pak se k nim v případě potřeby zase vracet. Dokud nestisknete tlačítko „Odeslat“, je vše otevřené. Kdo někdy připravoval třeba návrh grantu pro některou z větších agentur, nebude mít s vyplněním problém.

Za nejzajímavější část dokumentace lze nepochybně považovat povinné video se záznamem výukové aktivity. Pro adepty učitelského povolání jistě není úplně snadné se vyrovnat s tím, že svou výuku musí natočit. Záznam navíc musí být dostatečně kvalitní, aby bylo vidět, co kdo dělá, rozumět, co říká, a navíc je zakázaný střih. To znamená, že nepovedené úseky nelze odstranit. Tomu říkám pokrok! Dosud ojedinělý způsob hodnocení výkonu učitele se stává běžným.

Úspěšní absolventi (badatelé i učitelé) své zkušenosti popisují v rozhovorech dostupných prostřednictvím kanálu edTPA Video na Vimeo. Hlavním sdělením, které vyplývá z rozhovorů, je vzkaz budoucím adeptům, aby věnovali pozornost zajištění pomoci zkušených expertů (svých učitelů) a vzájemné podpory kolegů uchazečů během finalizace materiálů. Zde je jedna ukázka.

Reflections of a Teacher

Z toho, co o celé věci mohu na dálku zjistit, mám dojem, že se Pearson snaží systém certifikace spíše uzavírat. Neumožňuje zvenku nikomu si návrhy žadatelů prohlížet. Všechny vložené materiály označuje za důvěrné. Nevede uchazeče ke sdílení ani k diskuzím. To mi v situaci, kdy disponuje systémem, v němž je třeba za výukové materiály platit, připadá nesprávné. Asi nejsem sám. Sdružení vysokých škol připravujících učitele AACTE má vlastní web, který zveřejňuje všechny volně dostupné materiály o edTPA a snaží se budovat komunitu zainteresovaných zájemců. SCALE nedávno otevřelo mimořádně užitečné úložiště s popisy aktivit (lekcí) úspěšně použitých při certifikaci – Performance Assessment Resource Bank.

Hned první přehledová zpráva o výsledcích zavádění edTPA vyvolala v USA značnou kritiku. Ukazuje se, že zvyšuje riziko prohlubování rozdílů ve společnosti. Učitelé z hispánské a černošské minority totiž dosahují při hodnocení v průměru horších výsledků. To by při existenci jednotných požadavků mohlo vést ke snižování jejich již tak nedostatečného zastoupení v amerických školách. [1]

Pro nás je ale důležitější jiný aspekt takto pojaté certifikace učitelů. Rád bych poukázal na skutečnost, že se nikdo z uchazečů zjevně neobejde bez digitálních kompetencí. Ty nejzákladnější jsou nezbytné již pro samotné zvládnutí práce se systémem, daleko vyšší pak budou nutné tam, kde se adept bude snažit technologie využít ve své výukové aktivitě nebo pomocí nich dokonce naplnit požadavek na personalizaci zpětné vazby směrem k žákovi.

I u nás se v návrzích standardů učitelských schopností již dnes (zatím bez zmínky o technologiích) objevuje analýza výukových výsledků i požadavek na spolupráci a sdílení s kolegy. I u nás se mluví o implementaci tzv. „dokumentového portfolia“. Tento článek naznačuje, jak bychom se k této problematice mohli postavit.

Příští rok má být v rámci naší domácí Strategie digitálního vzdělávání (SDV) dokončen specializovaný standard digitálně orientovaných kompetencí Učitel21. Snad již začíná být mnohem zřejmější, že se bez nich naši učitelé neobejdou.

Literatura a použité zdroje

[1] – GARLAND, Sarah. On a classroom-based test for new teachers, black teachers score lower. 2016. [cit. 2016-11-20]. Dostupný z WWW: [http://hechingerreport.org/on-a-classroom-based-test-for-new-teachers-black-teachers-score-lower/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
22. 2. 2017, 15:30
Vida, vida, a je tu opět problém s natáčením žáků. V New Jersey si stěžují dokonce i přesto, že záznamy adeptů učitelství jsou k dispozici jen hodnotitelům.N.J. Superintendent: Classroom Videos of Trainee Teachers Compromise Student Privacy

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.