Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > Umíte zhodnotit své kompetence?
Odborný článek

Umíte zhodnotit své kompetence?

30. 6. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Vlasta Kohoutová

Anotace

Klíčová aktivita Uznávání neformálního vzdělávání vydala sborník sebeevaluačních nástrojů, který může pomoci lidem pracujícím s dětmi a mládeží poznat a zhodnotit získané kompetence a dále je rozvíjet.

V průběhu života získáváme mnoho „kompetencí“ mimo školní (formální) vzdělávání v procesu tzv. celoživotního učení. Jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti. Jejich rozpoznání a trvalé rozvíjení je proto velmi důležité, ale ne vždy snadné. Napomoci vám k tomu může sborník „Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží“, který vyšel v rámci národního projektu Klíče pro život a jedné z jeho klíčových aktivit – Uznávání neformálního vzdělávání.

Mladí lidé mají možnost rozvíjet se, získávat dobré návyky pro život, prakticky si vyzkoušet vědomosti nabyté ve škole či naučit se pracovat v týmu v nejrůznějších zájmových kroužcích, oddílech či klubech. Třeba si ani neuvědomují, že se něco užitečného učí, ale každá aktivita má pro ně výchovný a vzdělávací smysl. Také vedoucí oddílů, dobrovolníci i profesionálové pracující s dětmi a mládeží se na tuto odpovědnou činnost připravují, absolvují různé vzdělávací kurzy, získávají zkušenosti a důležité kompetence praxí. Ty jim pak mohou být užitečné nejen v osobním životě, ale také při získání zaměstnání.

Tato sada sebeevaluačních nástrojů může posloužit jako průvodce procesem poznávání kompetencí získaných díky aktivitám s dětmi a mládeží (ať již v pozici aktivních účastníků a členů sdružení či pracovníků organizací) a rádce, jak se dále rozvíjet a jak kompetence „přeložit“ do jazyka potenciálních zaměstnavatelů. Základem sebepoznání „přidané hodnoty“ na trhu práce je kvalitní sebeevaluace, tedy strukturované zamyšlení se nad sebou samým z mnoha možných úhlů. Pomocí otázek, na které hledáte odpovědi, pomocí sběru „důkazů o praxi“, díky nimž si skládáte své osobní portfolio, tím vším si vytváříte soubor argumentů, jež lze využít při svém představování budoucím zaměstnavatelům. A právě tato publikace nabízí možné cesty k sebepoznání. Při jejím vytváření autoři využili také podkladů ze zahraničí (např. v Nizozemsku vyvinutý systém „Valuation of Prior Learning“ – Zhodnocování předchozího učení) a upravili je pro české prostředí. Tento sebeevaluační nástroj naleznete ve sborníku v podobě volně vloženého letáku. Vedle zahraničních příkladů byl v rámci projektu „Klíče pro život“ vytvořen také domácí nástroj posilující cestu k uznávání neformálního vzdělávání, tzv. Osobní kompetenční portfolio. Informace o něm najdete v poslední kapitole této publikace a na http://www.nidm.cz/okp.

Individuální projekt národní „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Kohoutová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;