Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Práce s počítačem se nebojíme
Odborný článek

Práce s počítačem se nebojíme

21. 1. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Kudrnáčová

Anotace

Tento článek popisuje využití počítače v MŠ. Děti se s pomocí rozmanitých programů a činností seznamují s počítačovou technikou, učitelky ho využívají při tvorbě školního a třídních programů i prezentaci MŠ.

Jsme mateřská škola s 5 třídami. V roce 1997 jsme vlastnili pouze jeden počítač, který byl určen pro práci ředitelky. V roce 2000 se nám podařilo uzavřít sponzorskou smlouvu s podnikem, který obměňoval svou počítačovou síť, což přineslo počítač do každé třídy. Naše škola využívá celkem 6 počítačů, tři kopírovací stroje, digitální fotoaparát, skener a jeden počítač, na kterém pracuje ředitelka, je připojen na internet. 

 foto

Pro děti byly k dispozici počítačové programy k rozvoji logického myšlení, prostorových pojmů a obecných znalostí. Seznamovaly se s technikou, učily se ji ovládat a využívat, soustředit se a zdokonalovat jemnou motoriku a koordinaci oko - ruka. V současné době mají téměř všechny osvojeno ovládání myši. Sebeovládání a vnímání časových pojmů a dodržování předem domluvených pravidel je náš další dílčí výsledek u dětí z činností na počítači.

Počítače nevyužívají jenom děti, ale všechny učitelky naší mateřské školy. Po zpracování školního vzdělávacího programu jsme se soustředily na vytvoření metodických zásobníků. Zmizely sešity a papírky s básničkami a jinými náměty - všechno je zpracováno v počítači.

Metodický zásobník (v elektronické podobě), ke každému tematickému bloku obsahuje básně a říkadla, pohybové a taneční hry, motivační cvičení, písně, didaktické hry, smyslové hry, kognitivní činnosti, hádanky, náměty zajímavých činností, odkazy na literaturu. Jeho součástí je i složka pracovních listů. Zásobník, který průběžně doplňujeme, využíváme k sestavení tematických třídních plánů. Z nepřeberného množství materiálu si každá učitelka vybere to, co ke své práci potřebuje.

Třídní vzdělávací program je rozdělen na tematické bloky. V počítači máme zavedenou šablonu se všemi oblastmi a výchovně vzdělávacími cíli vycházející z rámcového vzdělávacího programu. Naše zpracovaná šablona je přeneseně malý školní vzdělávací program, kde si doplňujeme kroky ke splnění cílů, náměty činností. Nechybí zde část pro individuální práci, hodnocení a poznámky, a také prostor pro doplnění činností a námětů poté, co je plán třídního programu vytištěn.

Nástěnky a informace pro rodiče s nabídkou probíhajících činností a akcí v jednotlivých třídách pro rodiče vytváříme také na počítači. Poutače doplňujeme obrázky a kresbami.

foto

Naše mateřská škola vydává školní časopis Zvoneček, který má vlastní, graficky upravenou úvodní stránku. Obsahuje zprávičky z činnosti mateřské školy, doplněné fotografiemi, které pomocí skeneru přenášíme do počítače.

Všechny potřebné dokumenty, časopis a další materiály mohou učitelky tisknout přímo z počítačů, k nimž mají všechny přístup, a dále množit na třech kopírovacích strojích.

Také děti jsme seznámily s funkcí kopírky. Měly možnost okopírovat si své ruce - nebolelo to, bylo to něco nového a velmi zajímavého a pro rodiče tak vznikl netradiční obrázek doplněný básní o dětských prstíčcích ke Dni matek.

foto

Pro potřeby školy graficky vytváříme v programu malování novoroční přání, pozvánky, diplomy pro děti, vysvědčení, pamětní listy, třídní kroniky pro děti a spoustu dalších věcí, které si již nedovedeme bez počítače, tiskárny, skeneru a kopírky představit. Využitím všech těchto technik se nám daří vytvářet hodně zajímavých věcí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Kudrnáčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída