Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Seznam článků autora

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Výsledky pilotního výzkumu Kořeny předškolní výchovy

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Asociace lesních mateřských škol v prosinci 2011 uzavřela první kolo celorepublikového výzkumu zaměřeného na zdravý vývoj dětí ve školce, rodině a přírodě. Do výzkumu byly zapojeny lesní mateřské školy fungující nejméně od roku 2010 a kontrolní klasické mateřské školy ze stejné lokality. Do výsledků byla zahrnuta data z dotazníků a rozhovorů s ředitelkami z 8 školek, 89 dotazníků rodičů a 81 testových baterií individuálních schopností dětí.
Autor Tereza Vošahlíková

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro gymnaziální vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj na gymnáziích – poukazuje na klíčová témata do výuky, analyzuje klíčové kompetence v RVP GV, uvádí též příklady využitelných metod.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro základní vzdělávání

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek přináší analýzu předpokladů a výběr klíčových témat, metod a příkladů k realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních školách.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v mateřských školách - poukazuje na klíčová témata, analyzuje klíčové kompetence v RVP PV, uvádí též příklady využitelných metod.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek celostně popisuje téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj - od historického nástinu přes jeho vazbu s environmentální výchovou až po metodiku výuky.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na národní úrovni, i zde však již začala příprava vzdělavatelů na skotských univerzitách. Německo představuje velmi pokročilý stupeň top-down implementace, který je funkčně propojen s projekty a iniciativami působícími zdola. Výsledný rozdíl je patrný na množství a rozmanitosti aktivit, které pod záštitou Dekády VUR fungují. Popis aktuální situace top-down implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Evropě v mnohém platí pro Českou republiku.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve Skotsku a Německu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na národní úrovni, i zde však již začala příprava vzdělavatelů na skotských univerzitách. Německo představuje velmi pokročilý stupeň top-down implementace, který je funkčně propojen s projekty a iniciativami působícími zdola. Výsledný rozdíl je patrný na množství a rozmanitosti aktivit, které pod záštitou Dekády VUR fungují.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Zahraniční přístupy k implementaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je jedním z aktuálních témat inovace kurikula. Přináší nové vzdělávací cíle, obsahy a metody a to do všech stupňů vzdělávání. Konečným efektem úspěšné implementace VUR do kurikula je rozvoj kompetencí pro udržitelné jednání, které jsou považovány za nezbytné předpoklady pro kvalitní život budoucí generace. V České republice vznikla Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj a před nedávnem byl vládou ČR schválen Akční plán, který ji konkretizuje. Studie popisuje na příkladech Velké Británie a Německa implementaci VUR z pohledu směřování do praxe. Zahraniční strategie zahrnují kroky, které mohou být východiskem a zdrojem inspirace pro zavádění VUR v České republice.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Aktuální situace lesních mateřských škol v České republice

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
V České republice narůstá zájem rodičů, pedagogů i zástupců státní správy, kteří oceňují možné přínosy pravidelného pobytu předškolních dětí v přírodě. Od září 2010 zahájilo provoz podle dostupných informací šest iniciativ založených na myšlence lesní mateřské školy. Některé fungují již druhým rokem. Jejich zástupci se začali setkávat, aby spojili své síly ve vznikající Asociaci lesních mateřských škol. Další platformou pro diskuzi o budoucnosti lesních MŠ je pracovní skupina Ministerstva životního prostředí věnující se kontaktu dětí s přírodou. Aktuální vývoj tedy vypadá optimisticky.
Autor Tereza Vošahlíková

Využití metodiky Josepha Cornella (nejen) v lesní mateřské škole

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Lesní mateřské školy využívají řadu metod, které původně vyvinul americký pedagog Joseph Cornell pro pobyt s dětmi v přírodě. Jeho metodika je zaměřena na učení prožitkem, tzv. flow učení. V článku je představen Cornellem navržený postup pro tento způsob učení doplněný o příklady metod známých z praxe lesních mateřských škol.
Autor Tereza Vošahlíková
Celkem: 16