Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání
5. 11. 2020 0x 1516x
Environmentální duel
Námět do výuky předmětu Zeměpis, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Žáci v průběhu aktivity představí argumenty, kterými podpoří zvolené tvrzení. Argumenty pro diskuzi…
Základní vzdělávání
8. 1. 2015 0x 16253x
Ochrana člověka za mimořádných událostí při živelních pohromách
Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí v živelných pohromách představuje základní seznámení (blok 5 vyučovacích hodin) s danou problematikou určené žákům 6. a 7. ročníku 11. ZŠ Plzeň. Tento…
Základní vzdělávání
6. 4. 2010 0x 10659x
Bydlíme s přírodou – veřejná zeleň
Článek stručně nastiňuje funkce veřejné zeleně ve městech a přináší nápady, jak téma zapracovat do výuky.
Základní vzdělávání
10. 2. 2010 1x 16126x
Domácí ekologie
Šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí začíná na konci našich paží. To, co můžeme plně ovlivňovat, je naše domácnost a to, jak v ní hospodaříme. Co s věcmi, které dosloužily? Hezká hra je:…
Základní vzdělávání
15. 4. 2009 1x 16057x
Globální problémy Země – voda
Celoškolní projekt „Voda" přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat.
Základní vzdělávání
30. 3. 2009 0x 13334x
Jaká stopa po nás zůstane?
Příspěvek představuje tři navazující vyučovací hodiny na téma nakupování a ekologické stopy, které byly vytvořeny v rámci programu Ekoškola (www.ekoskola.cz). Všechny hodiny jsou vytvořeny dle…
Základní vzdělávání
5. 2. 2009 0x 10937x
Umíme třídit odpad? Aneb jak na to!
Příspěvek reaguje na současnou situaci stále se zvyšujícího množství odpadů, s důrazem správně je třídit a následně recyklovat.
Základní vzdělávání
21. 7. 2008 0x 9029x
Krajina za školou
Článek představuje dlouhodobý projekt Krajina za školou, který probíhal či probíhá na různých místech republiky.
Základní vzdělávání
11. 3. 2008 0x 14610x
Životní prostředí za školou
Příspěvek popisuje realizaci tematického okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí v rámci Environmentální výchovy. Tematický okruh je realizován projektovým způsobem.
Základní vzdělávání
11. 12. 2006 0x 14890x
Rozvojové cíle tisíciletí
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro…
Základní vzdělávání
7. 4. 2005 0x 19969x
Je svět v ohrožení?
Autorka vysvětluje, jak učit žáky vhodnému přístupu k informacím, jak hodnotit jejich věrohodnost. Žáci se učí získávat a zpracovávat informace z internetu, dostupné literatury, atlasů apod., učí se…
Zobrazeno 11 z 11 položek