Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
Základní vzdělávání
23. 6. 2021 0x 2954x
„Přestaňte bít studenty“ aneb Když devítky píší historii
Výuková aktivita je určena žákům druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia, kde se v rámci dějepisu nebo výchovy k občanství probírají dějiny konce 20. století. Dále může…
Základní vzdělávání
16. 4. 2020 1x 6284x
Listopad 1989
Během vyučovací hodiny si žáci prohloubí znalosti o tzv. sametové revoluci. Zjistí a upevní si informace o skutečnosti, že listopadové události jsou součástí dlouhodobých akcí, kdy docházelo ke…
Základní vzdělávání
12. 12. 2019 0x 8497x
„Přestaňte bít studenty“ aneb Když devítky píší historii
Výuková aktivita je určena žákům druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia, kde se v rámci dějepisu nebo výchovy k občanství probírají dějiny konce 20. století. Dále může…
Základní vzdělávání
23. 10. 2019 0x 8061x
1989 – rok zlomů
Vzdělávací lekce „1989 – rok zlomů“ žákům přibližuje skrze jednoduché aktivity a skupinovou práci s historickými prameny příčiny, průběh a důsledky sametové revoluce v širším kontextu celého roku…
Základní vzdělávání
20. 9. 2018 0x 8119x
„To byl rok 1968“
Cílem aktivity je představit žákům rok 1968 z různých pohledů v rámci „osudových osmiček“, které si v roce 2018 připomínáme, zároveň poukázat na aktuálnost těchto událostí a na jejich vliv na…
Základní vzdělávání
28. 6. 2016 0x 9163x
Slavné dny pro ZŠ: Den zkázy raketoplánu Columbia
Žáci se prostřednictvím aktivity zamyslí nad smyslem výzkumu vesmíru a dotýká se důležitosti účasti prvního izraelského astronauta Ilana Ramona pro židovskou identitu.
Základní vzdělávání
17. 5. 2016 0x 12161x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy zemřela olympijská myšlenka
Aktivita se zaměřuje na zneužívání sportovních akcí nedemokratickými režimy a komerčními firmami.
Základní vzdělávání
16. 9. 2015 0x 11123x
Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA
Žáci prostřednictvím aktivity řeší problematiku mediálního obrazu tvořeného kolem významných událostí, zároveň žáci jsou nuceni přemýšlet nad tím, dle jakého klíče si vybírají informace, jak si je…
Základní vzdělávání
18. 12. 2013 0x 9561x
Podivné století: scénář 1. projektového setkání
V tomto bloku je snahou žáky vtáhnout do děje, ukázat důležitost psaných záznamů a seznámit s popisovaným obdobím, zejména s nebezpečím totalitního systému. V tomto období republika i svět zažívaly…
Základní vzdělávání
22. 4. 2010 0x 24499x
Podpora a ochrana zdraví žáků v kontextu RVP ZV - 1. část: Duševní zdraví a stres
Pojem „stress“ se v angličtině objevuje cca od přelomu 14. a 15. stol. Původně sloužil k vyjádření stavů strasti, útrap či těžkostí, obtížných situací či tísně, protivenství, neštěstí či nepřízně…
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 0x 12782x
Jenischové ve Švýcarsku aneb Demokracie zneužívá minoritu
Příspěvek obsahuje námět pro zařazení problematiky menšiny Jenischů ve Švýcarsku do vyučovacích hodin dějepisu. Aktivita je zaměřena na historii této menšiny. Přibližuje žákům problémy z jiné…
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 1x 12097x
Boření stereotypů o Romech
Příspěvek obsahuje námět pro zařazení romské problematiky do vyučovacích hodin dějepisu. Aktivita je zaměřena na historii této národnostní menšiny a na diskusi o tom, jak je romská menšina vnímána.
Zobrazeno 12 z 15 položek