Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > iTEC – Inovativní technologie ve třídě budoucnosti
Odborný článek

iTEC – Inovativní technologie ve třídě budoucnosti

27. 8. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Markéta Nováková

Anotace

Popis zajímavého evropského projektu koordinovaného EUN (u nás DZS), jehož cílem je sladit využívání technologií ve školách s budoucím vývojem školství.

Budoucnost škol a výuka dětí zajímá řadu odborníků. Jak se bude vyvíjet? Jak se změní školní výuka pod tlakem moderních technologií? Nejen zapojení počítačů a internetu, ale i nové formy průběhu výuky začínají zaujímat stále důležitější roli ve vzdělávání na základních i středních školách.

Těmito otázkami se zabývá evropský projekt iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom), který začal před 2 lety. Má zastoupení v 15 zemích z celé Evropy. Jde o dosud nejrozsáhlejší záměr snažící se pomoci školám správně nasměrovat využití vzdělávacích technologií. Spojilo se hned několik významných organizací, aby vytvořily zázemí pro plánování, sdílení informací i zkušeností, a hlavně pro tvorbu nových technologických výukových scénářů budoucnosti. Projekt řídí bruselská kancelář zřizovaná ministerstvy školství evropských zemí European Schoolnet.

Investice Evropské komise ve výši 9,5 miliónů € přináší možnost díky iTECu rozšiřovat využívání informačních a komunikačních technologií do každodenní výuky školních předmětů. Naskytne se nová možnost aplikovat zajímavé on-line aplikace zdarma. Projekt klade důraz na promyšlení výukových strategií a následnou aplikaci do praxe. Spojují se odborníci v oboru pedagogiky, technologie, psychologie, ekonomie, vědy, sociologie ale i politiky. Vyhodnocení zkušeností pedagogů a žáků bude cenným přínosem pro rozvoj v oblasti zavádění moderních technologií do škol. iTEC se soustřeďuje na novou generaci nástrojů, které by v dalších 5-10 letech mohly efektivně ovlivnit vývoj evropské školní populace. Ale funguje i jako vize do budoucna. Bere v úvahu dalších 50 let vývoje. Projektu se aktivně účastní tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Izrael, Itálie, Litva, Norsko, Portugalsko, Slovensko a Turecko. V rámci České republiky se již zapojila Základní škola Klášterec nad Ohří, Gymnázium Hladnov a ZŠ Hanspaulka. Přidat se mohou i další školy pomocí koordinátora z Domu zahraničních služeb. V celé Evropě je 1000 tříd, které ověřují a zkoušejí v rámci projektu vyvinuté scénáře v praxi.

K hlavním principům, na nichž jsou výsledky postaveny, patří fakt, že se má role učitelů změnit. Není důležité předávat informace, které jsou běžně přístupné, ale naučit žáky jak s daty pracovat. Aplikace technologií se zatím běžně odehrává při výuce informatiky. Rozšířilo se i zapojení interaktivních tabulí. Ale stále není využita široká škála dalších možností. Jedním z nedostatků je neinformovanost a nezkušenost pedagogů v oblasti moderních technologií. Děti ve školách v tomto úzkém oboru často předčí své vyučující. Nedostatečná digitální gramotnost pracovníků je velká překážka. EU se snaží realizovat opatření, která tento stav zlepšují.

V rámci projektu iTEC byla pod vedením finských účastníků vyvinuta aplikace Team Up, s jejíž pomocí může vést učitel projekty a hodnotit práci žáků. Její prototyp je veřejně přístupný, a to nejen pro zájemce zapojené do projektu. Nepodporuje klasickou formu frontální výuky, ale vytváří pracovní týmy, kde má každý možnost seberealizace v rámci projektu. Prezentace získaných informací dává žákům poznat, zda danému problému dostatečně porozuměli a jaká data jsou důležitá – dává informacím potřebnou hloubku.

Během projektů se využívají možnosti terénních průzkumů nebo i spojení s odborníky v oboru prostřednictvím internetu. Zapojují se všichni ve skupině. Výstupem je zpráva skupiny natočená pomocí webové kamery o délce maximálně 1 minuty. Jednotlivci, kteří mají vlastní nápady, mohou vytvářet vlastní portfolia a prezentovat je učiteli nebo i veřejně. Team Up se zaměřuje na problémové aspekty skupinové práce. Jak bylo zjištěno, celá řada pedagogů se skupinové práci vyhýbá, ale iTEC chce právě tuto výukovou formu zviditelnit.

V rámci projektu iTEC probíhají workshopy a online webináře, které přinášejí možnost sdílet získané zkušenosti pedagogů z celé Evropy. Každá země přináší jiný pohled na věc a zkouší jiné taktiky.

Oblast zájmu je široká. Pod křídla projektu spadají i taková odvětví jako etnická integrace v multikulturní Evropě. iTEC v některých oblastech vyvíjí značně ambiciózní scénáře, ale bere v úvahu i realitu a tempo přijímání reforem vzdělávacího procesu. Školy budou i nadále klíčovými centry vzdělávání. Stanou se však součástí virtuální sítě studijních míst, jež budou dostupná kýmkoli, kdykoli a odkudkoli. Do procesu výuky budou vstupovat i další strany. Přichází v úvahu zapojení nejen rodičů ale i osob z podnikatelské sféry a externích odborníků.

S projektem iTEC přímo souvisí i další evropské projekty. Jedná se např. o SMILE, který se zabývá využitím sociálních médií. Zaměřen je na podporu bezpečného a zodpovědného užívání mezi žáky. V rámci projektu získávají děti zkušenosti i s filmovým zpracováním a využitím audiovizuální techniky.

V českých školách je v souvislosti s využitím ICT velmi oblíbená účast v evropských projektech eTwinning. ICT je podporováno také z Evropských strukturálních fondů díky projektu MŠMT EU peníze školám, kde se již zapojilo 1500 škol, a další přibývají. Zvýší se tím technická vybavenost tříd a možnost využití technologií v praxi.

Určité obavy, aby české školy nezůstaly pouze u formálního zakoupení interaktivních tabulí a povinné tvorby prezentací, však stále zůstávají. Cílem projektu iTEC je to změnit.

iTEC scenario: Recognizing Informal Learning

 

Důležité odkazy:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Nováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu: