Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Open Badges – motivace žáků
Odborný článek

Open Badges – motivace žáků

4. 12. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Lenka Hůlová

Anotace

Informace o možných způsobech aplikace odznaků založená na využití nejrozšířenějšího nástroje, tj. Mozilla Open Badges.

V dnešní době je žádoucí, aby učitelé stále více zapojovali do výuky moderní technologie. Běžnými už se stávají i elektronické třídní knihy a žákovské knížky, které byly dříve výhradně v papírové podobě. V tomto textu se budu zabývat moderními technologiemi v souvislosti s motivací žáků. Budu vycházet z článku založeného na rozhovoru s Tedem Curranem, odborníkem z firmy Pearson, která je největším nakladatelem učebnic na světě [1]. Článek se zabývá motivací žáků ve výuce, k čemuž lze využívat místo známek a slovního hodnocení též různé internetové odznaky, konkrétně odznaky od firmy Mozilla - Mozilla Open Badges (viz Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého).

Motivovat žáky k výuce může být velice složité a nelze tedy předpokládat, že pomocí odznaků žáky zázračně přivedete ke studiu. Je důležité si uvědomit, proč učitel uděluje odznaky. Zda chce žáky motivovat tím, že budou oceňováni za malé úkoly, což jim udělá radost a zvyšuje to mimo jiné jejich sebedůvěru, nebo jako náhradu známky, popřípadě nějakého certifikátu, za získanou dovednost, kterou si osvojili. V prvním případě mluvíme o takzvaném „Scratch and Sniff“ (podrbání ega, poplácání po zádech) odznaku. Tento typ odznaku je velice jednoduché získat, je pěkné ho obdržet. Tyto odznaky dělají učení zábavnějším. Učitelé tyto odznaky udělují za účelem podpory a motivace žáků, kteří se cítí šťastní, že v nějakém úkolu uspěli. Zatímco tyto odznaky jsou zábavné a určitě motivující, nevypovídají však o reálných schopnostech a dovednostech žáků. Také pro žáky nemají příliš vypovídající hodnotu. Lze na nich demonstrovat určitý vývoj dovedností, dají se použít pro záznam malých krůčků vedoucích k jednomu velkému cíli. Můžeme si to představit na příkladu ordinace lékaře, kterému na zdi nevisí vysokoškolský diplom, ale několik plaket vypovídajících o perfektní docházce či výborné spolupráci s pacienty. Budeme mít k tomuto lékaři důvěru? Podobné plakety by asi byly skutečně jen takovým „podrbáním“. „Scratch and Sniff“ odznaky tedy nejsou tím, čím by se mohli žáci chlubit a demonstrovat na nich, co se naučili.

Druhý typ odznaků se nazývá „The Competency-Aligned Badge“, tedy odznak vypovídající o nějaké dovednosti. Používají se pro jasné stanovení toho, že žáci dosáhli určitého cíle. Na rozdíl od „Scratch and Sniff“ stojí tyto odznaky na nějakém autentickém milníku, kterého musí žáci dosáhnout. Zde se jedná spíše o zpětnou motivaci, kdy si žáci uvědomí, jak daleko na své cestě za nějakým cílem již došli a jaký kus cesty jim ještě zbývá. Tento typ odznaku může svým způsobem nahradit i certifikát či osvědčení. Učitel v tomto případě udělí odznak tehdy, když žák úspěšně splní všechny jeho požadavky k dosažení cíle. Žáci tak prokážou určitou odbornost v dané oblasti. Tyto odznaky se běžně používají některými institucemi (Codecademy, Khan academy aj.) a jsou všeobecně uznávány v závislosti na reputaci nebo pověsti té dané instituce.

Žáci na základní škole dle mého názoru tento typ odznaků tolik neocení, jelikož je k nim dlouhá cesta a neuvědomují si jejich smysl. Motivační hodnota těchto odznaků pro žáky spočívá v tom, že mohou plnění požadavků opakovaně zkoušet, poučovat se ze svých chyb a nakonec požadované dovednosti dosáhnout. Není to pro ně jako jedna špatná známka z uzavřeného tématu, kterou již není možné opravit. Pedagog využívající tyto odznaky nechává žáky opakovaně procvičovat danou dovednost, protože sám dobře ví, že opakování je matka moudrosti a většina žáků nakonec cíle dosáhne a udělení odznaku si zaslouží. Nezbytnou podmínkou motivace žáků je přesně popsat, co se od nich očekává. „The Competency-Aligned“ odznaky by měly být tím, co si mohou absolventi uvést do CV a mají tudíž opravdovou vypovídající hodnotu o jejich dovednostech.

Navigator badge

Odznaky nejsou motivátorem samy o sobě, ale mohou být cenným nástrojem pro komunikaci se žáky. Abych uvedla konkrétní ukázku, sama jsem si vyzkoušela získat první 2 odznaky demonstrující využití tohoto nástroje na portálu Mozilla Open Badges. Samozřejmě se jednalo o odznaky typu ,,Scratch and Sniff“, tudíž bylo velmi jednoduché je získat. První odznak s názvem ,,Badges 101 quiz“ mi byl udělen za jednoduchý kvíz a druhý odznak s názvem ,,Navigator badge“ jsem získala za jednoduché kroky, které jsem zdárně splnila podle uvedeného návodu. Jednalo se především o kroky Copy and Paste, týkající se URL adres. Tyto odznaky jsem měla možnost získat bez registrace a vytvoření tzv. Mozilla Backpack, kam se po přihlášení mohou Vámi získané odznaky ukládat.

Neovládnete-li angličtinu, můžete si vyzkoušet, jak to funguje, prostřednictvím české služby pracující s Mozilla Open Badges Veriod.cz.

Původní a pravý smysl odznaků spočívá v jejich udělování komunitou za konkrétní přínos ostatním členům dané komunity. Role učitele a subjektivita se v tomto případě ztrácí. Internetové odznaky mají beze sporu své výhody a jistě budou v budoucnu využívány ještě více. V současné době se mnoho pedagogů moderním technickým prostředkům stále ještě vyhýbá, avšak tlak společnosti i všudypřítomných technologií samotných je natolik výrazný, že je tento stav zcela jistě neudržitelný.

Literatura a použité zdroje

[1] – CURRAN, Ted. How Open Badges Can Promote Student Motivation. 2014. [cit. 2014-11-25]. Dostupný z WWW: [http://tedcurran.net/2014/06/06/open-badges-motivation/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Hůlová

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
24. 3. 2019, 19:55
Doug Belshaw shrnuje vývoj projektu Open Badges, který v režii IMS Global Learning Consortium dospěl ke značnému útlumu včetně šokujícího patentování shodné technologie firmou Pearson a vyzívá k obnovení komunitního úsilí -What we need is an Open Badges community renaissance, free of IMS involvement.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.