Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Chovají se děti na internetu a v mobilních sítích bezpečně? Odpovědi najdete v Eurobarometru
Odborný článek

Chovají se děti na internetu a v mobilních sítích bezpečně? Odpovědi najdete v Eurobarometru

29. 8. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Zpráva o iniciativě Evropské komise Safer Internet Action Plan (Akční plán bezpečnějšího internetu), jež byl zahájen v roce 1999 a je v jeho rámci organizováno mnoho různých aktivit.

V roce 1999 zahájila Evropská komise iniciativou Safer Internet Action Plan (Akční plán bezpečnějšího internetu) kampaň za vytvoření bezpečnějšího prostředí pro uživatele sítě internet. Na tento úspěšný program, pod jehož hlavičkou bylo během 5 let uskutečněno 37 různých projektů, navázal v roce 2005 čtyřletý program nazvaný Safer Internet plus (Bezpečnější internet plus). Jeho náplní je podpora bezpečnějšího využívání online technologií – např. internetu, mobilních telefonních sítí atd. – a boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu. Cílovou skupinu tohoto programu tvoří především děti a mládež. K propagaci hlavních cílů iniciativy slouží každoroční jarní Safer Internet Day (Den bezpečnějšího internetu).

V tomto roce Komise svou snahu zajistit pro uživatele online technologií dostatečnou bezpečnost ještě více zintenzivnila. V popředí jejího zájmu i nadále zůstává zejména ochrana dětí a mladých uživatelů. Důležitým krokem v této sféře bylo sjednání dohody evropských mobilních operátorů o samoregulaci činností v zájmu ochrany nezletilých, jejíž uzavření zprostředkovala Komise letos na jaře. V průběhu první poloviny roku 2007 byl také proveden pod hlavičkou Eurobarometru rozsáhlý průzkum mezi dětskými respondenty o jejich chování při využívání online technologií. Výsledky šetření, které se mají stát jedním z východisek pro další směřování programu Safer Internet plus, byly zveřejněny v polovině srpna 2007.

Průzkum Eurobarometr se zaměřil na děti ve věku 9–10 let a 12–14 let ze všech 27 členských států EU a navíc ještě z Norska a Islandu. Účastníci odpovídali na podrobné dotazy, jakým způsobem využívají online technologie a jak reagují na obtíže a nebezpečí při používání internetu a mobilních telefonů. Z šetření vyplynulo, že technologie děti využívají v celé Evropě velmi podobným způsobem. Na internetu hrají online hry, surfují a komunikují, zatímco s pomocí mobilních telefonů hlavně telefonují s rodiči a přáteli a posílají si s nimi textové zprávy. Většina respondentů používá internet několikrát denně a má současně k disposici i vlastní mobilní telefon. Využívání internetu do určité míry omezují rodiče. Naopak používání mobilních telefonů je obvykle rodiči méně sledováno a dětem nejsou, vyjma finančních limitů, kladeny v mobilní komunikaci žádné větší překážky.

Jak ukazují jednotlivé odpovědi dětí, mladí uživatelé si jsou vědomi možných nebezpečí na internetu, jakými jsou např. ohrožení zabezpečení počítače, přenos virů, přístup k nevyžádanému obsahu, krádež dat či identity a možnost kontaktu s neznámými a nebezpečnými osobami. Vedle toho si děti také často uvědomují zdravotní rizika dlouhodobé práce s počítači i dalšími online technologiemi. O nezbytných preventivních opatřeních, mj. např. o nutnosti chránit své osobní údaje, je většina respondentů dobře informována. I přesto některé děti připustily, že je jejich jednání mohlo ohrozit. Uvedly kupříkladu, že se staly oběťmi zastrašování či se setkaly, po domluvě prostřednictvím internetu nebo mobilu, tváří tvář s neznámými a někdy i nebezpečnými lidmi. Takovéto potíže se většina dětí snaží vyřešit buď individuálně nebo s přáteli. S rodiči tyto problémy řeší jen v případě krajní nouze, protože se, v reakci na vzniklou situaci, obávají rodičovského zákazu a ztráty přístupu k internetu či mobilu.

Výsledky průzkumu již komentovala Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. Vyjádřila potěšení nad tím, jak výrazně si děti v Evropě osvojily využívání digitálních technologií. Tato dovednost je totiž považována za klíčovou při vytváření tzv. znalostní společnosti. Její existenci Komise vnímá jako nezbytný předpoklad pro další rozvoj EU. Podle Redingové je nyní nutné se ještě více soustředit na další aktivní vzdělávání v oblasti online technologií a i nadále zvyšovat informovanost o příležitostech a nebezpečích nových médií, a to zejména mezi rodiči.

zdroj:
Eurobarometer: Are Europe's children too confident in tackling online risks? Europa – Rapid – Press Releases, Brussels, 10 August 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.