Metodický portál / Odborné články

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (87)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 87 položek
Základní vzdělávání
5. 11. 2020 0x 4561x
Fyzikální veličiny a jednotky v praxi – hustota
Námět do výuky předmětu Fyzika, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Žáci v průběhu aktivity…
Základní vzdělávání
2. 11. 2020 0x 10111x
Gravitační síla – tíhové zrychlení
Námět do výuky předmětu Fyzika, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Cílem aktivity je…
Základní vzdělávání
19. 12. 2019 0x 4755x
Fyzika a environmentální výchova 3 – atmosféra a klima
Článek volně navazuje na mé předchozí články věnované vztahu mezi předmětem fyzika a průřezovým tématem environmentální…
Základní vzdělávání
10. 9. 2019 0x 3911x
Fyzika a environmentální výchova 2 – energie Slunce
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi, jak pracovat ve vyučování fyziky s učivem Obnovitelné a neobnovitelné zdroje…
Základní vzdělávání
3. 9. 2019 0x 4603x
Fyzika a environmentální výchova 1 – energie a doprava
Článek pojednává o způsobu, jakým lze začlenit položku „doprava a životní prostředí“ z tematického okruhu „lidské…
Základní vzdělávání
22. 5. 2019 0x 4489x
Fyzika v příbězích
V článku autor poukazuje na možnosti, jak podpořit vyučování fyziky pomocí vhodně zvolených a připravených příběhů.…
Základní vzdělávání
14. 5. 2019 1x 5500x
Experimentální fyzikář
V první části článku autor poukazuje na důležitost pokusu ve vyučování fyziky na základní škole nejen z hlediska…
Základní vzdělávání
7. 5. 2019 0x 5304x
Začínáme s metodou CLIL ve výuce fyziky na základní škole
Text článku je zaměřen na vyučování metodou CLIL v rámci předmětu fyzika. V první části článku je čtenář seznámen s tím…
Základní vzdělávání
24. 4. 2019 0x 5547x
Fyzika v popkultuře a jak s ní pracovat ve vyučování
Článek se věnuje několika vědeckým symbolům ve světě médií a popkultury. Ukazuje, že je do jisté míry možné využít…
Základní vzdělávání
5. 3. 2019 0x 8355x
„Vzorečky“ ve fyzice na základní škole
Článek je zaměřen obecně na matematické vztahy (fyzikální vzorce), které jsou obsahem učiva fyziky na základní škole. V…
Základní vzdělávání
14. 2. 2019 0x 5214x
Vesmír a kosmologické koncepce v proměnách času
Článek je zaměřen na úvod k učivu Vesmír na základní škole. Upozorňuje na možnost umístit poznatky současné kosmologie…
Základní vzdělávání
18. 12. 2018 0x 5663x
Teorie relativity na základní škole?
Článek se zabývá tématem, do jaké míry je možné aplikovat některé aspekty speciální teorie relativity na základní škole…
Zobrazeno 12 z 87 položek