Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Březovská a slavkovská strašidla
Odborný článek

Březovská a slavkovská strašidla

2. 11. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Daniela Daňová

Anotace

Smyslem projektu je pěstovat prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k místu, ve kterém žijeme, a také k přírodě. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevování, umět se tvořivě vyjádřit. Vytvořit tradici v obci. Získat pro spolupráci rodiče.


Charakteristika integrovaného bloku: Smyslem projektu je pěstovat prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k místu, ve kterém žijeme, a také k přírodě. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevování, umět se tvořivě vyjádřit. Vytvořit tradici v obci. Získat pro spolupráci rodiče.
Očekávané výstupy:

 • naslouchat čteným či vyprávěným příběhům;
 • samostatně se vyjadřovat;
 • naučit se zpaměti krátké texty, přednášet je, dramatizovat jednoduchou úlohu;
 • chápat slovní vtip a humor;
 • utvořit jednoduchý rým;
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech;
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem.

Časový rozsah: Celoroční projekt - aktivity jsou zařazovány podle aktuální situace, využíváme situační učení.
Věková skupina: 3 - 6 let


Výskyt strašidel je zaznamenán v jižních Čechách a na Šumavě. Na Sokolovsku doposud ne. Naše mateřská škola se rozhodla toto místo probádat.

Rozhodli jsme se, že budeme po celý rok hledat, pozorovat a studovat březovská strašidla lesní, polní, luční, zahradní a dokonce i domácí, zimní a vodní. Vytvoříme si je a utvoříme si z nich knihu - lexikon. Některá ještě nemají jména a těm je vymyslíme. Budeme za nimi pořádat výlety do okolí.

Předlohou a inspirací při tvorbě tohoto projektu nám byla strašidla paní Vítězslavy Klimkové, která měly děti k dispozici v knihách, na DVD, v pexesu a omalovánkách.

Do projektu jsme zapojili rodiče a některé učitele z místní základní školy.

První setkání s pohádkovými bytostmi nás čekalo již v říjnu. Během podzimu jsme snášeli různé plody, samorosty, šišky, choroše, mechy a další zajímavé přírodniny z lesa i luk. Staré pařezy a samorosty jsme v mateřské škole usušili.

Rodičům jsme na nástěnce oznámili:

Až půjdete na procházku do lesa či na okolní louky, můžete s dětmi hledat. Třeba tam nějakého hejkala nebo bludičku potkáte. Třeba najdete pařízek nebo zajímavou větvičku, která vám něco připomíná. Schovejte si je. V říjnu se vám budou hodit.

V posledním týdnu měsíce října jsme je pozvali do mateřské školy a společně si zahráli na svět skřítků, babic, jezinek či vodníků. Založili jsme 1. březovský lexikon strašidel. Postupně do něj přibývaly obrázky od dětí tak, jak vymýšlely strašidýlka i podle ročních období (např. Zimní strašidýlka, Bludičky jarní). Skřítek Dubáček, který bydlí na zahradě v našem stromu Dubáku Školkovém, nám pomáhal na všechno dohlížet.

Posbírané a nasušené přírodniny jsme využili při výrobě různých pohádkových bytostí. Povídali jsme si s dětmi o jejich vzhledu a charakteru. Některé jsme ztvárnili výtvarně, do mateřské školy se nám je nepodařilo přivést. Jsou krotká, ale plachá. Vymysleli jsme jim přiléhavá jména, jako například: Stromovice Hezká, Březováček Potulný, Kořeníček Parádníček, Vodník Flamendr od restaurace Start, Pískulka Spanilá, Drápal Březovský, Víla Šípkovomaková, Závistivec Kukuřičný, Pravák Hřibový, Zahradníček Květinový, Kameník Vyhublý, Lenoch Smrdutý, Bradáč Javorový, Dřevozub, Dýňovka Polní, Fudrák Budrák, Vodnička Lobská, Kapradiník Šípkový, Jednoručník Lesní, Lískulka Spanilá, Listnáč Mechový, Jezinka Šípková, Dýňáček Obilný, Zelenáč Listový.

Foto
 
 

 

Na školní zahradě byl oživen dub v Dubáka Školkového. Strašidýlka jsme k němu donesli, aby mu pomohla zahradu v zimě ochránit.

Foto
 
 

 

V únoru, v období masopustu, jsme si toto téma oživili. Tentokrát se za naše vymyšlené březovské bytosti přestrojily děti. Samozřejmě za pomoci rodičů.

Masopustní tvoření masek na téma strašidla, která jsme vytvářeli na texty písní od pana učitele Mühleráda a paní učitelky Langerové:

foto
 
 

 

Závěrečná výprava do Slavkovského lesa

Rodiče a starší děti, které již chodí do základní školy, nám pomohli výpravu připravit a zorganizovat. Na konci školního roku jsme si prošli březovský les, který se těmito postavičkami jen hemžil. Dozvěděli jsme se také, co umí a co dělají. Takže vzhůru, ať žijí hejkalové, strašidla, vodníci, babice a divoženky!

Domluvené odpoledne se sešli děti, rodiče, učitelky a detektiv Sherlock Holmes a vydali se společně strašidla vypátrat. Starší děti a rodiče byli vybaveni fotoaparáty a mapkami, aby mohli zapsat a znázornit místo výskytu jednotlivých strašidel. Děti mohly v mapce také sledovat začátek, průběh a konec cesty. Učitelky MŠ, žáci školy a rodiče oblečení do masek nově vzniklých strašidel se rozestavěli na pohádkové stezce v lese, kterou také vyznačili papírovými fáborky. Děti se na jednotlivých stanovištích dozvídaly o způsobu jejich života a mohly se zapojit do činností, které si pro ně strašidla vymyslela.

Pramínková víla
Motivace

Pramínková víla se stará o potůčky, čistí je a ochraňuje. Nedávno tu řádili vandalové a naházeli do pramínku klacky, listy, plastové láhve, obaly od čokolády a bonbonů... Sama na ten nepořádek nestačí, pomozte jí prosím uklidit. Dá vám napít čistého pramene.

Činnosti

Mladší děti měly za úkol vysbírat to, co do pramene nepatří, vyčistit jej (klacky, kameny, listí, papíry...). Starší děti navíc odpad roztřídily do připravených pytlů (plastové lahve x papíry). Děti poznaly, že voda teče jedním směrem, a to po spádu dolů. Když byly potichu, vodu slyšely – šuměla, bublala, hučela... Některé děti si vzpomněly, že po dešti vznikaly podobné potůčky i na ulicích.

Baba Jaga Kamenická
Motivace

Baba Jaga Kamenická ráda tančí a láká švarné mládence, vaří lektvary a vyhání křiklouny z lesa. V lese i na okolních loukách roste hodně druhů rostlin. Některé jsou léčivé, vaříme z nich čaj, který pomáhá léčit nemoci.

Činnosti

Mladší děti trhaly lístky jitrocele a květy heřmánku a opatrně je dávaly do košíčků. Listy jitrocele poznaly podle toho, že jsou špičaté a dlouhé. Květy heřmánku vypadají podobně jako sedmikráska. Jsou ale větší a hodně voní. Starší děti hledaly květinu podobnou heřmánku – kopretinu bílou a obě porovnaly. Květ heřmánku a kopretiny jsou si podobné, mají žlutý střed a bílé paprsky okolo. Kopretina je však větší. Má dlouhou lodyhu, děti ji musely trhat nízko u země a dávaly ji do připravené vázy. Květy heřmánku a lístky jitrocele ukládaly do košíčků. Trhaly je opatrně, aby se nepoškodily. Děti si připomněly, že sbírat léčivé rostliny je pracné, ale důležité.

Vodník Petišácký
Motivace

Vodník Petišácký se stará o ryby v rybníce.

Činnosti

Mladší děti podle obrázku jmenovaly, kteří živočichové žijí v rybníce a jeho okolí. Starší děti vzpomínaly, které druhy ryb žijí v rybníce (napověděly obrázky – např. kapr, úhoř, štika). Jakých ryb je v rybníce nejvíce? (Mokrých!) Potom následoval výlov látkových ryb udicí se suchým zipem. Děti vylovené ryby počítaly, seřadily je podle velikosti, starší je mohly roztřídit podle tvaru a porovnat, kterých je nejvíce a kterých nejméně. Ve vodě žije mnoho malých živočichů, které mohli všichni na chvíli vidět: vylovili jsme je síťkou a dali do sklenice s vodou. Děti je lupou pozorovaly, starší hledaly i na obrázku (např. okružák, znakoplavka, vodomil).

Smeťáci
Motivace

Smeťáci rozhazují smetí po okolí a zpívají si při tom píseň: „My jsme dva Smeťáci, neznáme legraci, my máme na práci zničit civilizaci.“

Přišli jste k místu, které je nehezké. Vyhazuje se tu to, co se nikomu nehodí. Řádí tu Smeťáci, některé odpadky naházeli dokonce i do křoví.

Činnosti

Mladší děti sbíraly odpadky do připravených pytlů. Pozorovaly trnku a uvnitř naházené obaly. Opatrně se snažily větvičky trnitého keře rozhrnout. Poznaly, že to jde těžce, větvičky byly pevné, husté a píchaly. Starší děti sesbíraly odpadky a snažily se je vytáhnout i ze křoví. Zjišťovaly, proč se dá křoví velmi obtížně rozhrnout. Větve jsou husté, pevné a propletené. Opatrně se dotkly trnů - píchaly. Děti hledaly, které další keře mají trny. Vzpomínaly, které lesní plody sbíraly a které nesmějí trhat, nebo dokonce jíst.

Skřítek Olšovníček
Motivace

Skřítek Olšovníček se stará o stromy olše. Ty rostou často u vody, potřebují vlhko. Kolem vody (rybníka, potoka) rostou pěkné květiny, některé jsou vyšší než děti. Ale pozor - k rostlinám, které rostou blízko vody, nemůžeme! Je tam bahno, které je pro nás nebezpečné. Je měkké a mohli bychom do něho snadno zapadnout.

Činnosti

Mladší děti se rozhlížely kolem sebe a poznávaly některé rostliny, které rostou blízko vody, nebo přímo v ní. Starší děti poznávaly rostliny podle daných znaků (např. část jedné rostliny je podobná doutníku, má velké bílé květy a velké okrouhlé listy, které plují po vodě...). Děti měly za úkol poznat strom Skřítka Olšovníčka - olši. Mohly si sesbírat její plody.

Skřítek Zahradníček
Motivace

Skřítek Zahradníček žije u zahrádek, stará se o vypěstovanou zeleninu a ovoce. Hlídá, aby plody dozrávaly, kdy mají, a neničili je škůdci.

Činnosti

Mladší děti podle obrázků jmenovaly některé druhy ovoce a zeleniny. Poznávaly ovoce a zeleninu podle chuti. Se zavázanýma očima děti ochutnávaly a určovaly, o který druh ovoce nebo zeleniny se jedná. Starší děti třídily do košíčků plody ovoce a zeleniny. Poznávaly je podle chuti a vůně. Hledaly stromy, na kterých ovoce roste.

Víly Luční
Motivace

Víly Luční tančí při zpěvu na louce, vijí věnečky z květin, které tam rostou. Květiny jsou krásné, mají různé barvy. Podívej se kolem sebe, která barva se ti nejvíc líbí? Kromě květin rostou na louce i trávy. Je jich mnoho a nevypadají stejně.

Činnosti

Mladší děti natrhaly luční kvítí, pozorovaly barvy, případně barvu a některou květinu pojmenovaly. Kteří živočichové na ně létají? Víla je zapletla do věnečku. Děti zkusily najít jednu trávu, která jim byla po kolena, a jednu, která jim byla po pás. Starší děti natrhaly luční květiny a pojmenovaly ty, které znaly (např. smetanka lékařská, rdesno hadí kořen, kopretina bílá, zvonek, chrpa). Víla je zapletla do věnečku. Mezitím děti natrhaly co nejvíce druhů různých trav. Pro koho je tráva užitečná?

Kopřivnice Žahavá a Vrba Mlátička
Motivace

Přicházíte k nebezpečnému místu. Pokud ho rychle a jeden po druhém proběhnete, nic se vám nestane. Pokud ne, může vás Vrba Mlátička lapit svými proutky a už vás nepustí. A Kopřivnice Žahavá vás svými listy popálí a požahá. Víte, na co je dobrá kopřiva, k čemu slouží? Až odpovíte, seřadíte se a poběžíte v zástupu dál.

Činnosti

Starší i mladší děti proběhly v zástupu tak, aby se nepopálily. Také dávaly pozor, aby do sebe nestrkaly. Na konci výpravy jsme shlédli divadelní představení profesionálních herců pod názvem „Strašidla v cirkusu“ na námět knihy Vítězslavy Klimkové. Děti obdržely nahrávku s písničkami, které samy nazpívaly.

Závěr

Tématem Březovko-slavkovských strašidel žila celá veřejnost. Byla vyhlášena také výtvarně-literární soutěž a všechny práce byly vystaveny v místním kulturním domě a vyhodnoceny. Stále tvoří výzdobu. V současné době se jedná o zasazení umělecky ztvárněných bytostí do krásného okolního lesa s průvodním slovem o těchto bytostech.

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BARWINEK, H. Metodika seznamování dětí s přírodou. Praha : SNP, 1980.
[2] – KLIMKOVÁ, V. Bukvínkova kouzelná píďalka. Další příběhy rodiny statečného skřítka Drnovce. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2002.
[3] – KLIMKOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích. Praha : XYZ, 2005. ISBN 80-86864-27-8.
[4] – KLIMKOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích. 2.díl. Praha : XYZ, 2005. ISBN 80-86864-27-8.
[5] – Pohádkové regiony Čech, Moravy a Slezska, Distribuce: Mapcentrum s.r.o., Rudolfovská 12, 370 01 České Budějovice, Projekt Marcel Goetz..

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Daňová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída