Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Základní vzdělávání
24. 4. 2019 0x 10545x
Fyzika v popkultuře a jak s ní pracovat ve vyučování
Článek se věnuje několika vědeckým symbolům ve světě médií a popkultury. Ukazuje, že je do jisté míry možné využít jejich populárního vlivu pro účely vyučování jako odkazu na skutečná fyzikální…
Základní vzdělávání
22. 1. 2013 0x 9790x
Elektrostatika
Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji…
Základní vzdělávání
30. 8. 2011 0x 17284x
Závody kostek ledu
V tomto experimentu budete rozpouštět kostky ledu – jednu v obyčejné vodě, druhou ve slané. Podle množství času a zvídavosti žáků můžete experiment provést v základní verzi, případně ho mnoha způsoby…
Základní vzdělávání
23. 10. 2008 0x 18066x
Dům, který mě neokrádá
Projekt, ve kterém žáci vyprojektují dům, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce „šetřil“, aby budoucí účet za elektřinu byl co nejmenší.
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 0x 14284x
Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce
Záměrem článků v jedenáctidílném seriálu je naznačit možnosti, jak lze ve výuce rozvíjet finanční gramotnost žáků 2. stupně základní školy a nižších ročníků víceletého gymnázia, a nabídnout řadu…
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 0x 8769x
Výhodnost investice do nákupu nového úspornějšího elektrického spotřebiče
Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče a naučí se vyčíslit návratnost investice do nového elektrického spotřebiče.
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 0x 8868x
Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz
Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče. Naučí se vyhodnocovat náklady na provoz různých elektrických spotřebičů a podpořit rozhodnutí…
Základní vzdělávání
21. 10. 2008 0x 9295x
Ekonomika provozu elektrických spotřebičů
Prakticky zaměřená úloha, která vede žáky ke zjištění souvislosti příkonu spotřebiče a jeho dobou provozu na množství spotřebované energie, a tím i na náklady za jeho provoz, a učí je hledat…
Základní vzdělávání
21. 10. 2008 0x 10203x
Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni
Prakticky zaměřená úloha, při jejímž řešení si žáci uvědomí souvislost mezi naměřenou spotřebou elektrické energie a finančními výdaji za ni, hledají efektivní možnosti úspor při provozu spotřebičů a…
Základní vzdělávání
17. 10. 2008 0x 12807x
Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího kohoutku
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci spočítají množství vody zbytečně odkapané z kohoutku, určí cenu takto odkapané vody a náklady na zbytečně kapající vodu, kterou je možno jednoduše ušetřit.
Základní vzdělávání
15. 10. 2008 0x 10257x
Ztráty z protékající vody
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství zbytečně spotřebované vody při běžných denních činnostech jako čištění zubů, mytí nádobí apod., a vyčíslí náklady na zbytečně protečenou vodu,…
Základní vzdělávání
15. 10. 2008 0x 10175x
Náklady na ohřev vody
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství energie vynaložené na ohřev určitého množství vody, vypočítají náklady na spotřebovanou energii, naleznou možnosti úspor a porovnají ekonomickou…
Zobrazeno 12 z 18 položek