Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > Klíčení, aneb rosteme s dětmi II.
Odborný článek

Klíčení, aneb rosteme s dětmi II.

3. 1. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jakub Kořínek

Anotace

První pokračování seriálu o velmi podařeném projektu, jehož metodicky velmi inspirativní výstupy se mohou hodit leckomu z vás.

Putování se psem -
čili aktivity pro děti mladšího školního věku

     Pracujete s dětmi v jejich volném čase? Připravujete pro ně neformální vzdělávací programy? Vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu? 
     Pokud ano, bude vás zajímat, že Pionýr - nezisková organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží – v roce 2013 uzavřel tříletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Protože výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie – od nejmenších dětí po 15+ – tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání – ať už jde o děti např. hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně. Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.
      Programy – nazvané Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta – jsou dále vnitřně členěny na oblasti
       - člověk a společnost,
       - příroda,
       - umění,
       - sport,

       - technika.

       V předchozím článku jsme vás blíže seznámili s celým projektem a představili vám první z programů – „Mláďátka a Zvířátka“ – určený pro nejmladší děti. Tentokrát se společně podíváme o jednu věkovou kategorii dál.

Putování se psem

      Program se zaměřuje na děti mladšího školního věku - ze 3. - 5. tříd ZŠ. Díky aktivitám mají tyto děti možnost vnímat velmi silně kamarádství, nesbližují se už se všemi dětmi, ale vybírají si toho, kdo je jim něčím blízký. Děti v tomto věku jsou velmi energické a rychle nabírají síly do další činnosti, proto je zde často zařazována fyzická aktivita. Program také podporuje zdravou soutěživost, která je pro tuto věkovou kategorii typická. Děti si zábavnou formou dokážou spojit školní poznatky s konkrétní činností, mají možnost si své znalosti a dovednosti vyzkoušet v praxi. Putování se psem dává dětem možnost osahat si různé činnosti, poznat romantiku výprav do přírody. Podporuje touhu uchovávat si vzpomínky třeba v podobě nejrůznějších dětských pokladů.
        Pracovní sada obsahuje celkem 101 metodických a 24 pracovních listů. Setkáte se s tématy jako např. rodina, zdravá výživa, stopy zvířat, uzly, kolektivní hry, výroba masek, internet, fotografie, malování na sklo. Pro tuto věkovou kategorii je typická potřeba schraňování drobností, proto i pracovní listy mohou být uchovávány jako součást „pokladu“ či individuální sbírky dítěte.

      V návaznosti na věkové zvláštnosti dětí má projekt za úkol podporovat rozvoj jejich kognitivních funkcí, a to zejména v oblasti paměti, pozornosti a koncentrace, schopnosti vyjadřování a porozumění.

       Kromě výchovně vzdělávací funkce pracovních materiálů se při jejich vytváření kladl i důraz na to, aby celkový koncept děti zaujal a udržel jejich pozornost co nejdéle. V tomto věku je pro děti důležité kamarádství, proto je zde silným motivem věrný přítel člověka, pes, který děti provází na jejich cestách za poznáním.

       Tolik o programu pro děti mladšího školního věku a příště vás seznámíme s třetím výchovným programem, určeným pro děti staršího školního věku, Tajemství staré truhly. Článek vyjde opět zde na našich stránkách.

           Další rozsáhlé informace a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.
           Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jakub Kořínek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí