Odborný článek: Osobnost internetu - Kevin Kelly
Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Osobnost internetu - Kevin Kelly
Odborný článek

Osobnost internetu - Kevin Kelly

20. 4. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Portrét Kevina Kellyho, známého novináře, zakladatele online časopisu Wired a odborníka na web 2.0.

Opravdu není jednoduché zachovat si v dnešním informacemi přesyceném světě dostatečný nadhled k tomu, aby člověk nebyl zcela zahlcen, dokázal se orientovat a mohl neustále osobně i odborně růst. Je k tomu nutně třeba být důsledný, zodpovědně si vybírat pouze opravdu kvalitní informační zdroje a vědět, kdy je třeba přestat a honbu za informacemi kompenzovat jinou činností. Dokážete-li to, otevře vám internet mnoho úžasných míst, kde na vás čeká skvělá inspirace, jež vám umožní vaše myšlenkové pochody v duchu Blooma posouvat na vyšší úrovně.

Jedním z velmi vhodných postupů, jak nezabřednout do informačního smogu, je sledovat myšlenky některé mimořádné osobnosti. Pokusím se pár takových u nás ne příliš známých vybrat a v sérii několika nepravidelných článků o nich informovat. Jako první přichází na řadu americký novinář, spisovatel a editor značně sledovaných webů Kevin Kelly.

KellyKevin Kelly je z pohledu internetu znám především díky svému podílu na založení známého online časopisu Wired v roce 1993. Již předtím se věnoval novinařině a fotografování na profesionální úrovni. Ve Wired byl výkonným redaktorem až do roku 1999. Dnes provozuje vlastní web KK, jež má několik sekcí. Nejznámější je Cool Tools s přibližně 10 tisíci návštěvami denně. Můžete tam najít každý den popis nějaké zajímavé a uživateli vyzkoušené věci, kterou je možno najít či koupit online (kniha, přístroj, software, web apod.). V dalších sekcích se věnuje různým dalším zajímavostem – fotografiím, filmům, etice a budoucnosti ovlivněné technologiemi, o nichž přemýšlí v tom nejširším kontextu toho slova.

Významnou součástí různorodých aktivit Kevina Kellyho je knižní tvorba. Z pohledu vývoje technologií jsou nejdůležitější dvě publikace - Out of Control z roku 1994 a New Rules for the New Economy, jež vyšla v roce 1998. Obě jsou v plném znění k dispozici online. Ta první, celým názvem Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, rozpracovává koncept decentralizace řízení inspirovaný narůstajícím rozšiřováním internetu. Stala se jedním z inspiračních zdrojů pro film Matrix. Tvrdí, že usnadnění přenosu myšlenek potlačuje autoritu, což vede ke vzniku komplexních zdola řízených organizací a projevuje se i na vývoji vědy, umělé inteligence, lidského mozku apod.

Následující citát z konce kapitoly A new thinking space vystihuje podstatu: „Možná máme mozek, který je schopen z konečného počtu nápadů generovat i nepředstavitelně složité způsoby myšlení. Třeba právě takovýto prostor volného poznávání je naším domovem. Pak můžeme použít libovolnou logiku, vyvíjet se, hledat. Jestliže lze v tomto světě poznávání cestovat kamkoli, znamená to, že máme k dispozici otevřený prostor myšlení bez konce.

Druhá kniha New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World vychází z matematické premisy, podle níž význam sítě (počet možných spojení) roste s kvadrátem počtu účastníků. Vysvětluje rozdíl mezi tradiční ekonomikou, která se soustředila typicky na přímý prodej zboží zákazníkům a síťovou strategií, kde interaguje každý s každým. Tradiční způsob vede např. při zvýšení počtu zákazníků z 10 na 11 k růstu o 10%, kdežto v síti, kde komunikuje každý s každým, vede totéž zvýšení k růstu vzájemných spojů o 21% (102=100, 112=121).

Jako velmi zajímavá se jeví nová právě připravovaná kniha Kevina Kellyho o vlivu technologií na vývoj lidstva. Obsah je připravován ve spolupráci s aktivními čtenáři sekce webu KK nazvané The Technium. Základní myšlenka je založena na snaze specifikovat a shrnout argumenty lidí snažících se vlivu technologií bránit. Hlavním důvodem je nalezení argumentů proti. Článek tuto snahu uvozující (Reasons to Diminish Technology) začíná takto: „Věřím, že je naší povinností zvyšovat schopnosti a přítomnost technologií ve světě. Zdaleka ne všichni však mají stejný názor (mírně řečeno). Mnoho lidí si naopak myslí, že je třeba rozvoji technologií bránit. Protože bych rád těmto názorům porozuměl, snažím se je shromažďovat a konfrontovat se svými.“ Dosavadní snahu dále předkládá ve formě čtyř základních argumentů proti technologiím, u nichž připouští mnoho možných kombinací:

1. Jsou proti přírodě!
Technologie jsou vyráběny z materiálů získaných z přírody a spotřebovávají energie z velké části ničící přírodní zdroje. Továrny na jejich výrobu jsou neekologické a k jejich likvidaci dochází často způsobem, který je též v rozporu s přírodou. Při tom všem jejich celkové množství stále prudce stoupá.
2. Jsou nelidské!
Technologie narušují charakter. Tím, jak nás oddělují od přírody, poškozují naši přirozenost. Bez přímého kontaktu s přírodou jsme stále více sobečtí a hloupí. Stáváme se pouhými spotřebiteli, kteří se v extrémních případech chovají sami jako stroje. Díky technologiím jsme nenasytní, nespokojení, neklidní, necitliví a arogantní.
3. Mají sebedestrukční tendenci!
Technologie se dávno vymkly kontrole a ubírají se stále rychlejším tempem směrem, který člověk neovládá (též viz Lowell Monke – Web a pluh). Vývoj takových oborů, jako robotika, nanotechnologie či genové inženýrství, naznačuje, že budoucnost lidstva může být ohrožena. Riziko je o to větší, že by případný konec lidské civilizace byl vlastně v souladu s tzv. Fermiho paradoxem. Podle něj je při stáří vesmíru velmi divné, že jsme dosud nenarazili na žádné mimozemské civilizace.
4. Jsou v rozporu s Bohem!
Technologie mají všechny charakteristické rysy ďábelských sil. Způsobují lidstvu obrovské nepříjemnosti v podobě zbraní, ničení životního prostředí, dopravních neštěstí apod. Technologie zesilují násilí a dělají to zjevně zcela systematicky. Přesně takovou činnost má v náplni práce ďábel.

Je skutečně pozoruhodné, jak snadno se dá s těmito argumenty souhlasit. Co myslíte, zapomněl Kelly zmínit něco podstatného? Bude opravdu zajímavé dozvědět se, jak se s nimi sám vyrovná. Jeho nová kniha má vyjít v příštím roce.
Přednáška nazvaná Web 10.0 přednesená 6.11.2008 na konferenci Web 2.0 Summit

zdroje:
Kevin Kelly - Reasons to Diminish Technology, The Technium, March 27, 2009
Kevin Kelly - Self-Reinforcing Success, New Rules for the New Economy, April 17, 2009

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bořivoj Brdička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.