Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Zobrazit na úvodní stránce článků

 • Projekt Hranice Východ – Východ – hranice mezi bratrskými státy NDR a ČSSR 1955–1989

  Gymnaziální vzdělávání
  Informativní příspěvek
  Projekt popisovaný v článku dokumentuje, jaký vliv měla uzavřená hranice v průběhu studené války na obyvatelstvo NDR a ČSSR mezi lety 1955 až 1989. Finálním výstupem projektu je odborná příručka v české a německé verzi, která může být dále využívána učiteli dějepisu při výuce soudobých dějin, příp. v rámci dalších společenskovědních předmětů.
  Autor PhDr. Dagmar Hudecová
 • Pokusné ověřování provozu lesní mateřské školy Lesníček

  Předškolní vzdělávání
  Informativní příspěvek
  Příspěvek informuje o zřízení lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. Seznamuje s časovým harmonogramem založení školky, konkrétních podmínkách v Lesníčku a s cíly pokusného ověřování.
 • Víme, jaké vlastně dnešní děti jsou?

  Neformální vzdělávání
  Informativní příspěvek

  V Národním informačním centru pro mládež v Praze se uskutečnila 28. června 2011 tisková konference k vydání zavěrečné zprávy k výzkumu "Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let".

  Autor Vlasta Kohoutová
 • Letní škola a činnostní učení fyziky

  Základní vzdělávání
  Informativní příspěvek
  O činnostním učení fyziky by se dalo psát dlouze. Lepší je to ale zkusit a pak posoudit výsledky. Právě proto jsme pro vás připravili Letní školu činnostního učení fyzice v 6. a 7. ročníku v Kolíně. Kurz vede profesionální lektor a dlouholetý učitel fyziky Mgr. Oldřich Keltner, jehož schopnost aktivně zapojit žáky (i účastníky kurzů) do výuky fyziky je účastníky hodnocena jako strhující.
 • Finanční gramotnost - Úvod

  Základní vzdělávání
  Informativní příspěvek
  Úvod ke kapitole Finanční gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Uvedená kapitola i celá publikace bude postupně zveřejněna na Metodickém portále www.rvp.cz ve formě seriálu článků.
  Autor Výzkumný ústav pedagogický v Praze

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE
AKTUÁLNĚ NEJKOMENTOVANĚJŠÍ ČLÁNKY
NEJČTENĚJŠÍ ZA 30 DNŮ