Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Základní vzdělávání
22. 5. 2024 0x 398x
Jak fungoval transatlantický obchod s otroky?
Transatlantický obchod s otroky několik století dominoval obchodním zájmům evropských námořních velmocí a majitelů (nejen) plantáží v Americe. Žáci s pomocí online dostupných historických pramenů a…
Základní vzdělávání
16. 5. 2024 0x 756x
Jak renesance ovlivnila podobu Sixtinské kaple?
Žáci se s pomocí volně dostupné virtuální reality přenesou do slavné Sixtinské kaple ve Vatikánu, studují fresky a uvědomují si kontextu uměleckého směru renesance. Zjišťují, jaké motivy pro svou…
Základní vzdělávání
20. 3. 2024 0x 924x
Co viděl Jacques Callot? Třicetiletá válka očima umělce
Třicetiletá válka nabízí řadu obrazových pramenů, umožňujících nám nahlédnout do tehdejšího dění. Rytiny Jacquese Callota patří v tomto ohledu ke zdrojům, které mohou být žákům snadno srozumitelné a…
Základní vzdělávání
15. 11. 2023 0x 991x
Třicetiletá válka
V rámci série tří vyučovacích hodin se žáci/žákyně seznámí se základními fakty o třicetileté válce, a to skrze využití QR kódů. Po objasnění všech informací si žáci ve skupinách vyberou jednu část…
Základní vzdělávání
1. 6. 2023 0x 733x
Online kvíz na vybrané dějepisné téma
Jde o výukovou lekci zaměřenou na opakování zvoleného tématu nebo seznámení se s novým učivem formou online kvízu, který tvoří žáci. Kvíz by měl postihnout základní obsah daného tématu. Tato lekce je…
Základní vzdělávání
13. 2. 2020 0x 7124x
Versailles – život na zámku
Popis hodiny dějepisu, kde se žáci dozvídají informace o reálném životě na zámku Versailles. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy…
Základní vzdělávání
10. 5. 2016 0x 12978x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal zánik říše Aztéků
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem a důvody zámořských objevů. Dozví se doplňující informace o aztécké říši a osobnosti Hernana Cortése. Při aktivitě zdokonalují svou schopnost…
Základní vzdělávání
20. 3. 2014 0x 22182x
CLIL: Objevení Ameriky
Znají vaši žáci reliéf Ameriky? Co se jim vybaví pod názvy Pinta, Niňa a Santa Maria? Kdo byl Amerigo Vespucci? Dovedou správně zakreslit informace do slepé mapy a vhodně je prezentovat? Své…
Gymnaziální vzdělávání
23. 11. 2011 0x 22393x
HIMMELLAUDON! aneb dějiny psané písněmi
Příspěvek je scénářem stejnojmenného edukačního programu zaměřeného na dějiny Moravy, které jsou tu přibližovány prostřednictvím námětově souvisejících lidových písní a jejich průvodního komentáře.…
Základní vzdělávání
19. 8. 2011 1x 70252x
Kolonizace a bohatství ve výuce integrovaného předmětu Člověk a společnost
Do učebního plánu ZŠ a MŠ Angel je zařazen i integrovaný vyučovací předmět Člověk a společnost. Ten propojuje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství. Příspěvek ukazuje…
Základní vzdělávání
19. 3. 2009 0x 15041x
Znáš české dějiny středověku a raného novověku?
Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.
Základní vzdělávání
26. 2. 2009 0x 15680x
Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky
Žáci se seznamují s obydlím původních obyvatel Severní Ameriky, hledají souvislosti mezi podobou obydlí, prostředím a způsobem života.
Zobrazeno 12 z 21 položek