Odborný článek: Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody
Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody
Odborný článek

Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody

7. 1. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Martin Rusek
Spoluautor
Pavel Beneš

Anotace

Příspěvek je návodem na činnostně pojatou výuku tématu filtrace. Aktivita je navržena v několika variantách v závislosti na vybavení školy i schopnosti žáků. Cílem je nabídnout učitelům námět na badatelsky pojatou vyučovací jednotku, v níž ovšem nechybí učivo chemie.

Popis aktivity:

1. Učitel na začátku hodiny promítne obrázky (možné je taky obrázky vytisknout) - příloha Úvodní aktivita. Žáci mají za úkol nejprve popsat, co na obrázcích vidí, následně odvodit téma hodiny.

2. Ve druhém kroku žáci ve dvojicích či trojicích ke každému obrázku doplní:

 1. co je filtrem
 2. na jaký typ směsi se využívá
 3. z jakého důvodu jej používáme.

3. Následuje samotná experimentální aktivita. V ideálním případě pracují žáci samostatně nebo ve dvojici. Další variantou je frontální práce žáků, při které učitel instruuje žáky, kteří ve skupinách provádějí činnosti dle jeho pokynů.

 • Učitel na stojan umístí všechny tři filtrační kruhy tak, aby si nepřekážely.
 • Do prvního kruhu umístí nálevku, složí kulatý filtrační papír a umístí jej do nálevky.
 • Dále instruuje žáky, kteří v kádince připraví směs aktivního uhlí a vody. Tuto směs popíší (barva, zápach, typ směsi).
 • Následně žáci dle instrukcí učitele provedou filtraci. Učitel přitom popisuje správný postup, tzn. navlhčení papíru, lití po tyčince, dotek stopky nálevky s kádinkou atd.
 • Výsledkem je čirý filtrát.
 • Následuje opět otázka k zamyšlení nad funkcí filtru, v tomto případě filtračního papíru. Žáci vypracují schéma filtrace.
 • Pro variantu samostatné práce žáků učitel zadá úkol, pro variantu demonstrační vybídne dalšího žáka.

4. Druhá filtrace bude prováděna stejně.

 • Učitel instruuje žáky, aby posunuli použitou nálevku na stojanu stranou, dopředu přemístili filtrační kruh s čistou nálevkou.
 • Žáci sestaví aparaturu k filtraci. Učitel předvede způsob přípravy filtru ze čtverce filtračního papíru (složí papír na čtvrtiny a venkovní strany do oblouku sestřihne).
 • Druhou filtrovanou směsí bude roztok vody a tmavého potravinářského barviva. Žáci opět provádí filtraci.
 • Po jejím ukončení pozorují, že je filtrát tmavě zabarvený. Učitel opět vyvolá diskusi nad možnou příčinou.
 • Žáci opět vypracují schéma a napíší jej pod první.

5. Učitel pak ve třetí kádince smísí vodu s aktivním uhlím a přidá potravinářské barvivo. Zeptá se žáků, jak předpokládají, že dopadne třetí filtrace.

 • Žáci sami provádějí filtraci (opět člen skupiny, který ještě filtraci neprováděl), přitom popisují jednotlivé kroky.
 • Překvapivým závěrem je čistý filtrát. Učitel položí otázku na příčinu této překvapivé změny (většina žáků pravděpodobně předpokládala, že ve filtračním koláči zůstane karborafin, zatímco barvivo proteče s vodou) a v případě potřeby vysvětlení doplní.

Zde se, v případě že hodina probíhala bez komplikací, nabízí prostor na informace o využití aktivního uhlí při zažívacích problémech.

6. Poté učitel žákům rozdá pracovní listy (příloha Závěrečná úloha) s několika úkoly. Žáci mají za úkol:

 • popsat filtrační aparaturu. Nabízí se i alternativa s přehozenými popisky (přiložený pracovní list),
 • najít chyby v postupu filtrace,
 • navrhnout vhodný filtr k běžně využívaným operacím.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
590.82 kB
Dokument
Úvodní aktivita
docx
45.9 kB
Dokument
Závěrečná úloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Rusek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Pomůcky: dataprojektor připojený k počítači/vytištěné pracovní listy (+list s obrázky), stojan, 3 filtrační kruhy, 3 nálevky, 3 filtrační papíry (1 kulatý, 2 vystřižené čtverce), tyčinka, 3 kádinky, stříkačka s vodou Chemikálie: aktivní černé uhlí (karborafin), hnědé (nebo jiné tmavé) potravinářské barvivo