Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Wiki – nový pojem ve výukovém využití internetu
Odborný článek

Wiki – nový pojem ve výukovém využití internetu

19. 12. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Článek popisuje význam pojmu wiki a nejdůležitější aplikace, které jeho principů využívají.

Původní význam slova wiki pochází z Havaje, kde je používán domorodci ve zdvojeném tvaru „wiki wiki" k označení něčeho velmi rychlého, například „wiki wiki bus" je rychlý autobus apod. A protože portlandský programátor Ward Cunningham měl již v roce 1995, kdy se poprvé začal zabývat řešením problému co nejrychlejší editace obsahu WWW stránek osobami nedisponujícími znalostmi jazyka HTML, s rychlým havajským autobusem osobní zkušenost, napadlo ho své řešení serveru PortlandPatternRepository, který měl usnadňovat vzájemnou výměnu řešení různých problémů při vývoji počítačových programů, nazvat WikiWikiWeb.

Dnes se jeho program vyvinul v lavinově se šířící funkci z kategorie volně šiřitelného software (Open Source), která je zabudována do mnohých WWW serverů i specializovaných výukových aplikací po celém světě a úžasným způsobem usnadňuje společnou tvorbu Webových dokumentů v týmu nebo dokonce libovolným téměř anonymním návštěvníkem. Systém Wiki přitom archivuje celou historii vzniku dokumentu a umožňuje rozeznat, kdo kdy udělal v jeho obsahu nějakou změnu.

Nejznámější aplikací tohoto druhu je Wikipedia, jíž vyvinula a spravuje americká nadace Wikimedia. Jedná se o encyklopedii v současné době disponující cca 845 tisíci hesly jen v angličtině a dalšími stovkami tisíc v mnoha jiných jazycích včetně češtiny (Wikipedie). Tato aplikace funguje v duchu Wiki tak, že vytváření a editace hesel je v rukou dobrovolníků z řad návštěvníků. Věrohodnost obsahu je založena na naději, že virtuální obyvatelé kyberprostoru nedovolí publikování nesmyslů. I když se někdy pochopitelně v encyklopedii objeví i nepravdy, dříve nebo později vždy dojde k jejich uvedení na pravou míru. Důkazem toho, že se to daří, je fakt, že hesla Wikipedie jsou dnes odkazována stále více i zcela seriozními Weby.

Wikipedie může sloužit jako model způsobu, jakým se v současné době vytvářejí normy pro to, co většina společnosti považuje za správné. Podíváme-li se dnes do slovníků 100 let starých, najdeme tam jistě i věci, které jsou nyní vnímány úplně jinak. Probojovat změnu postoje přitom bylo dříve mnohem obtížnější (třeba k rasizmu v USA nebo ke komunismu u nás). To, že žádný zdroj absolutní pravdy ve skutečnosti neexistuje, věděli již antičtí filosofové. Naše mladá síťová generace si tu svou, přes veškerá rizika možného zneužití, úspěšně buduje přímo na internetu, a to mnohem efektivněji a demokratičtěji než dříve.

Nejnovější projekt nadace Wikimedia se nazývá Wikibooks. I ten má již svou českou verzi. Je založen pochopitelně na stejném principu společné tvorby WWW dokumentu, ale namísto encyklopedie se zde jedná o učebnice. Wikibooks nabízí svým uživatelům prostředí pro tvorbu volně dostupných e-učebnic nebo obecně naučných materiálů všeho druhu. Záměrem je, aby online komunita expertů i laiků společně pracovala na tvorbě čtivých a bezchybných dokumentů sledujících aktuální vývoj příslušného oboru. Pokud se záměr zdaří, mohl by mít značný vliv na trh s komerčními učebnicemi i na nabídku placených elektronických výukových materiálů.

Jimmy Wales, zakladatel nadace Wikimedia, si myslí, že projekt Wikibooks změní prostředí stávajících informačních služeb. Podle něj „Wikibooks a jemu podobné aktivity ovlivní trh s učebnicemi asi tak, jako Linux (operační systém kategorie Open Source) a další volně šiřitelný software ovlivnil trh s počítačovými programy".

Podle Angely Beesley, členky vedení Wikimedia, „Wikibooks doplní tradiční obchod s učebnicemi a zároveň rozšíří počet zájemců o online výuku. Jak se blížíme ke všeobecnému akceptování celoživotního vzdělávání, je stále více potřeba, aby se trh učebnic, orientovaný zatím převážně na děti školou povinné, obohatil i o další formy výukových materiálů. Wikibooks navíc proti tradičním učebnicím nabízí výukový obsah mnohem levněji, rychleji a ještě k tomu ve více jazycích."

Od svého založení v roce 2003 Wikibooks, ač dosud v pilotní fázi, nabízí okolo 12000 výukových titulů vytvořených mnoha dobrovolníky. Všechny čekají na další zdokonalování s pomocí ostatních uživatelů.

Obsah učebnic Wikibooks je učitelům zcela volně k dispozici. Ti ho proto mohou vzít a upravit si ho podle svých vlastních lokálních potřeb bez nutnosti žádat o svolení. Zpětná vazba směrem k autorům přitom může vést k okamžitým úpravám materiálu. Vývojový cyklus takto vytvořených učebnic je proto mnohem pružnější než tradiční postupy a ve svém důsledku může napomoci i ke zkvalitnění výuky samotné.

Podle April Hattori, mluvčí známého nakladatelství učebnic McGraw-Hill, „Wikibooks žádný významný vliv na trh s učebnicemi mít nebude. Nakladatelství McGraw-Hill se navíc orientuje na daleko komplexnější služby, než je pouhé předávání holých fakt formou výukových materiálů. Nabízí učitelům i studujícím kromě učebnic např. též program dalšího vzdělávání, jehož cílem je napomáhat vhodnému využívání materiálů vedoucímu ke skutečnému zlepšení výukových výsledků."

Wales takovou kritiku odmítá, i když připouští, že „otázka kvality obsahu je pro oba projekty nadace Wikimedia velmi důležitá. Jedná se o situaci analogickou tomu, co se odehrává ve světě software, kde probíhá souboj mezi komercí a Open Source. Bez ohledu na konkurenční zájmy, vývoj jde rychle kupředu, a my uděláme vše pro to, aby naše produkty byly lidem užitečné. Budoucnost ukáže!", říká pan Wales.

Funkce Wiki v aplikacích Wikimedia zavádí princip spolupráce na tvorbě Webových dokumentů napříč celou společností. Na uživatelské úrovni je zcela demokratická. Aplikace, jako tyto, vytvářejí jakýsi druh nového kolektivního vědomí. Tak jak se vyvíjí společnost, vyvíjí se i obsah těchto dokumentů. Jejich existence přispívá k posilování aktivního zapojení lidí do učení. Každý se může stát přímým podílníkem na tvorbě výukového obsahu. Ze studujících se tak velice rychle stávají učitelé.

 

Odkazy:

 

zdroje: Charles Cooper - Wikipedia and the nature of truth, CNET.com, December 2, 2005;
Robert Brumfield - Wikibooks to offer free eTexts for education, eSchool News online, November 2, 2005
připravil: Bořivoj Brdička

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.