Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (6)
Zobrazení:
Zobrazeno 6 z 6 položek
Základní vzdělávání
22. 6. 2022 1x 2928x
Padlet – tvořte a spolupracujte prostřednictvím interaktivních a multimediálních nástěnek
Článek je recenzí jedné z nejpoužívanějších multimediálních nástěnek, kterou je web a aplikace Padlet. Úvodní část v obecné rovině popisuje, co je to Padlet a co nabízí pro výuku a podporu učení žáků…
Základní vzdělávání
22. 11. 2021 0x 2841x
Poznáváme dýchací soustavu člověka
Článek nabízí inspiraci a zkušenost s realizací lekce zaměřené na dýchací soustavu člověka v rámci online výuky. V první hodině se žáci zaměřují na poznávání stavby dýchací soustavy člověka a…
Základní vzdělávání
4. 11. 2021 0x 1575x
Původ a vývoj člověka
V článku sdílíme naši zkušenost z online výuky, ve které jsme s žáky realizovali miniprojekt zaměřený na původ a vývoj člověka. Žáci během tříhodinového projektu pracovali se schématem stop našich…
Základní vzdělávání
22. 1. 2015 0x 14142x
Mozek a smysly
Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení. Žáci si zopakují a pochopí činnost a funkci mozku na příkladu srovnání s osobním počítačem (PC) a jeho periferiemi. Vědomosti si ověří a upevní úlohami…
Základní vzdělávání
22. 4. 2010 0x 22907x
Podpora a ochrana zdraví žáků v kontextu RVP ZV - 1. část: Duševní zdraví a stres
Pojem „stress“ se v angličtině objevuje cca od přelomu 14. a 15. stol. Původně sloužil k vyjádření stavů strasti, útrap či těžkostí, obtížných situací či tísně, protivenství, neštěstí či nepřízně…
Základní vzdělávání
15. 9. 2008 0x 16510x
Čich, chuť, hmat
V hodině strukturované podle E – U – R se žáci aktivně seznámí s procesy čichového, chuťového a hmatového vnímání.
Zobrazeno 6 z 6 položek