Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > WebQuest.cz – závěrečná zpráva
Odborný článek

WebQuest.cz – závěrečná zpráva

12. 4. 2010 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Závěrečná zpráva pilotního projektu ověřujícího možnosti využití nástroje pro tvorbu webquestů při přípravě učitelů i v praxi na našich školách.
Portál WebQuest.cz byl otevřen a jeho existence oznámena článkem na České škole 19.12.2004. To znamená, že dne 31.3.2010, kdy byl pro další tvorbu uzavřen a jeho obsah konzervován, poskytoval své služby učitelům již 5 let, 3 měsíce a 12 dní. Asi je na místě výsledky jeho existence shrnout a zamyslet se nad tím, jak v podobných aktivitách pokračovat dál.

Budeme-li se na WebQuest.cz dívat jako na aktivitu testující jednu z možných metod vhodného využití technologií ve výukovém procesu budoucnosti, je možné realizaci a ověření tohoto portálu definovat jako pilotní projekt. Ale pozor, jako pilotní projekt značně specifický, neboť náklady na něj nesla v plné míře samotná Katedra informačních technologií a technické výchovy (KITTV) UK Praha PedF, a to bez sponzorů či grantů. Přestože tyto náklady byly mimořádně nízké, od univerzitního pracoviště nelze očekávat, že bude na celostátní úrovni dlouhodobě a zdarma poskytovat služby všem učitelům. Cílem výzkumného pracoviště je nacházet nové cesty, ověřovat je a zkušenosti předávat veřejnosti. Dá se říci, že právě toto WebQuest.cz beze zbytku splnil.

Během svého pilotního provozu získal portál celkem 1028 uživatelů. Uvědomíme-li si, že tato služba nebyla, kromě zmíněného počátečního oznámení, vůbec propagována, a vezmeme-li v úvahu, že v tomto počtu nejsou zahrnuti ti jedinci, kteří neuvedli své plné jméno nebo při registraci použili jiné nesmyslné údaje, jedná se o číslo na naše poměry překvapivě vysoké. Mezi registrovanými uživateli i tak bylo dost takových, jež si chtěli prostředí jen prohlédnout, bez úmyslu ho skutečně prakticky využít. Ti si vyzkoušeli tvorbu webquestu, často nehotový pokus publikovali, a pak pro něj třeba i vygenerovali žákovské zadání. Podobných uživatelů byla zhruba polovina. I toto minimální seznámení s metodikou webquestu však pro ně bylo jistě přínosné.

Přestože nehotové publikované pokusy byly průběžně odstraňovány, obsahuje portál WebQuest.cz v současné podobě celkem 499 vložených webquestů, z toto 192 publikovaných, tj. veřejně dostupných. Všechny publikované webquesty prošly hodnocením, které jim v duchu na internetu běžně používaného způsobu přidělilo 1–5 hvězdiček. Asi ¼ z nich byla vytvořena studenty 4. a 5. ročníku oborů IT a TIV KITTV v podobě seminárních prací nejčastěji v rámci předmětu Konstruktivní prostředí a výuka. Další přibližná ¼ publikovaných zadání byla vytvořena studenty jiných vysokých škol připravujících učitele (nejvíce Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Západočeská univerzita ad.). Zbylá polovina pak byla vytvořena učiteli z praxe převážně pro svou vlastní potřebu nebo jako výstup nějakého kurzu. Našly se i takové školy, které se snažily metodiku webquestu použít plošně (např. Gymnázium Humpolec).

Všechny publikované materiály byly od počátku na portál vkládány svými autory s vědomím, že budou volně sdíleny s ostatními uživateli. Právě toto bylo jedním z hlavních záměrů projektu, díky němuž si každý může vytvořit zadání z libovolného zveřejněného webquestu či použít libovolný webquest jako základ pro tvorbu vlastního. Tento záměr byl posléze po přijetí licence Creative Commons českým právním řádem stvrzen jejím aplikováním v rámci celého portálu ve variantě BY-NC (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported).

Metodika webquestu založená na Bloomově taxonomii je i dnes, po více jak 5 letech, od doby, kdy byl portál WebQuest.cz vyvíjen, a více jak 10 letech od doby, kdy v USA vznikla, stále plně platná a velmi aktuální. Dá se říci, že díky realizaci naší reformy školství se zvolna stávají postupy spojené s konstruktivními výukovými metodami stále běžnější. Přesto je dnes snaha učitelům s přípravou na moderní výuku pomáhat možná ještě důležitější.

Metodickou podporu moderních výukových postupů v současné době převzal oficiální a financemi disponující portál RVP. Je třeba konstatovat, že jeho působení je pro reformu velkým přínosem. V jeho rámci existuje úložiště digitálních učebních materiálů (DUM), blogy, wiki stránky, portfolio uživatelů (Digifolio), diskusní fóra i kurzy pro učitele. Všechny tyto služby jsou založeny na využití moderních technologií a vedou k tomu tím pádem i učitele. Přesto by si technologie jako fenomén doby zasloužily ještě větší samostatnou pozornost. Webquest by se jistě mohl stát velmi vhodným dalším modulem třeba právě tohoto portálu.

Dnes, kdy máme k dispozici velké množství volně dostupných nástrojů pro tvorbu v podobě webu 2.0, není problém, aby si učitel svůj webquest umístil, kam se mu zlíbí (třeba na některý z wiki serverů, kam mohou snadno své společné výsledky umisťovat i žáci). Problém spočívá v něčem jiném. Velká část učitelů dosud není zvyklá pracovat moderními metodami, a tak mají logicky tendenci své lekce, byť s využitím technologií, koncipovat tradičně. Hlavním přínosem portálů, jako WebQuest.cz, je vedení učitelů při tvorbě a zpětná vazba spojená s hodnocením výsledných produktů. Je zřejmé, že právě služby tohoto typu jsou nezbytnou podmínkou zdárného budoucího vývoje našeho školství v podmínkách 21. století.

O tom, zda byl pilotní projekt WebQuest.cz úspěšný, se může každý snadno přesvědčit prohlédnutím jeho archivu. Snad se zde umístěné lekce spolu s metodickou pomocí stanou inspirací pro co nejvíce učitelů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie