Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Zobrazit na úvodní stránce článků

 • Pojďme si hrát na indiány

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Příspěvek pro vyučující v mateřských školách, který nabízí rozmanitou škálu her a činností inspirovaných indiány Severní Ameriky.
 • Naše tělo

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Děti se v průběhu týdne postupně seznamují s tím, jak vypadá naše tělo, a učí se správnému pojmenování jeho jednotlivých částí.
 • Jak využíváme Metodický portál v naší MŠ

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  Autorka popisuje nejen zkušenost s metodickým portálem, ale i situaci vzdělávání pedagogů v MŠ.
  Autor Věra Stehlíková
 • Kolik měří slepičí krok?

  Gymnaziální vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  blok hodin
  Námět na spolupráci mezi informatikou, fyzikou a zeměpisem (geografií) při výuce astronomie. S využitím internetu vyhledávají žáci informace o době trvání dne v období kolem zimního slunovratu.
 • Hrajeme si na indiány

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika integrovaného bloku: Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, posilování smyslového vnímání a především získání citového prožitku a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.
  Očekávané výstupy:
  • osvojit si elementární poznatky o neznámém prostředí;
  • uvědomovat si odlišnost různých společenských kultur;
  • spolupracovat ve skupině;
  • sladit pohyb se zpěvem;
  • ovládat dechové svalstvo;
  • vědomě využívat smyslů (pozorovat, všímat si nového);
  • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových);
  • seznamovat se s vlastnostmi písku, kamene, půdy, vody;
  • rozlišovat a pojmenovat barvy a barevné odstíny.
  Časový rozsah: 4 týdny
  Věková skupina: 5 - 6 let
  Autor Zdeňka Benešová

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE
AKTUÁLNĚ NEJKOMENTOVANĚJŠÍ ČLÁNKY
NEJČTENĚJŠÍ ZA 30 DNŮ