Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot
Odborný článek

Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot

30. 1. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Lucie Kubíková

Anotace

Zpráva o pilotním projektu European Schoolnetu, který ve spolupráci s firmou Acer ověřoval využití netbooků ve výuce.

1) Úvod

Využití prostředků výpočetní techniky ve výuce je známý, často diskutovaný a dlouho řešený úkol na všech úrovních spojených s rozvojem školství. Proto vzniklo na půdě EU sdružení European Schoolnet (EUN) s cílem tento rozvoj podporovat a metodicky mu vypomáhat. ČR je členem již od roku 2002. Sdružení má více než 30 členských zemí zastoupených pověřenými národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. Českou republiku zastupuje v projektech a pracovních skupinách EUN Dům zahraničních služeb, příspěvková organizace MŠMT ČR.

Evropská ministerstva školství podporují prostřednictvím EUN inovativní využití technologií, virtuální spolupráci škol a sdílení digitálních učebních materiálů i výukových metod. Organizace EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Česká republika se, kromě mnoha dalších aktivit, v roce 2010 spolu s dalšími 15 zeměmi zúčastnila projektu Netbook on the rise (Netbooky na vzestupu), jehož výstupy najdete na adrese: http://insight.eun.org. Na tento pak navázal projekt Acer-European Schoolnet Education Netbook Pilot, který nedávno skončil a jeho výstupy jsou proto vysoce aktuální.

 

2) Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot

Do projektu Acer-European Schoolnet Education Netbook Pilot se zapojilo 6 zemí: Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Turecko a Velká Británie. Základním cílem bylo monitorování průběhu, dopadů a výsledků zapojení netbooků do každodenní výukové praxe – tedy vybavení žáků a učitelů počítači a sledování jejich využití ve škole i mimo ni. (Netbooky jsou rychle se rozvíjející kategorií malých, lehkých a levných počítačů vhodných pro běžné výpočty s přístupem k webovým aplikacím).

Výzkum se zaměřil na možnosti a změny výuky a učení spojené s používáním netbooků . Šlo hlavně o pochopení a dokumentaci toho, jak žáci a učitelé v praxi s přenosnými počítači pracují. Sledován byl rozsah komunikace mezi školou – žáky – rodiči vyvolaný využitím této technologie. Za tím účelem byla stanovená společná základní pravidla (viz níže), účastníkům však byla umožněna značná vlastní kreativita, která byla předmětem zkoumání. Výběr škol, tříd i respondentů byl napříč celým spektrem od začátečníků po pokročilé uživatele, od škol teprve zavádějící ICT po školy dobře vybavené. Cílem bylo zmapovat situaci tak, aby vznikl reálný obraz využitelnosti výuky formou 1:1 (viz What is 1:1 pedagogy?). K hlavním výstupům patří návody, tzv. Scénária, popisující výuku vybraných tematických celků v časovém a obsahovém rozpisu.

Na projektu se podílela firma Acer vybavením testovaných žáků netbooky Acer 10'' a učitelů notebooky Acer 11''. V rámci EUN na něm pracovaly 3 zkušené výzkumnice Riina Vuorikari, Valentina Garoia a Anja Balanskat. Aktivity probíhaly od ledna 2010 do května 2011 ve 124 školách a 245 třídách 2.stupně s více než 7000 žáky v 6-ti zemích Evropy. V závěrečné zprávě, která byla zpracována na základě údajů získaných od 735 učitelů, 3602 žáků a 2618 rodičů, jsou konstatovány velmi pozitivní výsledky a inspirativní poznatky.

Celková statistika projektu

Zdroj: Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot, Introducing Netbook Pedagogies in school, final report 2011,str.7 (http://files.eun.org/netbooks/Acer-EUN-netbook-final-report-2011.pdf)

 

3) Obecné závěry

Jak z průběhu a závěrů vyplývá, jednalo se o velmi atraktivní projekt, na jehož pozitivním působení se shodly v průměru dvě třetiny dotazovaných účastníků každé skupiny (učitelů, žáků, rodičů). Z toho vyplývá i doporučení masovějšího využití tohoto způsobu výuky v závěrech.

Z pedagogického hlediska učitelé používali v rovnoměrné skladbě formy učení tzv. frontální (učitel přednáší a žáci sledují online, nebo prezentuje všem žák), individuální (každý student samostatně zpracovává zadaný úkol) nebo formy spolupráce, tj. práce ve skupinách. Učitelé se v nadpoloviční většině seznámili s tzv. scenárii publikovanými na webu EUN a vytvářeli i vlastní. Na národních úrovních pracovaly tzv. netbook-týmy, které zprostředkovávaly konzultace účastníkům, výměnu zkušeností a koordinovaly postupy. Sledované skupiny se shodují v pozitivním dopadu tohoto způsobu výuky na atmosféru ve třídě, na zlepšení komunikace učitel – žák- rodiče, na zvýšení motivace k učení, samostatnosti žáků i rozvoji schopnosti spolupracovat. Netbooky byly využívány ve 26 předmětech, nejvíce v matematice a geometrii, výuce jazyků, historii, biologii, zeměpise, informatice.

Rodiče jsou přesvědčeni, že získali lepší přehled o výuce, práci i výsledcích svých dětí. Projekt měl pozitivní vliv na řadu rodin (seznámení rodičů s ICT, zlepšená rodinná komunikace).

Mezi nedostatky se objevilo pět víceméně technických záležitostí:

 • technické problémy, HW a SW nekompatibilita;
 • problémy s nedostatečným školním vybavením;
 • problémy s připojením k internetu;
 • uživatelské problémy (vybitá baterie atp.) ;
 • ostatní.

K nejdůležitějším výsledkům projektu publikovaným v závěrečné zprávě ve čtyřech kategoriích patří.

 1. Motivace, atmosféra třídy, individuální učení:
 • 71% všech dospělých respondentů se shodlo na motivačním faktoru, žáci jsou více motivováni k učení (58% studentů si myslí totéž);
 • 2/3 učitelů a rodičů se shodly na pozitivním vlivu na zájem o další individuální vzdělávání;
 • 54% studentů se vyjadřuje, že používání netbooků ve škole má pozitivní dopad na nezávislé učení mimo školu.
 1. Zapojení rodičů do vzdělávání dítěte:
 • 91% rodičů se zapojilo do práce s dětmi na počítači;
 • 3/4 rodičů věděly, jak jejich dítě netbook využívá;
 • více než polovina rodičů ocenila možnost zapojit se do vzdělávání dítěte;
 • 80% žáků s netbooky uvedlo, že pomáhali dospělým s používáním internetu (email, vyhledávání informací, potřebné stránky).
 1. Pohled učitelů na integraci informačních a komunikačních technologií do výuky:
 • 2/3 učitelů testujících metodu výuky s netbookem považují využití ICT ve výuce za přínosné;
 • 3/4 zúčastněných učitelů podporují další integraci ICT do výuky;
 • 81% učitelů ocenilo dialog s kolegy a potvrdilo, že u nich došlo k profesnímu růstu.
 1. Rozložení času a způsoby využívání netbooků žáky:
Mimoškolni a školní aktivity studentů na netbooku

Zdroj: Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot, Introducing Netbook Pedagogies in school, final report 2011, str.12 (http://files.eun.org/netbooks/Acer-EUN-netbook-final-report-2011.pdf).

 

Výstupům projektu včetně blogu je věnována značná pozornost a jsou často citovány (mmj. i příslušné weby Acer, Youtube, Netbook.EUN). Přinášejí praktickou zkušenost a inspirují k využití poznatků při výuce s nasazením ICT.

Literatura a použité zdroje

[1] – VUORIKARI, Riina; GAROIA, Valentina; BALANSKA, Anja. Introducing Netbook Pedagogies in Schools. 2011. [cit. 2012-1-20]. Dostupný z WWW: [http://files.eun.org/netbooks/Acer-EUN-netbook-final-report-2011.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Kubíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.