Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Multimediální nástroje pro výuku
Odborný článek

Multimediální nástroje pro výuku

17. 3. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jan Suchý

Anotace

Přehled aktuálně dostupných online nástrojů na zpracování videa a video-prezentací z pohledu využití ve školní praxi.

Obsahem této práce je popsat, jaké jsou dnes k dispozici volně dostupné programy pro zpracování videa a zvuku. Dozvíte se, jaké jsou jejich základní funkce, rozdíly a různá specifika. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo vás přesvědčit o tom, že práce s multimédii může být z výukového pohledu velmi zajímavá nebo dokonce přelomová.

V dnešní době je důležité nejen dobře znát probíranou tématiku i celý obor své aprobace, ale jako učitelé musíme umět také zaujmout. Zpracování a úprava audio i video materiálu je určitě velmi zajímavým doplňkem výuky a jsem přesvědčen, že při vhodné aplikaci dokáže mnoho žáků nadchnout. Proto jsem se rozhodl, že pro vás vyberu pár využitelných a snadno dostupných nástrojů. Na pomoc si vezmeme článek Richarda Byrneho 12 Ways to Create Videos Without a Camera or Software publikovaný na jeho blogu s příznačným názvem Free Technology for Teachers.

Zimmer Twins

Pro úvodní seznámení s tvorbou multimediálních materiálů bych doporučoval začít online nástrojem Zimmer Twins. Důvodů je několik, jednoduché zpracování a poutavý přístup při tvorbě vlastního filmu zaručí žákův zájem.

Program umožňuje za pomoci jednoduchého skládání po sobě jdoucích animovaných scén vytvořit krátký film. Scény jsou předem připravené a skládají se z událostí, textů a zvuků. Tento program lze využít v různých předmětech a situacích. Učitel může například vytvořit polovinu filmu a dokončení zadat žákům.

Úkol by mohl vypadat např. takto: V první scéně starší žák potká mladšího a slovně ho napadne. V další se objeví dospělá žena, sekvence snímků se zastaví a na obrazovku se vypíše hláška „co bude následovat?“ Žáci mají za úkol příběh dotvořit, a zapojit tak své tvůrčí schopnosti a představivost.

Zimmer Twins trochu připomíná český projekt Story Factory. Oba tyto nástroje je možné využít všude tam, kde lze ve výuce zařadit vlastní tvorbu žáků v podobě vyprávění jednoduchých příběhů. Tvorba je poměrně snadná a velmi zábavná. Odměnou pro každého žáka je možnost svou práci veřejně prezentovat. Toto platí vlastně u všech nástrojů, které tento článek popisuje. U většiny z nich je možné lehce projekt uložit, exportovat nebo sdílet na webu školy či na sociálních sítích. Na závěr ještě přidám přímý odkaz na ukázku tvorby v Zimmer Twins.

Doink

Pro školy s omezenými finančními možnostmi, které by rády zpracovaly jednoduchý video projekt, se nabízí jiný nástroj - Doink. Za pomoci rychlého skládání námi zhotovených jednoduchých snímků vytváří dojem filmové scény.

Tento program umožňuje tvorbu jednoduchých obrazových scén, které je také možné pustit v cyklické smyčce. Pro práci s ním stačí připojení k internetu. Není potřeba fotoaparát ani software pro zpracování fotografií a videa. Každý žák má možnost na své filmové scéně pracovat jak ve škole, tak i později doma.

Ukázka tvorby v Doink.

 

AnimotoShwup

Tyto programy mají podobný přístup k tvorbě. Zpracovávají video, fotografie, text, hudbu, a ze všeho automaticky vytvářejí působivou dynamickou video prezentaci. Jejich nasazení má smysl, pokud chcete vytvořit něco netradičního, třeba záznam ze školní akce nebo z oslavy narozenin apod. Takto zpracované video jistě předčí dnes hojně využívanou powerpointovou prezentaci. Je zde ale poněkud méně možností ovládání toho, jak bude výsledek vypadat.

Zpracování referátu, nebo domácího úkolu s využitím všech dostupných funkcí podobných programů může dát běžně neoblíbeným povinnostem nový rozměr. Pozor ale, abyste to s tou dynamikou zase nepřehnali. Ne každá látka může být tímto způsobem zpracována.

Jay cut

Jay cut nabízí pokročilejší možnosti úprav zpracovávaného audia, videa, textů a obrázků. Nástroj umožňuje zpracovávat paralelně dvě stopy videa a kombinovat je s využitím mnoha efektních přechodů. V reálné praxi dobře využitelnou a téměř profesionální funkcí je klíčování jednoho obrazu do druhého, např. pomocí zeleného pozadí za nahrávaným objektem. S touto funkcí programu Jay cut lze vytvořit třeba zajímavou část výuky zeměpisu. Můžeme žáka situovat například do prostředí Amazonského pralesa, odkud bude vysílat vlastní reportáž o významu deštných pralesů.

MasherFlixtime

MasherFlixtime umožňují čerpat z několika schválených audio a video knihoven z archivu BBC, Motion Gallery a Rip Curl video. Systém má implementovánu funkci dodatečného nahrávání vlastního multimediálního materiálu. Maximální délka videa je však maximálně 60 sekund. I tak si žáci mohou pomocí těchto programů vyzkoušet např. práci komentátora, nebo tvorbu dabingu. Žák může dabovat vlastní video projekt, nebo některé video ze zmíněné databáze.

Xtranormal

Pro žáky druhého stupně je vhodný program Xtranormal. Jeho volná verze nabízí několik animovaných 3D příběhů s možností výběru jednoho nebo dvou účinkujících a prostředí, kam chceme postavy situovat. Výběrem jedné z postav a připsáním textu, který účinkující automaticky řekne, vytvoříme výslednou scénu. Přepínáním animovaných postav tvoříme zajímavou konverzaci obou účinkujících. Nevýhodou je, že text musí být psán anglicky. Jedině tehdy je srozumitelnost na dobré úrovni, pro jiné jazyky je program nevhodný.

Zajímavé na programu Xtranormal je, že kamera není statická, ale zachycuje danou scénu z několika úhlů a pohledů. Pouhým výběrem z nabídky můžeme měnit vnější projev postav. Postava se například otočí do kamery a vyjádří jeden z definovaných „efektů“.

Video lze v průběhu tvorby přehrávat a dotvářet. Po dokončení vašeho filmu je možné práci převést do formátu podporovaného přehrávači, a podělit se tak o výsledek své práce s veřejností. Bohužel, kvalita exportovaných dat je ve volně užívané verzi poměrně nízká.

Ukázka tvorby v Xtranormal

 

Screenr

Program Screenr snímá obrazovku počítače i se zvukem. Je to jeden z mála programů, který nevyžaduje od uživatele registraci, což může být při práci  ve škole kladem.

Tento program je vhodný na tvorbu videoprezentací, tutoriálů apod. Typicky může být cílem seznámit uživatele s prostředím nového softwaru a s jeho ovládáním. Při distanční výuce bychom záznam tímto programem vytvořený mohli použít ke kontrole toho, co žák (třeba během testu) dělá. Program asi nebude použitelný pro žáky nižších ročníků, ale spíše pro studenty druhého stupně ZŠ nebo střední školy.

Závěr

Každý z výše zmíněných programů je vhodný pro jiné využití a žádá si od žáka jinou úroveň dovedností. Před začátkem práce doporučuji shlédnout instruktážní video. Ušetří vám mnoho času a vytvoříte si jasnější obraz o možnostech použití konkrétního programu ve vašich specifických podmínkách.

Všechny zde popisované volně dostupné nástroje jsou pro uživatele omezeny množstvím přenesených dat nebo délkou exportovaného záznamu. Dalším omezením je nemožnost využití veškerých funkcí, které nabízejí jen plnohodnotné placené verze. Pro účely výuky se však většinou dá i omezená verze použít.

Práce s programy je velice intuitivní a zábavná. Žák má touhu zkoušet, učit se a získávat nové zkušenosti. Ve většině případů se snaží více, když má možnost svou práci sdílet s ostatními a být oceněný nejen dobrou známkou, ale i uznáním kolektivu. Právě toto může pro mnoho žáků znamenat silnou motivaci ke studiu.

Literatura a použité zdroje

[1] – BYRNE, Richard. 12 Ways to Create Videos Without a Camera or Software. 2010. [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: [http://www.freetech4teachers.com/2010/12/12-ways-to-create-videos-without-camera.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Suchý

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.