Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Seznam článků autora

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Hodnocení uživatelů, Nejlépe hodnocené
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v mateřských školách - poukazuje na klíčová témata, analyzuje klíčové kompetence v RVP PV, uvádí též příklady využitelných metod.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek celostně popisuje téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj - od historického nástinu přes jeho vazbu s environmentální výchovou až po metodiku výuky.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Zahraniční přístupy k implementaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je jedním z aktuálních témat inovace kurikula. Přináší nové vzdělávací cíle, obsahy a metody a to do všech stupňů vzdělávání. Konečným efektem úspěšné implementace VUR do kurikula je rozvoj kompetencí pro udržitelné jednání, které jsou považovány za nezbytné předpoklady pro kvalitní život budoucí generace. V České republice vznikla Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj a před nedávnem byl vládou ČR schválen Akční plán, který ji konkretizuje. Studie popisuje na příkladech Velké Británie a Německa implementaci VUR z pohledu směřování do praxe. Zahraniční strategie zahrnují kroky, které mohou být východiskem a zdrojem inspirace pro zavádění VUR v České republice.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve Skotsku a Německu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na národní úrovni, i zde však již začala příprava vzdělavatelů na skotských univerzitách. Německo představuje velmi pokročilý stupeň top-down implementace, který je funkčně propojen s projekty a iniciativami působícími zdola. Výsledný rozdíl je patrný na množství a rozmanitosti aktivit, které pod záštitou Dekády VUR fungují.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro gymnaziální vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj na gymnáziích – poukazuje na klíčová témata do výuky, analyzuje klíčové kompetence v RVP GV, uvádí též příklady využitelných metod.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro základní vzdělávání

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek přináší analýzu předpokladů a výběr klíčových témat, metod a příkladů k realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních školách.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na národní úrovni, i zde však již začala příprava vzdělavatelů na skotských univerzitách. Německo představuje velmi pokročilý stupeň top-down implementace, který je funkčně propojen s projekty a iniciativami působícími zdola. Výsledný rozdíl je patrný na množství a rozmanitosti aktivit, které pod záštitou Dekády VUR fungují. Popis aktuální situace top-down implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Evropě v mnohém platí pro Českou republiku.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková
Celkem: 7