Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > I. a II. etapa Studia pedagogiky očima lektorů
Odborný článek

I. a II. etapa Studia pedagogiky očima lektorů

18. 4. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Barbora Polívková

Anotace

Hodnocení I. a II. etapy Studia pedagogiky volného času v projektu K2

Po ukončení I. a II. etapy Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání byli lektoři a organizátoři kurzů požádáni o shrnující hodnocení jejich průběhu.Hlavními otázkami, o které se toto hodnocení opíralo, byly:

1. Jaká byla nejvíce diskutovaná témata v průběhu prezenčního kurzu SPVČ?
2. Co bych v dalším kurzu udělal/a jinak?
3. Co se rozhodně osvědčilo?

A jak to dopadlo? V následujícím článku srovnáme výstupy z hodnocení průběhu studia SPVČ ze strany lektorů a organizátorů z I. a II. etapy.

 I. etapaII. etapa
Nejvíce diskutovaná témata

 

 • stanovování cílů a jejich správná formulace,

 • stanovování kompetencí,

 • výměna zkušeností z vedení zájmových útvarů,

 • závěrečné testy, závěrečné práce,

 • vývojová psychologie a práce s jednotlivými skupinami,

 • šikana,

 • právní normy,

 • bezpečnost při zájmovém vzdělávání

 • školská legislativa a její nedostatečná znalost,

 • zpracování pedagogické lekce,

 • závěrečné práce a závěrečný test,

 • práce s náctiletými jako specifickou cílovou skupinou, řešení konfliktů,

 • rizika při práci pedagoga volného času,

 • sebepoznávací aktivity, sebereflexe a sebehodnocení,

 • práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • vnější motivace,

 • šikana, kyberšikana.

Shodná témata v obou etapách: šikana, bezpečnost při zájmovém vzdělávání, závěrečná práce a závěrečný test, zpracování pedagogické lekce, včetně stanovení cílů, práce se skupinami v různých fázích vývoje s ohledem na práci s „náctiletými“.

Tato shodná témata zřejmě svědčí o tom, že primárně je pro účastníky studia nutné zorientovat se ve studiu, v jeho vymezení a v jeho tématech. Stanovování pedagogických cílů patří mezi důležité pedagogické činnosti a zabývat se touto činností více je pro účastníky jen přínosem. Přirozeně pak následuje potřeba vymezit si rizika, která mohu pedagogickou činnosti provázet. Mezi jedno z největších a velmi těžko řešitelných rizik patří právě šikana, v dnešní době i kyberšikana.
Zajímavé je, že zatímco v první etapě se diskutovaná témata týkala především studia a jeho organizace, ve II. etapě už účastníci studia diskutovali i o tématech zabývajících se osobnostním rozvojem – sebepoznáním, sebereflexí a sebehodnocením. Nechybělo tu ani téma „vnější motivace“.

 I. etapaII. etapa
Co bych v příštím kurzu udělal/a jinak?
 • rozhodně se budu se studenty více věnovat tvorbě jejich závěrečné práce;

 • rozdělit účastníky do více skupin a mít na jednotlivce více času;

 • udělat první schůzku před studiem – seznámení s LMS a VM;

 • lépe volit termín studia

 • rozesílání informací průběžně, už před setkáním, pravidelně upozorňovat účastníky na termín splnění úkolů;

 • hry, střídání individuální a skupinové práce, reflexe, změna prostředí, nastavení pravidel, názornost výuky, kazuistiky;

 • převádění teoretických znalostí do praxe,

 • důkladná příprava;

 • zpracované metodické listy;

 • předávání zkušeností;

 • cvičný test.

Z uvedené tabulky lze vyčíst, že zatímco v I. etapě SPVČ lektoři a organizátoři kurzů vnímali jako svou rezervu převážně samotnou organizaci kurzu, ve II. etapě už lektoři a organizátoři kurzu ve své reflexi řešili i jiná témata, např. formy a metody výuky, způsob, jak co nejefektivněji předat zkušenosti apod. Toto jsou úvahy tím nejlepším směrem a svědčí o tom, že SPVČ nabízí víc, než jen rychlé získání certifikátu.

 I. etapaII. etapa
Co se rozhodně osvědčilo?
 • vysvětlovat teorii na základě předešlé praktické ukázky,
 • udělat se studenty průběžný test,
 • stmelil se kolektiv DDM, vznikla velmi neformální atmosféra, prostředí, které je možné využít ku prospěchu DDM
 • studijní materiály jsou zdařile zpracovány,
 • vysvětlit význam a postup zpracování závěrečné práce,
 • zadat včas téma závěrečné práce,
 • známý kolektiv studentů a neformální prostředí,
 • výměny zkušeností jednotlivých studentů,
 • práce s menšími skupinkami a individuální konzultace,
 • počítačová učebna,
 • střídat teorii a herní aktivity.
 • rozesílání informací průběžně, už před setkáním, pravidelně upozorňovat účastníky na termín splnění úkolů,
 • hry, střídání individuální a skupinové práce, reflexe, změna prostředí, nastavení pravidel, názornost výuky, kazuistiky,
 • převádění teoretických znalostí do praxe,
 • důkladná příprava,
 • zpracované metodické listy,
 • předávání zkušeností,
 • cvičný test.

Z tabulky je patrné, že palec zvednutý nahoru patří garantům SPVČ za dobře zpracované materiály/metodické listy. Dále se osvědčilo vyzkoušet si „ostrý test“ nanečisto. I to lze přičíst k dobru organizaci a výstavbě celého studia SPVČ. V tabulce se dočítáme také o tom, jak je důležité zvládnout formální organizaci kurzu. Naplánovat si vše důkladně předem, obeslat studenty s vysvětlujícím mailem, práce s menšími skupinkami, dodržovat termíny a zadávat je včas a v neposlední řadě i nabídka individuálních konzultací. V hodnocení toho, co se osvědčilo, také zaznívá potřeba střídat teorii s praxí, měnit činnosti a používat něco, co by studium ozvláštnilo. Tento fakt by mohl být motivující pro všechny studenty, kteří uvažují o absolvování SPVČ, neboť lektoři a organizátoři kurzů jsou etapu od etapy zkušenější a mohou nabídnout v poměrně krátkém čase velice přínosný, ale i příjemný vhled do pedagogických a psychologických tajů.

Bára Polívková, garantka Studia pedagogiky volného času

 


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Polívková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.