Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (31)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 31 položek
Základní vzdělávání
7. 5. 2020 0x 6594x
Nápady pro uplatnění environmentální výchovy v matematice na druhém stupni ZŠ – 1. část
Článek se zaměřuje na obsahovou komplementaritu vyučovacího předmětu matematiky a průřezového tématu environmentální výchovy. Vyučovací předmět a průřezové téma se mohou potkávat (a obsahově…
Základní vzdělávání
30. 3. 2020 0x 4415x
Různé způsoby odhadování výsledků početní operace se zlomky, s ohledem na přesnost odhadu a na problémy, kterým žáci při vzdělávání čelí
Matematickou gramotnost v tematické oblasti „Číslo a proměnná“ se zaměřením na provádění odhadu výsledku součtu a rozdílu zlomků s různými jmenovateli lze procvičovat tím, že žáci za pomoci vlastní…
Základní vzdělávání
28. 5. 2019 0x 6734x
Matematika trochu jinak
Příspěvek (digitální učební materiál / praktický příspěvek s náměty) reflektuje očekávané výsledky učení u žáků na 2. stupni základních škol a obsahuje blok učebních činností, úloh a metod…
Základní vzdělávání
18. 12. 2018 0x 6105x
Teorie relativity na základní škole?
Článek se zabývá tématem, do jaké míry je možné aplikovat některé aspekty speciální teorie relativity na základní škole. Ukazuje, že některé fyzikální vztahy ze speciální teorie relativity, které se…
Základní vzdělávání
18. 10. 2013 0x 8683x
CLIL: Dělitelnost
CLIL výukový plán pro integraci angličtiny a matematiky na téma Dělitelnost.
Základní vzdělávání
20. 5. 2013 0x 6753x
Využití programu Derive při výuce žáků v 9. ročníku základní školy
Příspěvek demonstruje použití systému počítačové algebry Derive při výuce matematiky na druhém stupni základní školy. Teoretická část příspěvku se zabývá analýzou využití algebraického software na…
Základní vzdělávání
11. 2. 2013 0x 5672x
Využití programu Derive při výuce žáků v 7. ročníku základní školy
Příspěvek demonstruje použití systému počítačové algebry Derive při výuce matematiky na druhém stupni základní školy. Teoretická část příspěvku se zabývá analýzou využití algebraického software při…
Základní vzdělávání
13. 6. 2012 2x 9622x
Tři týdny s finanční matematikou
Článek popisuje některé aktivity použité při práci v tematickém celku Finanční matematika v 9. ročníku.
Základní vzdělávání
31. 5. 2012 3x 22507x
Druhá mocnina – výzkumný přístup
Jedním z témat výuky matematiky na základní škole je i druhá mocnina přirozeného čísla. Následující text se snaží metodicky obsáhnout toto téma a inspirovat k pojetí aktivizujícímu žáky k přemýšlení,…
Základní vzdělávání
14. 12. 2011 0x 12408x
Rychlé peníze
Příklad dobré praxe seznamuje čtenáře s konkrétní vyučovací hodinou, která proběhla v rámci volitelného semináře Cvičení z matematiky v devátém ročníku Základní školy Pardubice, J. Ressla 2258. Téma…
Základní vzdělávání
7. 12. 2011 1x 12775x
Vánoční jarmark
Příspěvek ukazuje, jakým způsobem je připravován Vánoční jarmark v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2. Příklad dobré praxe seznamuje čtenáře s přípravnou fází, kdy žáci 9. ročníku stanovují cenu…
Základní vzdělávání
23. 9. 2011 2x 15406x
Výroba a využití zlomkovnice
Článek obsahuje popis výroby zlomkovnice a možnosti využití zlomkovnice v hodinách matematiky.
Zobrazeno 12 z 31 položek